Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00 (Fra 01.08.2022, 1715)

 Daglig leder

Ellen Reitan
22 10 51 00
E-post

Velkommen til Vestliskaret FUS barnehage

Avdelinger

Utsikten
Pedagogisk leder
Elisabeth
Tlf: 90651768
Tårnet
Pedagogisk leder
Veronica
Tlf: 90703342
Skattekammeret
Pedagogisk leder
Kim
Tlf: 90714458
Kontor
Tlf: 41351773

Vis alle

Ansatte

Ellen

Daglig leder 

Ellen har jobbet i barnehage siden 1987, og  utdannet til barnehage lærer 2012. I 2020 startet hun  som daglig leder 
i Vestliskaret FUS barnehage.
Hun er opptatt av barns utvikling, foreldresamarbeid,
relasjonsbygging og kvalitet i barnehage. 

Kim

Pedagogisk leder 

SKATTEKAMMERET 

Kim Utdannet barne og ungdomsarbeider, deretter barnehagelærer med fordypning i småbarns pedagogikk. Hun er opptatt av å skape trygge omgivelser. I sitt arbeid bruker hun aktivt musikk og dans gjerne med instrumenter.  

Hysnije

Pedagogisk medarbeider 

SKATTEKAMMERET


Hysnije har jobbet i barnehagen i over ti år. Hun ser på barn som små nysgjerrigog utforskende  filosofer. Hun liker å skape magiske stunder med sang og eventyr.   

Elisabeth

Pedagogisk leder

UTSIKTEN

Elisabeth brenner for å se og skape en utvikling hos barn. Hun ser på det som barnehagens viktigste oppgave å ha et læringsmiljø fylt med omsorg og trygghet, der barn har de beste forutsetningene for utvikling.

Simona

Pedagogisk medarbeider 

UTSIKTEN

Simona har mange års erfaring fra barnehage. Hun er opptatt av å la barna bruke sansene sine, og derfor står formingsaktiviteter sentralt i hennes arbeid. 

Faitha

Pedagogisk medarbeider 

UTSIKTEN

Faitha har jobbet i barnehagen i over ti år. Hun er opptatt av å gi barna omsorg og gode opplevelser i lek ute, inne og på tur.  

Usfa

Pedagogisk medarbeider 

TÅRNET 

Usfa er opptatt av å skape felleskap og samhold. Gjennom rollelek bygger hun relasjoner og vennskap.  

Veronica

Pedagogisk leder 

TÅRNET

Veronica sine faglige interesser dreier seg om barna i barnehagen og deres kommunikasjon. Hun er opptatt av relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen og hvordan man kan legge til rette for gode og varierte dager for alle barna.  Hun jobber daglig for at barna får mestringsopplevelse. Hun er svært opptatt av likeverd for alle barn og jobber med inkludering og verdsetting av hverandre.