Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00

 Daglig leder

Ellen Reitan
22 10 51 00
E-post

Velkommen til Vestliskaret FUS barnehage

Vestliskaret FUS barnehage ligger i Stovner bydel i Oslo, sentralt beliggende på toppen av Vestli. Vi har kort vei til både skogen og kollektivt tilbud, som blir kjærkomment benyttet i vår pedagogiske praksis. Både blant barn og ansatte har vi et mangfoldig flerkulturelt miljø. Dette er berikende og lærerikt, samtidig som det stiller ekstra høye krav til oss voksne som språklige forbilder. Vi har kompetente medarbeidere som jobber for at alle barn opplever mestring, lek, vennskap, og glede i barnehagen. Barna skal føle betydningen av anerkjennelse og bekreftelse. Alle barn skal utvikle seg til å være trygge på seg selv med tillit til andre, og de skal vite at de har rett til medvirkning. FUS jobber for at alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv, barnehagen skal bidra til barnas livsmestring. Vi vet at det vi opplever sammen, det vi fryder oss over sammen, hvordan barna blir møtt med nysgjerrighet, tanker og egenart, setter varige spor og har stor betydning for læring og sosialisering. Vi vet at alle barn er forskjellige, og i FUS er alle barn best! Vi i Vestliskaret FUS barnehage har valgt språk som et av våre store satsningsområder. Språket må stimuleres for å utvikles, og språkstimulering er en døråpner til barnets sosiale utvikling. Språket brukes til å skape gode sosiale relasjoner og vennskap barn imellom. Mange barn i Vestliskaret FUS Barnehage er flerspråklige. Vi støtter barna i å få utvikle sitt morsmål i hjemmet, samtidig som vi legger til rette for å fremme barnas norskspråklige kompetanse. Tidlig innsats i barnehagen forebygger senere språkvansker. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps-og utdanningssamfunn. Barna er fremtiden. Barnet først!

Avdelinger

Utsikten
Pedagogisk leder
Elisabeth
Tlf: 90651768
Tårnet
Pedagogisk leder
Veronica
Tlf: 90703342
Skattekammeret
Pedagogisk leder
Kim
Tlf: 90714458
Kontor
Tlf: 41351773

Vis alle

Ansatte

Ellen

Daglig leder 

Ellen har jobbet i barnehage siden 1987, og  utdannet til barnehage lærer 2012. I 2020 startet hun  som daglig leder 
i Vestliskaret FUS barnehage.
Hun er opptatt av barns utvikling, foreldresamarbeid,
relasjonsbygging og kvalitet i barnehage. 

Kim

Pedagogisk leder 

SKATTEKAMMERET 

Kim Utdannet barne og ungdomsarbeider, deretter barnehagelærer med fordypning i småbarns pedagogikk. Hun er opptatt av å skape trygge omgivelser. I sitt arbeid bruker hun aktivt musikk og dans gjerne med instrumenter.  

Hysnije

Pedagogisk medarbeider 

SKATTEKAMMERET


Hysnije har jobbet i barnehagen i over ti år. Hun ser på barn som små nysgjerrigog utforskende  filosofer. Hun liker å skape magiske stunder med sang og eventyr.   

Elisabeth

Pedagogisk leder

UTSIKTEN

Elisabeth brenner for å se og skape en utvikling hos barn. Hun ser på det som barnehagens viktigste oppgave å ha et læringsmiljø fylt med omsorg og trygghet, der barn har de beste forutsetningene for utvikling.

Simona

Pedagogisk medarbeider 

UTSIKTEN

Simona har mange års erfaring fra barnehage. Hun er opptatt av å la barna bruke sansene sine, og derfor står formingsaktiviteter sentralt i hennes arbeid. 

Faitha

Pedagogisk medarbeider 

UTSIKTEN

Faitha har jobbet i barnehagen i over ti år. Hun er opptatt av å gi barna omsorg og gode opplevelser i lek ute, inne og på tur.  

Usfa

Pedagogisk medarbeider 

TÅRNET 

Usfa er opptatt av å skape felleskap og samhold. Gjennom rollelek bygger hun relasjoner og vennskap.  

Veronica

Pedagogisk leder 

TÅRNET