Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vestliskaret FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Ellen Reitan
Daglig leder

Tlf: 22 10 51 00
E-post: dl.vestliskaret@bhg.no

Vestliskaret FUS barnehage ligger i Stovner bydel i Oslo, sentralt beliggende på toppen av Vestli. Vi har kort vei til både skogen og kollektivt tilbud, som blir kjærkomment benyttet i vår pedagogiske praksis. Både blant barn og ansatte har vi et mangfoldig flerkulturelt miljø. Dette er berikende og lærerikt, samtidig som det stiller ekstra høye krav til oss voksne som språklige forbilder. Vi har kompetente medarbeidere som jobber for at alle barn opplever mestring, lek, vennskap, og glede i barnehagen. Barna skal føle betydningen av anerkjennelse og bekreftelse. Alle barn skal utvikle seg til å være trygge på seg selv med tillit til andre, og de skal vite at de har rett til medvirkning. FUS jobber for at alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv, barnehagen skal bidra til barnas livsmestring. Vi vet at det vi opplever sammen, det vi fryder oss over sammen, hvordan barna blir møtt med nysgjerrighet, tanker og egenart, setter varige spor og har stor betydning for læring og sosialisering. Vi vet at alle barn er forskjellige, og i FUS er alle barn best! Vi i Vestliskaret FUS barnehage har valgt språk som et av våre store satsningsområder. Språket må stimuleres for å utvikles, og språkstimulering er en døråpner til barnets sosiale utvikling. Språket brukes til å skape gode sosiale relasjoner og vennskap barn imellom. Mange barn i Vestliskaret FUS Barnehage er flerspråklige. Vi støtter barna i å få utvikle sitt morsmål i hjemmet, samtidig som vi legger til rette for å fremme barnas norskspråklige kompetanse. Tidlig innsats i barnehagen forebygger senere språkvansker. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps-og utdanningssamfunn. Barna er fremtiden. Barnet først!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Utsikten
Pedagogisk leder
Elisabeth
Tlf: 90651768
Tårnet
Pedagogisk leder
Marita og Veronica
Tlf: 90703342
Skattekammeret
Pedagogisk leder
Kim
Tlf: 90714458
Kontor
Tlf: 41351773