Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Trygg tilknytning og tilvenning i barnehage

Det vil bli sendt ut velkomstbrev til alle nye foreldre i god tid før barnehageoppstart. her vil det bli gitt informasjon om oppstart slik at barn og foreldre kan gjøre seg kjent med rutiner og være forberedt på den første tiden i barnehagen.

For oss i Baglerbyen FUS barnehage er det viktig å sikre en trygg og god relasjonell tilknytning til barna og foresatte. Slik sikrer vi en god og trygg start i barnehagen. Vi har satt av 5 dager tilvenning og det er en forventning at foresatte er med og har ansvaret sammen med oss de to første dagene av tilvenningen. Slik sikrer vi at barna opplever at foreldrenes trygge relasjon til barnehagen og personalet har en overføringsverdi til deres egen trygge tilknytning.

Alle barn får en primærkontakt som skal følge famileien den første tiden. Tilvenningen vil foregå o nært samarbeid med primærkontakten og sammen legger barnehagen og foresatte tilrette for å ivareta barnets behov.

Det aller viktigste ved tilvenningen er at barnet føler seg trygg og finner seg til rette. Først da vil barnet kunne søke ut, leke og utforske i de nye omgivelsene. Alle våre ansatte har opplæring i Trygghetssirkelen, som vi legger til grunn i alle våre tilvenninger.
Vi har fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen. Barn trenger sensitive og omsorgsfulle voksne rundt seg og trygghet er en forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling, men vi som jobber i barnehage er en klar nummer to for veldig mange.
Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet til de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg godt inntil deg. Dette er også en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning handler om mer enn gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser og å støtte dem i utforskning og lek.
Det vi legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter, kommer ut igjen som god psykisk helse og mestring hos de barna vi jobber med. Hos oss skal barnet bli rustet for å mestre resten av livet gjennom å møte omsorgsfulle, positive og grensesettende voksne med god relasjonskompetanse. De skal leke og oppleve magiske øyeblikk sammen med gode venner. De skal oppleve tilhørighet og trygghet, som gir de eventyrlyst og utforskertrang. Når barna begynner på skolen skal de være kompetente, lekne og livsglade barn med en sterk tro på seg selv og en følelse av at de kan noe og at de betyr noe. Vi skal utjevne sosiale forskjeller og ruste barnet for å mestre og glede seg til resten av livet.