Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 01.08.24
3-5 år fra 01.08.24
Besøk oss! Avtal møte

Velkommen til Vestliskaret FUS barnehage

Avdelinger

Solstua
Pedagogisk leder
Ingvil
Tlf: 90651768
Trollstua
Pedagogisk leder
Hibo
Tlf: 90703342
Liastua
Pedagogisk leder
Asmah
Tlf: 90714458
Kontor
Tlf: 41351773

Vis alle

Ansatte

Ellen

Daglig leder 

Ellen har jobbet i barnehage siden 1987, og  utdannet til barnehage lærer 2012. I 2020 startet hun  som daglig leder i Vestliskaret FUS barnehage.
Hun er opptatt av barns utvikling, foreldresamarbeid,
relasjonsbygging og kvalitet i barnehage. 

Michalina

Pedagogisk leder  /Liastua

Michalina er opptatt av kunst og kreativiet. Sammen med barna utforsker de form, farger  og taktile sanser (føle) . Smil, latter og moro preger hverdagen. 

Binish

Pedagogisk medarbeider/Liastua
Binish er opptatt av å ta barn på alvor, gode samtaler og undering med barna. Være aktiv i leken både som deltaker og observatør. 

Ingvil

Pedagogisk leder /Solstua

Ingvil er opptatt av mange ting . Musikk og forming er en av tingene som gir mye latter i hverdagen. 

 

Linn

Linn pedagogisk leder/ Solstua 

Linn begynner hos oss i 29. juli i stilling som pedagogisk leder. Linn har jobbet mange år i FUS er godt kjent med Barnet Først. 

Faitha

Pedagogisk medarbeider /Solstua
Faitha har jobbet i barnehagen i over ti år. Hun er opptatt av å gi barna omsorg og gode opplevelser i lek ute, inne og på tur.  

Hibo

Pedagogisk leder/Trollstua. Hibo er stedfortreder ved daglig leders fravær. 


Hibo vektlegger å bruke det fantastiske mangfoldet som en ressurs i det pedagogiske arbeidet ved å støtte og styrke barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Hibo vektlegger god omsorg, trygghet, tid og rom til lek og samtaler med barna.  Hibo er CLASS sertifisert. 

Usfa

Pedagogisk medarbeider /Trollstua
Usfa er opptatt av å skape felleskap og samhold. Gjennom rollelek bygger hun relasjoner og vennskap.  Usfa har kurs i språkskogen og bruker det i smågrupper. 

Hysnije

Pedagogisk medarbeider som jobber som ekstra ressurs på huset. 
Hysnije har jobbet i barnehagen i over ti år. Hun ser på barn som små nysgjerrigog utforskende  filosofer. Hun liker å skape magiske stunder med sang og eventyr.   

Asmah

Pedagogisk medarbeider/Liastua. Er for tiden i permisjon. Tilbake i 2025.

Asmah er opptatt av gode rutiner og skape forutsigbare dager for barna. Asmah har også kurs i språkskogen og bruker det i hverdagen med smågrupper.