Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 01.08.24
3-5 år fra 01.08.24
Besøk oss! Avtal møte

Velkommen til Vestliskaret FUS barnehage

Avdelinger

Solstua
Pedagogisk leder
Ingvil
Tlf: 90651768
Trollstua
Pedagogisk leder
Hibo
Tlf: 90703342
Liastua
Pedagogisk leder
Asmah
Tlf: 90714458
Kontor
Tlf: 41351773

Vis alle

Ansatte

Ellen

Daglig leder 

Ellen har jobbet i barnehage siden 1987, og  utdannet til barnehage lærer 2012. I 2020 startet hun  som daglig leder i Vestliskaret FUS barnehage.
Hun er opptatt av barns utvikling, foreldresamarbeid,
relasjonsbygging og kvalitet i barnehage. 

Michalina

Barnehagelærer /Liastua

Michalina er opptatt av kunst og kreativiet. Sammen med barna utforsker de form, farger  og taktile sanser (føle) . Smil, latter og moro preger hverdagen. 

Hysnije

Pedagogisk medarbeider som jobber som ekstra ressurs på huset. 
Hysnije har jobbet i barnehagen i over ti år. Hun ser på barn som små nysgjerrigog utforskende  filosofer. Hun liker å skape magiske stunder med sang og eventyr.   

Binish

Pedagogisk medarbeider/Liastua
Binish er opptatt av å ta barn på alvor, gode samtaler og undering med barna. Være aktiv i leken både som deltaker og observatør. 

Ingvil

Pedagogisk leder /Solstua

Ingvil er opptatt av mange ting . Musikk og forming er en av tingene som gir mye latter i hverdagen. 

 

Faitha

Pedagogisk medarbeider /Trollstua
Faitha har jobbet i barnehagen i over ti år. Hun er opptatt av å gi barna omsorg og gode opplevelser i lek ute, inne og på tur.  

Simona

 
Pedagogisk medarbeider/ Solstua 
Simona har mange års erfaring fra barnehage. Hun er opptatt av å la barna bruke sansene sine, og derfor står formingsaktiviteter sentralt i hennes arbeid. 

Hibo

Pedagogisk leder/Trollstua
Hibo vektlegger å bruke det fantastiske mangfoldet som en ressurs i det pedagogiske arbeidet ved å støtte og styrke barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Hibo vektlegger god omsorg, trygghet, tid og rom til lek og samtaler med barna.  

Asmah

Pedagogisk leder /Liastua

Asmah er opptatt av gode rutiner og skape forutsigbare dager for barna. Asmah har også kurs i språkskogen og bruker det i hverdagen med smågrupper. 

Usfa

Pedagogisk medarbeider /Trollstua
Usfa er opptatt av å skape felleskap og samhold. Gjennom rollelek bygger hun relasjoner og vennskap.  Usfa har kurs i språkskogen og bruker det i smågrupper.