Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

For mange barn kan det være en stor omstilling å starte i barnehagen og det er derfor nødvendig å sette av tid til en trygg tilvenning. Barnehagen ønsker at en av foreldrene skal være med barnet i tilvenningsperioden. Det er veldig individuelt hvor lang tid barnet bruker for å tilpasse seg den nye hverdagen.


Det kan være vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker man ikke kjenner. Du kan bli usikker på om det er til det beste for barnet, og om barnet vil få det godt i barnehagen. Dette er følelser de fleste foreldre opplever, og vi ser gjerne at du snakker med oss om dem. Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar tid for alle.

Mål for tilvenningen:

  • Barnet og foreldre skal bli kjent med rutiner.
  • Etablere et godt foreldresamarbeid.
  • Barnet skal oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, lære og utforske.
  • Tilpasset oppstart etter barnets behov.

De voksne skal fungere som ladestasjon ved at den voksne skal være tilstede på gulvet og tilgjengelig for barnet; for nærhet, kos, hjelp og støtte på den ene siden og for oppmuntring og kommunikasjon i lek og utforskning. Barnet skal ha mulighet til å komme tilbake til den voksne, og føle seg trygg nok til å leke og utforske (trygghetssirkel).


Video om trygghetssirkelen (engelsk).