Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
06:30 - 17:00

 Daglig leder

Ida Unstad
90 70 95 51
E-post

Velkommen til Almemoen FUS barnehage


Almemoen FUS barnehage ligger på nordssiden av Hønefoss. Vi har vår egen lavvo i nærmiljøet og vår beliggenhet gir gode muligheter for lek, turer i skog og lekeplassen tilknyttet Almemoen. Vi har vår egne områder kalt Hakkespettdumpa og Trollbrua. Vi har en grillhytte i barnehagen som blir mye brukt hele året. 

FUS betyr først! Barna skal glede seg til å komme til barnehagen og vi skal skape minner for livet. Vi jobber hver dag for at barna skal få den beste barndommen.

Almemoen FUS barnehage har en tilstedeværende, glødende og skapende personalgruppe som sammen med barna skaper en magisk, lærerik og morsom hverdag. Hos oss kommer barnet og leken først!

Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av høy kvalitet som gir barnet ditt de beste forutsetningene for veien videre. Barnet først er mer enn bare slagordet vårt. Det består av forskningsbasert metodikk for å anerkjenne, forstå og handle til det beste for barnet ditt. Gjennom observasjonsverktøyet CLASS evaluerer vi vår egen praksis for å sikre høy kvalitet. CLASS kombinert med foreldreundersøkelsen  til Utdanningsdirektoratet og tett foreldresamarbeid danner et optimalt grunnlag for å hele tiden kunne forbedre oss og sikre at vi er en høykvalitetsbarnehage. Barnehagen har en egen CLASS sertifisert ressursperson. På småbarn er vi aldersdelt med tre grupper; Vann, Sol og Jord. Vi er opptatt av å ha tilknytningsperson og små grupper for å sikre barn- voksen tetthet, imøtekomme barnas behov og gi rom for rolige aktiviteter. 

På storbarn er vi delt i 4 grupper og barnehagen er glad i uteliv! Storbarn er inne- og ute halve dager hele året. De eldste barna våre går på en egen gruppe for skolestarterne. Vi kaller den for Stjerneklubben. De er en gruppe med fokus på friluft og er mye ute og på tur. Her har vi fokus på naturen og alt den har å by på. Resten av barnehagen er på tur en gang pr. uke. Stjerneklubben vår er også med på skiskole, Naf banen, svømmeskole i regi av Ringerike kommune og en avslutningstur til Bjørneparken hvert år. 


Vi serverer FUS Smart Mat som skal fremme matglede hos barna og overskudd til lek og konsentrasjon. Almemoen FUS barnehage er så heldig å ha en egen kokk!


For å feire 10 års jubileum lagde vi egen sang og musikk video, den kan du se her.

Avdelinger

Vann
Pedagogisk leder:
Silje Almestrand
Tlf: 41534352
vann.almemoen@bhg.no
Sol
Pedagogisk leder:
Lotte Eriksen
Tlf: 41534348
sol.almemoen@bhg.no
Jord
Pedagogisk leder:
Helene Larsen
Tlf: 41534349
jord.almemoen@bhg.no
Solsikker
Pedagogisk leder:
Lise Kristoffersen Bakken
Tlf: 41534356
solsikker.almemoen@bhg.no
Roser
Pedagogisk leder:
Line Saupstad
Tlf: 41534354
roser.almemoen@bhg.no
Hvitveis
Pedagogisk leder:
Elisabeth Mikkelhaug
Tlf: 41534353
hvitveis.almemoen@bhg.no
Blåklokker
Pedagogisk leder:
Kari Anne Sivertsen
Tlf: 41534355
blaaklokker.almemoen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Ida Unstad

Daglig Leder

Jobbet hos oss siden 2011.

Utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i barnehagepedagogikk, småbarnspedagogikk og styreutdanning.

"Jeg er opptatt av at barnehagen har en god kvalitet og gode relasjoner og at barnehagen skal være et godt sted å være for liten og stor."

Silje Almestrand

Pedagogisk Leder på Sol

Jobbet hos oss siden oppstarten 2007.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg er opptatt av å være en omsorgsfull og trygg base for barna og en som er med på å bygge barnas mestringsfølelse og selvfølelse. Hver enkelt barn skal føle seg sett og verdsatt i barnehagen, og skal bli møtt som den de er og bli tatt på alvor."

Marie Therese Sandum

Pedagogiske medarbeidere på Jord

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2007.

"Jeg er opptatt av at alle barn skal bli tatt på alvor, og at voksne har evne til å se ting fra barns perspektiv."

Anchana Polpukdee

Pedagogiske medarbeidere på Vann

Jobbet hos oss siden 2014.

"For meg er det veldig viktig å være sammen med barna, å hjelpe de å skape trygghet for de samtidig som vi viser omsorg. Trøste og gi et fang når det trengs og vise vei. Jeg brenner for å gi barna et trygt og godt miljø som skaper gode utviklingsmuligheter og ikke minst tilstedeværelse blant de voksne."

Lotte Eriksen

Pedagogisk Leder på Vann

Jobbet hos oss siden oppstart 2007.

Utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. Sertifisert i CLASS og Tuning in to Kids, og er barnehagens ressursperson.

"Jeg brenner veldig for at alle barn skal oppleve å ha en trygg og god barnehagehverdag med voksne som ser dem og støtter dem i lek og hverdagssituasjoner."

Sara Kyrrø

Barne- og ungdomsarbeider på Vann

Jobbet hos oss siden april 2008.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg brenner for at alle barn jeg kommer i kontakt med skal føle seg sett og verdsatt og at de får en god og trygg barndom. At jeg kan være med å bygge opp selvbilde og selvtilliten hos barna, slik at de kan mestre de utfordringene de møter på."

Stian Svensbråten

Barne- og ungdomsarbeider på Vann

Jobbet hos oss siden 2016.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg er opptatt av å støtte opp og videreutvikle barns evne til empati og prososial atferd og forebygge mobbing."

Helene Larsen

Pedagogisk Leder på Jord

Jobbet hos oss siden 2017.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg brenner for å skape et varmt og leke- og læringsmiljø som er preget av trivsel, humor, glede og mestring for de minste. Jeg brenner også for at barna skal utvikle et sunt og godt selvbilde, hvor de får troen på at de har noe verdifullt å tilføre fellesskapet akkurat slik de er."

Martha Kyrrø

Barne- og ungdomsarbeider på Sol

Jobbet hos oss siden Januar 2010.

Utdannet barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg brenner for å gi barn hverdagsmagi og at alle skal føle seg sett, hørt, forstått og elsket og at de betyr noe når de er med meg. Jeg vil gi de gode minner og lærdom for livet."

Elisabeth Mikkelhaug

Pedagogisk Leder på Hvitveis

Jobbet hos oss siden 2013.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg brenner for at barna skal oppdage, glede seg over og lære gjennom naturopplevelser. Gode relasjoner skapes gjennom gode felles opplevelser i naturen, og hver enkelt barn skal få føle mestring."

Ida Gjestvang

Pedagogiske medarbeidere på Hvitveis

Jobbet hos oss siden desember 2015.

"Jeg brenner for å se hvert enkelt barn i hverdagen og være sammen med de i nået."

Merete Sørslett

Kokk og Pedagogiske medarbeidere på Hvitveis

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2007.

Utdannet kokk og jobber 60% på kjøkkenet og 40% som pedagogisk medarbeider.

"Jeg er opptatt av å gi barna sunt kosthold og disker opp med retter som også er ønsket av barna. Jeg har fokus på varme og trygge relasjoner i møte med barna, har et blikk for barn som trenger det lille ekstra og har alltid et ledig fang."

Kari Anne Sivertsen

Pedagogisk Leder på Blåklokker

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2007.

Utdannet barnehagelærer.

Marianne Kvamme

Barne- og ungdomsarbeider på Blåklokker

Jobbet hos oss siden 2008.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg elsker å se og gi barn mestringsfølelse samt å undre meg sammen med barna i det de lurer på! Gleder meg til hver dag på jobb, hver dag er unik og består av mange magiske øyeblikk."

Line Saupstad

Pedagogisk Leder på Roser

Jobbet hos oss siden august 2013.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg er opptatt av at barna skal oppleve en trygg og gode hverdag med glede, humor og nysgjerrighet. Alle barn skal bli tatt på alvor og hver enkelt barns behov skal bli sett."

Tommy Lunde

Barne- og ungdomsarbeider på Roser

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2007.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

"Jeg liker veldig godt å jobbe med mestringsarbeid og å lære barna å klare selv. Og anerkjenne barns følelser så de får bygd en god selvfølelse."

Roya Gholami

Lærling på Roser

Jobbet hos oss siden August 2020.

"Jeg brenner for at barna skal ha det bra, og å være en kjærlig og god voksen som bidrar til at barn kjenner seg viktig og verdifull. En god rollemodell som skaper et godt miljø og støtter, hjelper og veileder barna i lek."

Lise Kristoffersen

Pedagogisk Leder på Solsikker

Jobbet hos oss siden oppstarten i 2007.

Utdannet barnehagelærer, og har jobbet i barnehage siden 1998.

"Jeg er opptatt av å ivareta barnas lek, og da spesielt rolleleken. Den har en egenverdi i seg selv for barna, og den er full av fantasi og henger nært sammen med barnets utvikling, læring og trivsel. Jeg ønsker at barnehagen skal være en arena der barna kan utvikle sin lekekompetanse og danne gode vennskap, og at barna møter delaktige voksene som gjerne blir med i leken og passer på at ingen føler seg utenfor og at alle skal få noen å leke med."

Marianne Gjerde

Pedagogisk Leder på Solsikker

Jobbet hos oss siden 2013.

Utdannet barnehagelærer.

"Jeg er opptatt av at barna skal få tid og mulighet til å utforske og jobbe med formingsaktiviteter uten fokus på ferdig resultat, men legge vekt på erfaringene de danner seg og samspillet barna i mellom. Se hvert enkelt barn og møte de der de er."

Reidun Løkken

Pedagogiske medarbeidere på Solsikker

Har jobbet hos oss siden November 2012.

"Jeg jobber som assistent og stortrives i jobben min sammen med barna. Jeg liker fri leg, forming og musikk. I arbeid med barn er trygghet, omsorg og alltid ha et trygt fang viktig for meg."