Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
06:30 - 17:00
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 15.08.23
3-5 år fra 15.08.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Ida Unstad
90 70 95 51
E-post

Velkommen til Almemoen FUS barnehage

Avdelinger

Vann
Pedagogisk leder:
Helene Larsen
Tlf: 41534352
helene.larsen@bhg.no
Sol
Pedagogisk leder:
Marie-Therese Sandum
Tlf: 41534348
marie.sandum@bhg.no
Jord
Pedagogisk leder:
Lotte Eriksen
Tlf: 41534349
lotte.eriksen@bhg.no
Solsikker
Pedagogisk leder:
Lise Kristoffersen Bakken
Tlf: 41534356
lise.bakken@bhg.no
Roser
Pedagogisk leder:
Line Saupstad
Tlf: 41534354
line.saupstad@bhg.no
Hvitveis
Pedagogisk leder:
Elisabeth Mikkelhaug
Tlf: 41534353
elisabeth.mikkelhaug@bhg.no
Blåklokker
Pedagogisk leder:
Silje Almestrand
Tlf: 41534355
silje.almestrand@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Ida Unstad

Daglig Leder

Jobbet hos oss siden 2011.

Utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i barnehagepedagogikk, småbarnspedagogikk og styreutdanning.

"Jeg er opptatt av at barnehagen har en god kvalitet og gode relasjoner og at barnehagen skal være et godt sted å være for liten og stor."

Marie Therese Sandum

Barnehagelærer på disp. -Sol

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2007.

"Jeg er opptatt av at alle barn skal bli tatt på alvor, og at voksne har evne til å se ting fra barns perspektiv."

Silje Almestrand

Pedagogisk Leder på Blåklokker

Jobbet hos oss siden oppstarten 2007.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg er opptatt av å være en omsorgsfull og trygg base for barna og en som er med på å bygge barnas mestringsfølelse og selvfølelse. Hver enkelt barn skal føle seg sett og verdsatt i barnehagen, og skal bli møtt som den de er og bli tatt på alvor."

Anchana Polpukdee

Pedagogiske medarbeidere på Sol

Jobbet hos oss siden 2014.

"For meg er det veldig viktig å være sammen med barna, å hjelpe de å skape trygghet for de samtidig som vi viser omsorg. Trøste og gi et fang når det trengs og vise vei. Jeg brenner for å gi barna et trygt og godt miljø som skaper gode utviklingsmuligheter og ikke minst tilstedeværelse blant de voksne."

Lotte Eriksen

Pedagogisk Leder på Jord

Jobbet hos oss siden oppstart 2007.

Utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. Sertifisert i CLASS og Tuning in to Kids, og er barnehagens ressursperson.

"Jeg brenner veldig for at alle barn skal oppleve å ha en trygg og god barnehagehverdag med voksne som ser dem og støtter dem i lek og hverdagssituasjoner."

Sara Kyrrø

Barne- og ungdomsarbeider på Jord

Jobbet hos oss siden april 2008.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg brenner for at alle barn jeg kommer i kontakt med skal føle seg sett og verdsatt og at de får en god og trygg barndom. At jeg kan være med å bygge opp selvbilde og selvtilliten hos barna, slik at de kan mestre de utfordringene de møter på."

Stian Svensbråten

Barne- og ungdomsarbeider på Vann

Jobbet hos oss siden 2016.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg er opptatt av å støtte opp og videreutvikle barns evne til empati og prososial atferd og forebygge mobbing."

Helene Larsen

Pedagogisk Leder på Vann

Jobbet hos oss siden 2017.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg brenner for å skape et varmt og leke- og læringsmiljø som er preget av trivsel, humor, glede og mestring for de minste. Jeg brenner også for at barna skal utvikle et sunt og godt selvbilde, hvor de får troen på at de har noe verdifullt å tilføre fellesskapet akkurat slik de er."

Martha Kyrrø

Barne- og ungdomsarbeider på Vann

Jobbet hos oss siden Januar 2010.

Utdannet barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg brenner for å gi barn hverdagsmagi og at alle skal føle seg sett, hørt, forstått og elsket og at de betyr noe når de er med meg. Jeg vil gi de gode minner og lærdom for livet."

Elisabeth Mikkelhaug

Pedagogisk Leder på Hvitveis

Jobbet hos oss siden 2013.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg brenner for at barna skal oppdage, glede seg over og lære gjennom naturopplevelser. Gode relasjoner skapes gjennom gode felles opplevelser i naturen, og hver enkelt barn skal få føle mestring."

Ida Gjestvang

Pedagogiske medarbeider på Hvitveis

Jobbet hos oss siden desember 2007.

"Jeg brenner for å se hvert enkelt barn i hverdagen og være sammen med de i nået."

Merete Sørslett

Pedagogiske medarbeider på Solsikker

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2007. 

Utdannet kokk, men jobber nå på Solsikker 60%

"Jeg er opptatt av å gi barna sunt kosthold og disker opp med retter som også er ønsket av barna. Jeg har fokus på varme og trygge relasjoner i møte med barna, har et blikk for barn som trenger det lille ekstra og har alltid et ledig fang."

Kari Anne Sivertsen

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2007.

Utdannet barnehagelærer (permisjon)

Marianne Kvamme

Barne- og ungdomsarbeider på Blåklokker

Jobbet hos oss siden 2008.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg elsker å se og gi barn mestringsfølelse samt å undre meg sammen med barna i det de lurer på! Gleder meg til hver dag på jobb, hver dag er unik og består av mange magiske øyeblikk."

Line Saupstad

Pedagogisk Leder på Roser

Jobbet hos oss siden august 2013.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg er opptatt av at barna skal oppleve en trygg og gode hverdag med glede, humor og nysgjerrighet. Alle barn skal bli tatt på alvor og hver enkelt barns behov skal bli sett."

Tommy Lunde

Barne- og ungdomsarbeider på Roser

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2007.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg liker veldig godt å jobbe med mestringsarbeid og å lære barna å klare selv. Og anerkjenne barns følelser så de får bygd en god selvfølelse."

Roya Gholami

Vikar i Almemoen FUS- startet som lærling i 2020

Jobbet hos oss siden August 2020.

"Jeg brenner for at barna skal ha det bra, og å være en kjærlig og god voksen som bidrar til at barn kjenner seg viktig og verdifull. En god rollemodell som skaper et godt miljø og støtter, hjelper og veileder barna i lek."

Lise Kristoffersen

Pedagogisk Leder på Solsikker

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2007.

Utdannet barnehagelærer, og har jobbet i barnehage siden 1998.

"Jeg er opptatt av å ivareta barnas lek, og da spesielt rolleleken. Den har en egenverdi i seg selv for barna, og den er full av fantasi og henger nært sammen med barnets utvikling, læring og trivsel. Jeg ønsker at barnehagen skal være en arena der barna kan utvikle sin lekekompetanse og danne gode vennskap, og at barna møter delaktige voksene som gjerne blir med i leken og passer på at ingen føler seg utenfor og at alle skal få noen å leke med."

Marianne Gjerde

Pedagogisk Leder på Solsikker

Jobbet hos oss siden 2013.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg er opptatt av at barna skal få tid og mulighet til å utforske og jobbe med formingsaktiviteter uten fokus på ferdig resultat, men legge vekt på erfaringene de danner seg og samspillet barna i mellom. Se hvert enkelt barn og møte de der de er."

Reidun Løkken

Pedagogiske medarbeidere på Sol

Har jobbet hos oss siden November 2012.

"Jeg jobber som assistent og stortrives i jobben min sammen med barna. Jeg liker fri leg, forming og musikk. I arbeid med barn er trygghet, omsorg og alltid ha et trygt fang viktig for meg."

Vilde Dahlen

Vikar i Almemoen FUS - gruppe Vann