Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning i Bergskaug FUS barnehage

FUS standard tilvenning

Hos oss i Bergskaug FUS barnehage er vi opptatt av at barnets og foreldrenes første møte med barnehagen skal være preget av trygg tilknytning og gode rutiner. Barns følelsesmessige bånd utvikles gjennom hele barnehagelivet, men tilvenningsperioden er en ekstra sårbar periode. Barnet må venne seg til en ny hverdag, nytt miljø, nye rutiner, bli kjent med mange fremmede mennesker og venne seg til å være atskilt fra sine foreldre/foresatte. Sammen med personalet finner dere ut av hvor lang tilvenning barnet deres har behov for, og hvor mange dager dere foreldre/foresatte bør være tilstede i barnehagen. Dere vil få en tilknytningsperson som vil ta seg ekstra av barnet deres.

FUS standart for tilvenning er basert på nyere forskning om trygg tilknytning.

Kjennetegn på trygg tilknytning:

  • Barnet søker trøst og tar i mot trøst
  • Barnet hviler kroppen mot den voksne og blir rolig og avspent når den voksne tar barnet inntil seg/løfter opp barnet
  • Barnet gir den voksne klem, vil sitte på fanget o.l.
  • Den voksne fungerer som en "ladestasjon" ladestasjon for barnet (barnet leker, blir sliten/lei/frustrert etc. og trenger så nærhet/kos/trøst før det kan leke videre.)
  • Barnet vet hvor den voksne befinner seg
  • Barnet ber om hjelp
  • Barnet er glad og fornøyd sammen med de voksne
  • Barnet samarbeider som oftest med de voksne
  • Barnet responderer raskt på adekvat grensesetting fra de voksne
  • Barnet viser den voksne positive reaksjoner om morgenen

I Trygghetssirkelen er tilsknytningspersonens hovedoppgave å være en trygg base for barnets utforsking, lek og læring, ta i mor barnet når det har behov for trøst og omsorg. Barnet skal være trygg på at det blir trøstet når det føler ubehag.