Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Ellen

Daglig leder 

Ellen har jobbet i barnehage siden 1987, og  utdannet til barnehage lærer 2012. I 2020 startet hun  som daglig leder 
i Vestliskaret FUS barnehage.
Hun er opptatt av barns utvikling, foreldresamarbeid,
relasjonsbygging og kvalitet i barnehage. 

Kim

Pedagogisk leder 

SKATTEKAMMERET 

Kim Utdannet barne og ungdomsarbeider, deretter barnehagelærer med fordypning i småbarns pedagogikk. Hun er opptatt av å skape trygge omgivelser. I sitt arbeid bruker hun aktivt musikk og dans gjerne med instrumenter.  

Hysnije

Pedagogisk medarbeider 

SKATTEKAMMERET


Hysnije har jobbet i barnehagen i over ti år. Hun ser på barn som små nysgjerrigog utforskende  filosofer. Hun liker å skape magiske stunder med sang og eventyr.   

Elisabeth

Pedagogisk leder

UTSIKTEN

Elisabeth brenner for å se og skape en utvikling hos barn. Hun ser på det som barnehagens viktigste oppgave å ha et læringsmiljø fylt med omsorg og trygghet, der barn har de beste forutsetningene for utvikling.

Simona

Pedagogisk medarbeider 

UTSIKTEN

Simona har mange års erfaring fra barnehage. Hun er opptatt av å la barna bruke sansene sine, og derfor står formingsaktiviteter sentralt i hennes arbeid. 

Faitha

Pedagogisk medarbeider 

UTSIKTEN

Faitha har jobbet i barnehagen i over ti år. Hun er opptatt av å gi barna omsorg og gode opplevelser i lek ute, inne og på tur.  

Usfa

Pedagogisk medarbeider 

TÅRNET 

Usfa er opptatt av å skape felleskap og samhold. Gjennom rollelek bygger hun relasjoner og vennskap.  

Veronica

Pedagogisk leder 

TÅRNET