Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
07:00 - 17:00

 Daglig leder

Morten Moløkken
92 23 38 73
E-post

Velkommen til Baglerbyen FUS barnehage

Baglerbyen FUS barnehage åpnet i nye flotte lokaler september 2014. To avdelinger med store barn i alderen 3-6 år og to avdelinger med små barn i alderen 1-3 år. Vi holder til sentralt i Oslo, med Ekeberg og Bjørvika som nærmeste nabo. Vi har en flott lekeplass på taket og alle avdelinger er på tur i nærmiljøet minst en gang per uke.

Barna møtes med humor og glede og en utpreget JA-holdning. Sammen med engasjerte ansatte skal barna få friheten til å være seg selv å få medvirke i eget liv. I vår barnehage gis det rom for kreativitet der leken og barnet er i sentrum. Vi tar i mot barna i trygge relasjoner for å sikre trygghet, tilhørighet og sterke tilknytninger.

I Baglerbyen FUS barnehage tilrettelegger vi for lek og læring, danning, glede og latter. 
Hos oss møter barna glødende, skapende og tilstedeværende ansatte som legger til rette for gylne øyeblikk og hverdagsmagi.
Ingen dager er like hos oss!  Stadig dukker det opp små og store overraskelser, som preger barns nysgjerrighet, forskertrang og lek. Vi gjør morsomme ting sammen, vi hjelper hverandre og lærer hvordan det er å være en god venn.
Hos oss kan barn få lov til å være møkkete, rulle seg i sølepytt og være med å skape sin egen hverdag. Barndommen har en unik verdi, og vi i Baglerbyen FUS jobber for å berike barndommen til hvert enkelt barn.

Vi vet at barn lærer mest gjennom å delta aktivt i alle hverdagsprosesser. Barns medvirkning er derfor viktig. Alle våre lekemiljøer skal være tilrettelagt for forkjellige typer lek og i barnas høyde. Lekemateriell og formingsmateriell skal plasseres på en slik måte at det er tilgjengelig og skaper inspirasjon, kreativitet, forskertrang og rollelek.
Vårt mål er at alle barn skal oppleve mestringsfølelse og ha mestringstro ved det «å klare sjøl» med god støtte fra tilstedeværende, glødende og skapende ansatte med god relasjonskompetanse.
Fokus på både individ og gruppedynamikk er med oss gjennom dagen når vi planlegger for smågrupper. På denne måten sikrere vi å etablerer gode relasjoner og at alle barn blir sett og hørt.

Lekens muligheter for kreativitet, glede, læring og utvikling er vårt satsningsområde, sammen med et stort fokus på livsmestring gjennom et målrettet arbeid med relasjonskompetanse. Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler og reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker (Spurkeland 2012). Relasjonskompetansen vår er en avgjørende faktor for å skape en god barnehage. Vår evne til å etablere positive, sensitive samspill der det enkelte barn blir forstått og møtt, er svært viktig for kvaliteten i Baglerbyen FUS barnehage.

FUS barnehagene har en visjon vi er stolte av og som preger vår hverdag i barnehagen. Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Avdelinger

Låven
Avdelingsleder:
Ann Elisabeth Barøy Muggerud og Ragnhild Finkelsen
Tlf: 91653161
laven.baglerbyen@bhg.no
Havna
Avdelingsleder:
Synne Berthelsen og Maria Trosviken
Tlf: 91653164
havna.baglerbyen@bhg.no
Tårnet
Avdelingsleder:
Robert Goldstone og Marit Gjevre
Tlf: 91653166
tarnet.baglerbyen@bhg.no
Smia
Avdelingsleder:
Marit Sørli & Sager Anna Nemati
Tlf: 91653163
smia.baglerbyen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Morten Moløkken

Daglig leder

Ragnhild Finkelsen

Pedagogisk leder Låven

Ann-Elisabeth Muggerud

Pedagogisk leder Låven

Andreas Alvarez Orvik

Pedagogisk medarbeider Låven

Renate Johnsen

Pedagogisk medarbeider Låven (Er i svangerskapspermisjon)

Maria Trosviken

Pedagogisk leder Havna

Synne Berthelsen

Pedagogisk leder Havna

Alexander Olsen

Pedagogisk medarbeider Havna

Lotte Engelien

Pedagogisk medarbeider Havna

Robert Goldstone

Pedagogisk leder Tårnet

Marit Gjevre

Pedagogisk leder Tårnet

Kristine Thomassen

Pedagogisk medarbeider Tårnet

Pål Eirik Svanvik

Pedagogisk medarbeider Tårnet

Shahe Avdija

Pedagogisk medarbeider Tårnet

Linda Dzirkale

Pedagogisk leder Smia (Er i svangerskapspermisjon)

Marit Sørli

Barnehagelærer Smia

Erlen Østvik

Pedagogisk medarbeider Smia

Erik Gjersøe

Pedagogisk medarbeider Smia

Zineb El Alaoui

Pedagogisk medarbeider Baglerbyen (studerer deltid)

Kristin Seiersten

Pedagogisk medarbeier Låven (i vikariat for Renate)

Sager Anna Nemati

Pedagogisk leder Smia (i vikariat for Linda)