Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15
  Vi har
ledig plass!
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Eli Anne Børve
46 44 55 12
E-post

Velkommen til Bergskaug FUS barnehage

Avdelinger

Blåbær
Pedagogisk leder:
Nina P Ruud
Tlf: 91692652
blabar.bergskaug@bhg.no
Bringebær
Pedagogisk leder:
Jamie Bjørkli
Tlf: 91692653
bringebar.bergskaug@bhg.no
Jordbær
Pedagogisk leder:
Helle Engebretsen
Tlf: 91692654
jordber.bergskaug@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Eli Anne Børve

Daglig leder

Utdannet barnehagelærer, Nasjonal lederutdanning for styrere,  sertifisert COS veileder, Sertifisert ICDP veileder

Jobber i dag som daglig leder. I sammen med barna er det aller kjekkeste å leke. Hun er glad i å lese bøker og samtale med barna. Eli Anne er opptatt av de voksnes ansvar for at vi ansatte har varme gode relasjoner til barna. Hun liker og være ute og vil gjerne på tur. barnehagen skal være et godt sted å være hvor barnet kommer først.

Helle Engebretsen

Pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer med fordypning i barnevern, 1 avd. spesialpedagogikk, sertifisert TIK- veileder. 

Helle er pedagogisk leder på Jordbær/Bringebær. Hun er barnehagens sjef for  førskolen. når Helle finner frem Trampolineheftet og rigger til "skole" kommer barna ivrige for å se og være med på hva en skal gjøre for noe spennende i dag. Hun har alltid et fang og er opptatt av orden og tilrettelegge for at barna skal få gode dager. Helle er glad i å utforske og lære i sammen med barna. 

Lajla Skotterud

Barne- og ungdomsarbeider 

Lajla er barne -og ungdomsarbeider på /Jordbær/Bringebær. Lajla kan så mye om naturen  så lurer vi på noe kan vi bare spørre Lajla. Turer i skog og mark med barna er en favoritt.  Hun lager også mye god mat og hennes kaneboller elsker både barn og ansatte. I samlingsstund kan hun plutselig dukke opp en rev eller troll til barnas store glede. Tryllehatten er helt magisk. Lajla er stadig med på lek og er opptatt av at barna skal få være i bevegelse. 

Linn Hiller Sørlie

Barne- og ungdomsarbeider

Linn er barne - og ungdomsarbeider på Jordbær.  Hun er ei dame med mye omsorg og det er mye latter rundt Linn. Hun er opptatt av at barna skal bli møtt på sine følelser på en varm og god måte. Linn liker å godt å fantasere og filosofere med barna gjennom lek og dialog. Å være ute på tur i skog og mark er kjekt. Hun liker å være spontan og kunne finne på noe gøy med barna. 

Kjerstin Hagavik

Pedagogisk medarbeider 

Kjerstin er pedagogisk medarbeider på Blåbær. Hun er ei dame med stor ro og alltid et fang. Kjerstin er trygg og god og har mange gode samtaler med barna gjennom dagen. Kjerstin er gald i å holde på med ulike aktiviteter med barna rundt bordet. Kjerstin hjelper oss med de små ting som må huskes for å få dagen til å gå rundt. 

Nina Partyka-Ruud

Pedagogisk leder på disp.

Nina er pedagogisk leder på disp. på Blåbær og har et et stort varmt smil og et blikk for hva barna trenger her og nå. Er noe litt vanskelig finner hun nesten alltid en løsning. Hun er opptatt av å ha gode rutiner som gir barna gode dager. Nina følger godt med på leken og passer på at hun er der hun trengs for å beskytte leken. Hun er gjerne med i leken for å drikke kaffe eller bli servert pizza. 

Beate Stokland

Barnehagelærer på dispensasjon , barne-og ungdomsarbeider 

Beate jobber på Blåbær. Hun er ei dame som elsker å alge mat sammen med og til barna. Beate er opptatt av å møte barns følelser med anerkjennelse og empati. Hun liker godt rutiner og ro og orden for de små. Hun er glad i skogen og tur og er super til å tenne opp bål for oss.. Hun elsker tull og tøys og synes det er ekstra gøy å skremme oss litt. 

Cecilia Tærud Hjellnes (i permisjon tom.februar 2023)

Pedagogisk leder, utdannet barnehagelærer

Cecilia er pedagogisk leder.  Cecilia møter alle med stor ro og et varmt smil. Cecilia finner du på gulvet i lek og med unger på fanget. Hun er opptatt av at barna skal oppleve varme gode voksne og bli sett og hørt. Cecilia syne uteliv og turer er viktig i hverdagen. Barna blir lett med på det Cecilia legger til rette for som for eksempel å leke eventyret om skinnvotten. 

Jamie Bjørkli

Pedagogisk leder , utdannet barnehagelærer

Jamie jobber på Jordbær/bringebær som pedagogisk leder.  Han er en ung mann som trollbinder barna med gitaren. Når Jamie spiller flokker små og store seg rundt og gjør seg klar for samling. Jamie er en rolig kar med et smil på lur. Han finner du gjerne på gulvet i lek. Han er også glad i å spille spill og sparke fotball med de litt eldre barna. 

Robina Hafez

Vikariat pedagogisk medarbeider på Blåbær

Robina er opptatt av at alle barn skal få god omsorg og ha det godt i barnehagen. Robina mener det er viktig å være tålmodige og leke sammen med barna. Vi skal utvikle barna sosialt og lære og utvikle barna språklig sier hun.  Robina er varm og trygg og har et fang til de små. Hun har alltid et smil, og finner henne svært ofte på gulvet i lek og med barn på fanget. 

Zahraa Abdul Monem Alrajab

Zarhaa er pedagogsik medarbeider i vikariat på Jordbær/Bringebær. Hun mener det er viktig å være med barna og leke og ha samtaler med barna. Å lære barna nye ord og utvikle dem språklig. Du finner henne ofte i lek eller aktivitet med puslespill, spill eller tegning. Humor og tull og tøys er også viktig!  Zarhaa er ei dame som alltid har godt humør, sporty og tar utfordringer på strak arm. 

Almas Ahmed

Almas er i viakriat som pedagogsik medarbeider på Jordbær/Bringebær 

Almas er glad i å være ute å leke. Snø er gøy og tulle med snøballer og bygge snømann. Når barn trenger hjelp og til å komme inn i lek, er det viktig at vi tar oss tid til det. barn skal oppleve voksne med tid til samtale og lek. Almas liker godt å ha med seg små grupper av barn i aktivitet og leke. Barna opplever trygghet hos Almas og hun har alltid et fang og du finner henne alltid travelt opptatt i samspill med barna.