Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:00
  Vi har
ledig plass!
3-5 år fra 01.08.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Klara Signy Vik

Velkommen til Bakarvågen FUS barnehage

Avdelinger

Sportacus
Avdelingsleder:
Damir Despenic
Tlf: 97141943
sportacus.bakarvagen@bhg.no
Activus
Avdelingsleder:
Camilla Espeland
Tlf: 97140817
activus.bakarvagen@bhg.no
Friskus
Avdelingsleder:
Ida Nordtveit
Tlf: 97139022
friskus.bakarvagen@bhg.no
Sprettus
Avdelingsleder:
Charlotte Johnsen
Tlf: 97139747
sprettus.bakarvagen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Klara Signy Vik

Daglig leder.

Klara er utdannet førskolelærer. Hun har også tatt videretudanning for å kunne undervise i 8-13 klasse i tillegg til styrerutdanning og andre ledelsesrettet moduler. 

Hun har vært pedagogisk leder i FUS i mange år før hun ble daglig leder. Etter noen år som styrer i andre organisasjoner er Klara nå "hjemme igjen i FUS". 

Charlotte Johnsen

Avdelingsleder, Sprettus. 

Charlotte er utdannet barnehagelærer våren 2022, og startet som avdelingsleder på Sprettus høsten 2022. 

Charlotte har et brennende engasjement for de minste barna, og arbeider aktivt for å skape et trygt og godt barnehagemiljø for alle. Med en stor interesse for kunst, kultur og kreativitet, ønsker hun å skape felles møteplasser hvor alle barn kan uttrykke seg uavhengig av alder, språkferdigheter og etnisitet.

For Charlotte er det viktig å være en sensitiv voksen som skaper et miljø med tid og rom for mye kos og nærhet.

Emilie Sæterstøl

Fagleder for friluftsliv, Sprettus

Emilie er utdannet barnehagelærer våren 2022.

Hun setter alltid barna først, og har et stort engasjement for å gi de aller minste en god og betydningsfull start på utdanningsløpet. Emilie er en trygg, varm og tilstedeværende voksen som hver dag står klar med åpne armer og en hånd å holde i. Med en unik evne til å se hvert enkelt barn, er hun dyktig å tilpasse hverdagen ut i fra barnets beste. 

Lin Aamodt Drønen

Pedagogisk medarbeider, Sprettus

Lin er opptatt av at alle barna skal bli hørt og sett, og er spesielt oppmerksom på de barna som trenger et trygt fang å krype opp på. Helt siden hun var ung har hun hatt mottoet "alle barn er mine barn".

Lin brenner for teater og musikk, og er veldig glad i samlinger med sang, dans og eventyr. Hun er også opptatt av at samarbeidet mellom de voksne i barnehagen er godt, for der de voksne er glad og trives, der trives også barna.

Elisabeth Skogen

Barne- og ungdomsarbeider, Sprettus

Elisabeth har jobbet i barnehagen siden oppstart, og er utdannet barne-og ungdomsarbeider. Hun er glad i friluftsliv og å være ute i skogen sammen med barna.

Elisabeth er en tilstedeværende voksen som ønsker å skape gode relasjoner med hvert enkelt barn, og å skape hverdagesmagi sammen med barna.  

Lene Houge
Pedagogisk medarbeider, Sprettus
Lene er der når barna trenger et fang, en klem eller en hånd å holde i. Hun liker å ta barna med ut på tur, kunne sitte og spise ute, kose seg og snakke om alt og ingenting. Hun ser på seg selv som en god rollemodell og veileder. Hun får barna med seg på sang og lek og mener at det er viktig å være tilstede i leken med barna.
Annette Lundekvam
Avdelingsleder, Friskus
Annette er utdannet barnehagelærer våren 2022, og startet i Bakarvågen januar 2024.
Annette har et sterkt engasjement for barns emosjonelle og sosiale utvikling, og ser hvor viktig det er for å skape gode og trygge relasjoner til andre. Hun arbeider aktivt med å være en god emosjonsveileder for barna og er ofte å finne "nede på gulvet" i samspill med dem. Et godt og trygt barnehagemiljø preget av gode samtaler, latter, kos og nærhet er en av hennes hjertesaker, og alle barn skal bli sett og hørt. Annette er i tillegg veldig interessert i alle kreative fag, samt språk, kultur og barnehagens psykososiale miljø, noe som setter tydelig preg i arbeidet hun foretar seg i barnehagen.
Anniken Tolpinrud

Fagleder for fysisk aktivitet, Friskus

Anniken var utdannet barnehagelærer våren 2021.
Anniken er opptatt av å være en trygg og omsorgsfull voksen som ser hvert enkelt barn ut fra deres forutsetninger og behov. Hun er veldig glad i fysisk aktivitet og å være ute i all slags vær og ønsker at barna også skal få kjenne på gleden ved fysisk aktivitet og utelek. Hun brenner for at alle barn skal få kjenne på mestring og glede på ulike arenaer i barnehagehverdagen. 
Zahraa Ibrahim

Pedagogisk medarbeider, Friskus

Zahraa er spesielt glad i friluftsliv, musikk og dans. Hun jobber for å skape gode relasjoner med hvert enkelt barn og er opptatt av å sikre at alle barn har en trygg hverdag. 

Lise Marie Øvrebø Pedersen

Barne- og ungdomsarbeider, Friskus

Damir Despenic

Avdelingsleder, Activus

Pedagog med stor interesse for fysisk aktivitet. Han er opptatt av å utvikle sosial kompetanse med barna gjennom lek og emosjonsveiledning. Han ønsker at alle barn skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på,  samtidig som barna skal få felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskapet. Damir jobber på storbarns-avdeling og arbeider i hovedsak med førskolegruppe og skoleforberedende praksis i barnehagen. 
Ida Nordtveit

Fagleder for lek & sosial kompetanse,  Activus

Ida er en sprudlende og engasjert pedagog. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer våren 2022, og har under studiene vært fast vikar her i Bakarvågen. Ved siden av jobb holder hun på med videreutdanning i spesialpedagogikk.

Ida er svært opptatt av å se hvert enkelt barn ut ifra deres behov og forutsetninger. For hun er det viktig at alle barn skal kunne oppleve å være en del av fellesskapet og få medvirke i egen hverdag. Ida ønsker at barnehagehverdagen skal være fylt med vennskap, lek, latter og hverdagsmagi.

Miranda Jensen

Barne- og ungdomsarbeider, Activus

Miranda er utdannet barne-og ungdomsarbeider og er en stabil og glødende voksen som er trygg i sin rolle. Med en fatastisk utstråling gir hun både barn og voksne en følelse av å bli sett og hørt. Miranda har flere års erfaring og er ikke redd for å by på seg selv. Hun har alltid kreative ideer og sammen med barna skaper MIranda et rom fylt av lek, latter og bevegelsesglede. 

Kanraya Mæland

Pedaogisk medarbeider, Activus

Kanraya er opptatt av at alle barn skal føle seg inkludert og skape trygge relasjoner med dem. Hun trives med å være ute, og liker å drive med fysisk aktivitet sammen med barna. I tillegg er hun kreativ og liker å holde på med forming. Hun er dedikert og engasjert for å skape et inkluderende miljø for barna, og støtter deres utvikling gjennom fysisk og kreativ utfoldelse. 

Kanraya holder også på å utdanne seg til barnehagelærer.

Tone Stensrud

Ekstraressurs, Activus

Tone er er en hønemor med stort omsorgs hjerte. Hun er interessert i alt som lever: hage, blomster og dyr.
Tone trives veldig godt i jobben, og syns det er kjempe spennende at ingen av barna er like. Det gir henne nye utfordringer å mestre i jobben hver dag. Med en rolig og imøtekommende utstråling, er Tone flink til å se muligheter fremfor begrensninger.
Ninni Stenfeldt Nilsen

Avdelingsleder, Sportacus

Hun var ferdig utdannet barnehagelærer i 2019 og har jobbet som barnehagelærer siden.

Ninni liker å være "nede på gulvet" sammen med barna, og har alltid et fang som barna kan sitte på.

Hun er en engasjert og leken pedagog, som trives aller best ute. Utelek, tur og fysisk aktivitet står høyt i fokus, og alle barna skal få føle seg inkludert i leken. Hun skaper et trygt og godt miljø for barna, der alle føler seg trygg og sett.

Lill Katrine Bøland

Ressursteamleder, Sportacus

Lill liker å skape hverdagsmagi i sin arbeidshverdag hvor barna opplever glede, latter og vennskap. Lill ltrives best i lek sammen med barna. Hun brenner for at alle barn skal ha en trygg og leken hverdag hvor det er rom for alle og evhver. 

Per Steffensen

Pedagogisk medarbeider, Sportacus

Per har jobbet i Bakarvågen siden oppstart i 2011, og trives kjempe godt i denne barnehagen. Han er opptatt av lek og inkludering, og elsker tull og tøys. Per er en omsorgsfull voksen som alltid har et ledig fang til den som trenger det. 

Tore Skeide

Barne- og ungdomsarbeider, Sportacus

Tore har vært i barnehagen siden vi åpnet. Han har bakgrunn som kokk men utdannet seg etterhvert til barne- og ungdomsarbeider. Tore synes det er viktig at barn får utfolde seg fysisk gjennom barnehagedagen. Han elsker å være ute å leke med barna, utforske området rundt barnehagen, gå på tur og gjerne lage mat og spise måltider ute.

Tore ønsker at alle barn skal få oppleve gleden av sosialt samspill i barnehagen, kanskje møte en bestevenn for livet, kjenne på noen utfordringer og oppleve masse mestring i løpet av barnehagetiden. 
Ercilio Carlos Duarte

Pedagogisk medarbeider, Sportacus

Ercilio har en utdanning i IKT, men har siden 2015 jobbet i barnehage.

Han er en rolig og tilstedeværende voksen som ønsker å skape gode relasjoner med hvert enkelt barn. Både alene og sammen med barna, er han glad i å tilbringe tid i naturen og på tur. Ercilio har god tålmodighet og er opptatt av å se hvert enkelt barn ut ifra deres behov og forutsetninger.

Hanne Kathrine Jørgensen

Ekstraressurs, Sportacus

Hanne har jobbet i Bakarvågen siden 2013. Hun er glad i fysisk aktivitet og å være ute på tur sammen med barna. Hanne er en omsorgsfull hønemor som liker å ha ting på stell. I barnehagen har hun stor interesse for kunst og håndtverk, og å stimulere barnas kreativitet.
Ina Solhaug

Barne- og ungdomsarbeider, Sportacus

Ida Fauskanger

Barne- og ungdomsarbeider, Sportacus

Ida er utdannet  barne- og ungdomsarbeider våren 2022. 
Hun er glad i en fysisk hverdag sammen med barna. Ida er opptatt av inkludering og konflikthåndtering. Hun brenner for at alle får føle på mestring og utvikling av sosial kompentanse.