Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Almemoen FUS barnehage

Avdelinger

Sol
Pedagogisk leder:
Vilde Dahlen
Tlf: 41534348
vilde.dalen@bhg.no
Jord
Pedagogisk leder:
Lise Bakken
Tlf: 41534349
lise.bakken@bhg.no
Vann
Pedagogisk leder:
Lotte Eriksen
Tlf: 41534352
lotte.eriksen@bhg.no
Solsikker
Pedagogisk leder:
Marianne Gjerde
Tlf: 41534356
marianne.gjerde@bhg.no
Roser
Pedagogisk leder:
Line Saupstad
Tlf: 41534354
line.saupstad@bhg.no
Hvitveis
Pedagogisk leder:
Elisabeth Mikkelhaug
Tlf: 41534353
elisabeth.mikkelhaug@bhg.no
Blåklokker
Pedagogisk leder:
Silje Almestrand
Tlf: 41534355
silje.almestrand@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Ida Unstad

Daglig Leder

Jobbet hos oss siden 2011.

Utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i barnehagepedagogikk, småbarnspedagogikk og styreutdanning.

"Jeg er opptatt av at barnehagen har en god kvalitet og gode relasjoner og at barnehagen skal være et godt sted å være for liten og stor."

Lotte Eriksen

Pedagogisk Leder på Vann

Jobbet hos oss siden oppstart 2007.

Utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. Sertifisert i CLASS og Tuning in to Kids, og er barnehagens ressursperson.

"Jeg brenner veldig for at alle barn skal oppleve å ha en trygg og god barnehagehverdag med voksne som ser dem og støtter dem i lek og hverdagssituasjoner."

Sara Kyrrø

Barne- og ungdomsarbeider på Vann

Jobbet hos oss siden april 2008.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg brenner for at alle barn jeg kommer i kontakt med skal føle seg sett og verdsatt og at de får en god og trygg barndom. At jeg kan være med å bygge opp selvbilde og selvtilliten hos barna, slik at de kan mestre de utfordringene de møter på."

Anchana Polpukdee

Pedagogisk medarbeider på Vann

Jobbet hos oss siden 2014.

"For meg er det veldig viktig å være sammen med barna, å hjelpe de å skape trygghet for de samtidig som vi viser omsorg. Trøste og gi et fang når det trengs og vise vei. Jeg brenner for å gi barna et trygt og godt miljø som skaper gode utviklingsmuligheter og ikke minst tilstedeværelse blant de voksne."

Bente Emilsen

Pedagogisk Leder på Sol (fra April 2024)

Lise Kristoffersen

Pedagogisk Leder på Jord

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2007.

Utdannet barnehagelærer, og har jobbet i barnehage siden 1998.

"Jeg er opptatt av å ivareta barnas lek, og da spesielt rolleleken. Den har en egenverdi i seg selv for barna, og den er full av fantasi og henger nært sammen med barnets utvikling, læring og trivsel. Jeg ønsker at barnehagen skal være en arena der barna kan utvikle sin lekekompetanse og danne gode vennskap, og at barna møter delaktige voksene som gjerne blir med i leken og passer på at ingen føler seg utenfor og at alle skal få noen å leke med."

Martha Kyrrø

Barne- og ungdomsarbeider på Vann

Jobbet hos oss siden Januar 2010.

Utdannet barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg brenner for å gi barn hverdagsmagi og at alle skal føle seg sett, hørt, forstått og elsket og at de betyr noe når de er med meg. Jeg vil gi de gode minner og lærdom for livet."

Reidun Løkken

Pedagogisk medarbeider på Blåklokker

Har jobbet hos oss siden November 2012.

"Jeg jobber som assistent og stortrives i jobben min sammen med barna. Jeg liker fri leg, forming og musikk. I arbeid med barn er trygghet, omsorg og alltid ha et trygt fang viktig for meg."

Vilde Dahlen

Barnehagelærer på disp. Sol (til april 2024)

Har jobbet hos oss siden mars 2021.

"Det som er viktig for meg er humor, glede og at alle barn føler seg TRYGGE, sett, hørt og elsket. Jeg er opptatt av utelek/uteliv og psykisk helse"

Elisabeth Mikkelhaug

Pedagogisk Leder på Hvitveis

Jobbet hos oss siden 2013.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg brenner for at barna skal oppdage, glede seg over og lære gjennom naturopplevelser. Gode relasjoner skapes gjennom gode felles opplevelser i naturen, og hver enkelt barn skal få føle mestring."

Ida Gjestvang

Pedagogisk medarbeider på Hvitveis

Jobbet hos oss siden desember 2007.

"Jeg brenner for å se hvert enkelt barn i hverdagen og være sammen med de i nået."

Line Saupstad

Pedagogisk Leder på Roser

Jobbet hos oss siden august 2013.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg er opptatt av at barna skal oppleve en trygg og gode hverdag med glede, humor og nysgjerrighet. Alle barn skal bli tatt på alvor og hver enkelt barns behov skal bli sett."

Tommy Lunde

Barne- og ungdomsarbeider på Roser

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2007.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg liker veldig godt å jobbe med mestringsarbeid og å lære barna å klare selv. Og anerkjenne barns følelser så de får bygd en god selvfølelse."

Silje Almestrand

Pedagogisk leder på Blåklokker

Jobbet hos oss siden oppstarten 2007.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg er opptatt av å være en omsorgsfull og trygg base for barna og en som er med på å bygge barnas mestringsfølelse og selvfølelse. Hver enkelt barn skal føle seg sett og verdsatt i barnehagen, og skal bli møtt som den de er og bli tatt på alvor."

Marianne Kvamme

Permisjon

Jobbet hos oss siden 2008.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg elsker å se og gi barn mestringsfølelse samt å undre meg sammen med barna i det de lurer på! Gleder meg til hver dag på jobb, hver dag er unik og består av mange magiske øyeblikk."

Marianne Gjerde

Pedagogisk Leder på Solsikker

Jobbet hos oss siden 2013.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg er opptatt av at barna skal få tid og mulighet til å utforske og jobbe med formingsaktiviteter uten fokus på ferdig resultat, men legge vekt på erfaringene de danner seg og samspillet barna i mellom. Se hvert enkelt barn og møte de der de er."

Marie Therese Sandum

Barne- og ungdomsarbeider på Solsikker

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2007.

"Jeg er opptatt av at alle barn skal bli tatt på alvor, og at voksne har evne til å se ting fra barns perspektiv."

Linda-Merethe Markussen

Kokk i 50% stilling

Laura Balciunaita

Pedagogisk medarbeider Sol

Merete Sørslett

Permisjon.

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2009. 

Utdannet kokk.

"Jeg er opptatt av å gi barna sunt kosthold og disker opp med retter som også er ønsket av barna. Jeg har fokus på varme og trygge relasjoner i møte med barna, har et blikk for barn som trenger det lille ekstra og har alltid et ledig fang."