Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring.

Egenledelse i lek og læring

«Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Barn må kunne starte opp, planlegge og organisere egen atferd. De må også kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner og være fleksible nok til å prøve ut forskjellige løsninger når det kreves noe nytt av dem».

Det handler om å lære seg sosiale ferdigheter. I praksis betyr dette at vi voksne i barnehagen må være oppmerksomme på når barna bruker sine ferdigheter, og i hvilke situasjoner de får mulighet til å utvikle disse.

Ved å legge til rette for og støtte barnet i å selv finne løsninger, styrker vi barnets mestringsfølelse, og legger dermed også et godt grunnlag for endringer av hendelsen, som videre kan føre til en permanent lærdom hos barnet. Ved å være tilstedeværende voksne som ser, legger til rette og støtter barna på dets vei ønsker vi å legge et godt grunnlag for at barna skal utvikle seg og bli den beste utgaven av seg selv.

Barn i førskolealder er i en livsfase hvor læring og utvikling skjer raskere enn på noe annet stadium i livet og vi vet at grunnleggende ferdigheter og forutsetninger for å mestre livets utfordringer skapes allerede i tidlige barneår.

Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, selvstendighet, deltakelse og medvirkning i barnehagen. Dette er ikke noe som utvikles av seg selv, men særlig gjennom lek og rollelek.

Den voksnes oppgave er å være akkurat passe tilstede; vi skal være delaktige og tilretteleggende, men ikke styrende slik at leken dør. 

Bilderesultat for egenledelse i lek og læring