Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Egenledelse i lek og læring.

Egenledelse i lek og læring

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid.

Det er et felles begrep på funksjoner i hjernen, som settes i gang og styrer

det vi sier og gjør. Egenledelse er vår grunntanke om hvordan barna lærer

og opplever mestringsfølelse, samt forbereder dem til skole og livet.

Dette er et felles prosjekt i FUS som ble satt i gang høsten 2013.

Bilderesultat for egenledelse i lek og læring

Se film om egenledese ved å klikke på linken: https://www.youtube.com/watch?v=PPe0f87Zoww

Leken i Tomter FUS barnehage er:

 • en morsom aktivitet som barna kan gjøre alene, eller sammen med andre
 • spontane aktiviteter som barna selv bestemmer                                             
 • fantasifull, noe som er grunnleggende i barns hverdag
 • med på å utvikle språket
 • utfordringer og mestring i hverdagen
 • å skape vennskap gjennom samarbeid og brobygging
 • utvikling av grov og finmotoriske ferdigheter
 • utvikling av empati
 • at barna får lekt ut ulike opplevelser
 • å prøve ut nye ting i trygge omgivelser
 • å få lærdom på en fantasifull og kreativ måte
 • evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid
 • erfaringer som kan brukes senere i livet
 • læring