Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Vestliskaret FUS barnehage

Avdelinger

Utsikten
Pedagogisk leder
Ingvil
Tlf: 90651768
Tårnet
Pedagogisk leder
Hibo
Tlf: 90703342
Skattekammeret
Pedagogisk leder
Kim
Tlf: 90714458
Kontor
Tlf: 41351773

Vis alle

Ansatte

Ellen

Daglig leder 

Ellen har jobbet i barnehage siden 1987, og  utdannet til barnehage lærer 2012. I 2020 startet hun  som daglig leder i Vestliskaret FUS barnehage.
Hun er opptatt av barns utvikling, foreldresamarbeid,
relasjonsbygging og kvalitet i barnehage. 

Kim

Pedagogisk leder /SKATTEKAMMERET
Kim Utdannet barne og ungdomsarbeider, deretter barnehagelærer med fordypning i småbarns pedagogikk. Hun er opptatt av å skape trygge omgivelser. I sitt arbeid bruker hun aktivt musikk og dans gjerne med instrumenter.  

Kim er CLASS sertifisert. 

Michalina

Barnehagelærer /SKATTEKAMMERET

Hysnije

Pedagogisk medarbeider/ SKATTEKAMMERET
Hysnije har jobbet i barnehagen i over ti år. Hun ser på barn som små nysgjerrigog utforskende  filosofer. Hun liker å skape magiske stunder med sang og eventyr.   

Binish

Pedagogisk medarbeider /SKATTEKAMMERET
Binish er opptatt av å ta barn på alvor, gode samtaler og undering med barna. Være aktiv i leken både som deltaker og observatør. 

Ingvil

Pedagogisk leder /UTSIKTEN

 

Faitha

Pedagogisk medarbeider /UTSIKTEN
Faitha har jobbet i barnehagen i over ti år. Hun er opptatt av å gi barna omsorg og gode opplevelser i lek ute, inne og på tur.  

Hibo

Pedagogisk leder/TÅRNET 
Hibo går tredje året barnehagelærerstudiet med fordypning i mangfold. Hun vektlegger å bruke det fantastiske mangfoldet som en ressurs i det pedagogiske arbeidet ved å støtte og styrke barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Hibo vektlegger god omsorg, trygghet, tid og rom til lek og samtaler med barna.  

Asmah

Pedagogisk medarbeider/ pedagogisk leder når Hibo har studiedager/TÅRNET

Asmah er opptatt av gode rutiner og skape forutsigbare dager for barna. Asmah har også kurs i språkskogen og bruker det i hverdagen med smågrupper. 

Usfa

Pedagogisk medarbeider /TÅRNET 
Usfa er opptatt av å skape felleskap og samhold. Gjennom rollelek bygger hun relasjoner og vennskap.  Usfa har kurs i språkskogen og bruker det i smågrupper. 

Shakila

Vikar 

Shakila har jobbet i en FUS barnehage tidligere og er kjent med FUS sine verdier. Shakila er opptatt av trygghet og omsorg.