Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring.

Egenledelse i lek og læring

Egenledelse i lek og læring handler om samspillet med andre mennesker og det miljøet du er en del av.

Barn i førskolealder er i en livsfase hvor læring og utvikling skjer raskere enn på noe annet stadium i livet og vi vet

at grunnleggende ferdigheter og forutsetninger for å mestre livets utfordringer skapes allerede i tidlige barneår.

Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, selvstendighet, deltakelse og medvirkning i barnehagen. Dette er 

ikke noe som utvikles av seg selv, men særlig gjennom lek og rollelek. Den voksnes oppgave er å være akkurat passe

tilstede; vi skal være delaktige og tilretteleggende, men ikke styrende slik at leken dør. 

Egenledelse handler om  evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid.

Det er et felles begrep på funksjoner i hjernen, som settes i gang og styrer

det vi sier og gjør. Egenledelse er vår grunntanke om hvordan barna lærer

og opplever mestringsfølelse, samt forbereder dem til skole og livet.

Dette er et felles prosjekt i FUS som ble satt i gang høsten 2013.

Bilderesultat for egenledelse i lek og læring

Se film om egenledelse ved å klikke på linken: https://www.youtube.com/watch?v=PPe0f87Zoww