Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 01.08.23
3-5 år fra 01.08.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Eli Anne Børve
46 44 55 12
E-post

Velkommen til Bergskaug FUS barnehage

Avdelinger

Blåbær
Pedagogisk leder:
Cecilia Tærud Hjellnes og Maiken Vambeset
Tlf: 91692652
blabar.bergskaug@bhg.no
Bringebær
Pedagogisk leder:
Jamie Bjørkli
Tlf: 91692653
bringebar.bergskaug@bhg.no
Jordbær
Pedagogisk leder:
Helle Engebretsen
Tlf: 91692654
jordber.bergskaug@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Eli Anne Børve

Daglig leder

Utdannet barnehagelærer, Nasjonal lederutdanning for styrere,  sertifisert COS veileder, Sertifisert ICDP veileder, setifisert CLASS observatør 

Er daglig leder.

I sammen med barna er det aller kjekkeste og viktigste å leke. Hun er glad i å lese bøker og samtale med barna. Eli Anne er opptatt av de voksnes ansvar for å ha varme gode relasjoner til barna. Barna skal møte ansatte som støtter barnas utvikling og legger til rette for utvikling og læring i en trygg og god atmsofære. Det er viktig med et godt språkmiljø og legge til rette for allsidig motorisk lek. Barnehagen skal være et godt sted å være, hvor barnet kommer først.

Helle Engebretsen

Pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer med fordypning i barnevern, 1 avd. spesialpedagogikk, sertifisert TIK- veileder. 

Helle er pedagogisk leder på Jordbær/Bringebær. Hun er barnehagens sjef for  førskolen. når Helle finner frem Trampolineheftet og rigger til "skole" kommer barna ivrige for å se og være med på hva en skal gjøre for noe spennende i dag. Hun har alltid et fang og er opptatt av orden og tilrettelegge for at barna skal få gode dager. Helle er glad i å utforske og lære i sammen med barna. 

Jamie Bjørkli

Pedagogisk leder , utdannet barnehagelærer

Jamie jobber på Jordbær/bringebær som pedagogisk leder.  Han er en ung mann som trollbinder barna med gitaren. Når Jamie spiller flokker små og store seg rundt og gjør seg klar for samling. Jamie er en rolig kar med et smil på lur. Han finner du gjerne på gulvet i lek. Han er også glad i å spille spill og sparke fotball med de litt eldre barna. 

Cecilia Tærud Hjellnes

Pedagogisk leder, utdannet barnehagelærer

Cecilia er pedagogisk leder.  Cecilia møter alle med stor ro og et varmt smil. Cecilia finner du på gulvet i lek og med unger på fanget. Hun er opptatt av at barna skal oppleve varme gode voksne og bli sett og hørt. Cecilia syne uteliv og turer er viktig i hverdagen. Barna blir lett med på det Cecilia legger til rette for som for eksempel å leke eventyret om skinnvotten. 

Maiken Strømborg Vambeset

Maiken er utdannet barehagelærer og er pedagogisk leder på Blåbær. 

Maiken stortrives i hverdagen med de yngste barna. Hun brenner for at de skal få utvikle seg i trygge omgivelser på egne premisser, og at de opplever anerkjennelse og mestringsfølelse i barnehagen. Hun liker å delta i lek med barna. I leken får barna mulighet til å undre seg, utforske, bruke fantasien og uttrykke seg. I tillegg er Maiken veldig glad i å være ute i naturen og nærmiljøet med barna, som gir dem mange flotte erfaringer og opplevelser. 

Nina Partyka-Ruud

Pedagogisk leder på disp.

Nina er pedagogisk leder på disp. på Blåbær og har et et stort varmt smil og et blikk for hva barna trenger her og nå. Er noe litt vanskelig finner hun nesten alltid en løsning. Hun er opptatt av å ha gode rutiner som gir barna gode dager. Nina følger godt med på leken og passer på at hun er der hun trengs for å beskytte leken. Hun er gjerne med i leken for å drikke kaffe eller bli servert pizza. 

Lajla Skotterud

Barne- og ungdomsarbeider og barnehagelærer på dispensasjon. 

Lajla er barne -og ungdomsarbeider på Jordbær.  Lajla kan så mye om naturen  så lurer vi på noe kan vi bare spørre Lajla. Turer i skog og mark med barna er en favoritt.  Hun lager også mye god mat og hennes kaneboller elsker både barn og ansatte. I samlingsstund kan hun plutselig dukke opp en rev eller troll til barnas store glede. Tryllehatten er helt magisk. Lajla er stadig med på lek og er opptatt av at barna skal få være i bevegelse. 

Linn Hiller Sørlie

Barne- og ungdomsarbeider

Linn er barne - og ungdomsarbeider på Jordbær.  Hun er ei dame med mye omsorg og det er mye latter rundt Linn. Hun er opptatt av at barna skal bli møtt på sine følelser på en varm og god måte. Linn liker å godt å fantasere og filosofere med barna gjennom lek og dialog. Å være ute på tur i skog og mark er kjekt. Hun liker å være spontan og kunne finne på noe gøy med barna. 

Kjerstin Hagavik

Pedagogisk medarbeider 

Kjerstin er pedagogisk medarbeider på Blåbær. Hun er ei dame med stor ro og alltid et fang. Kjerstin er trygg og god og har mange gode samtaler med barna gjennom dagen. Kjerstin er gald i å holde på med ulike aktiviteter med barna rundt bordet. Kjerstin hjelper oss med de små ting som må huskes for å få dagen til å gå rundt. 

Nina Monsrud

Nina er utdannet bare og ungdomsarbeider, og jobber på Jordbær. Hun har jobbet mange år med de yngste barna i barnehagen før hun startet i Bergskaug FUS. Nina er veldig glad i sang og musikk sammen med barna. Hun er opptatt av å være i samtale og lytte til barnas tanker og ideer. Tur og lære barna om livet i skogen og ta vare på dyr og alt som lever er viktig. Nina har mye humor og varme i møte med både barn, foreldre og ansatte. 

Emilie Bugaard Hvattum

Emilie jobber på Bringebær. Hun er barne og ungdomsarbeider,  utdannet i 2012 og startet å jobbe samme året. 

Emilie har erfaring med både de yngste og de litt eldre barna og har i flere år vært konstituert pedagogsik leder. 

Emile er opptatt av at alle barn skal oppleve trygghet, trivsel og føle seg sett og hørt. Emilie er er glad i være ute i naturen og TUR er viktig for barna. 

Emilie er rolig og varm dame som er tilstedeværende og trygg. 

Zahraa Abdul Monem Alrajab

Zarhaa er pedagogsik medarbeider i vikariat på Jordbær/Bringebær. Hun mener det er viktig å være med barna og leke og ha samtaler med barna. Å lære barna nye ord og utvikle dem språklig. Du finner henne ofte i lek eller aktivitet med puslespill, spill eller tegning. Humor og tull og tøys er også viktig!  Zarhaa er ei dame som alltid har godt humør, sporty og tar utfordringer på strak arm. 

Almas Ahmed

Almas er i viakriat som pedagogsik medarbeider på Jordbær/Bringebær 

Almas er glad i å være ute å leke. Snø er gøy og tulle med snøballer og bygge snømann. Når barn trenger hjelp og til å komme inn i lek, er det viktig at vi tar oss tid til det. barn skal oppleve voksne med tid til samtale og lek. Almas liker godt å ha med seg små grupper av barn i aktivitet og leke. Barna opplever trygghet hos Almas og hun har alltid et fang og du finner henne alltid travelt opptatt i samspill med barna.