Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Bergskaug FUS barnehage

VELKOMMEN TIL OSS!

Bergskaug FUS barnehage AS har en fantastisk beliggenhet i nærmiljøet på Flateby med kort vei til skog og mark for rike naturopplevelser. Barnehagen er organisert med tre avdelinger, en småbarnsavdeling og to storebarnsavdelinger. Det er tett samarbeid mellom avdelingene og vi organiserer oss på tvers i grupper flere ganger i uken. Dette gjør vi for at hvert enket barn skal få aktiviteter tilpasset sin alder og modenhet.

Bergskaug FUS barnehage har per. august 2021  40 barn delt på 3 avdelinger. Vi er en barnehage med et lite og oversiktlig miljø. Vi har et stabilt og erfarent personalet og har i dag full dekning av pedagoger.  Vi er en mangfoldig gjengbarn og ansatte som legger vekt på glede, humor og varme i møte med barna. 

Hos oss er barna først - og vi har fokus på leken, i tillegg til barns medvirkning og respekt. Barns rett til medvirkning er nedfelt i FN's barnekonvensjon, artikkel 12 og i barnehageloven § 3. For oss handler barns medvirkning om at barna har rett til å si sin mening og å bli hørt, men at de samtidig ikke skal overlates til et ansvar de ikke er rustet til å ta. Barns medvirkning og respekt henger tett sammen med hvordan vi voksne som jobber i barnehagen møter barna i alle de ulike hverdagsaktivitetene og overgangssituasjonene vi har hver eneste dag. Det handler om hvordan vi møter foreldre og andre samarbeidspartnere og ikke minst handler det om at vi som jobber her er sensitive, reflekterte voksne som har god og oppdatert kunnskap om barn.

I FUS har vi fokus på lek og arbeider systematisk med egenledelse i lek og læring  med relasjonskompetanse og med LØFT. 

Gjennom arbeidet med egenledelse i lek og læring skal barna ved hjelp av de voksnes støtte bli den beste utgaven av seg selv.

Gjennom arbeidet med LØFT forsterkes det positive ved barnet. 

Gjennom arbeidet med relasjonskompetanse og TIK forbedres samspillet mellom barn - barn og barn - voksen.

Bilderesultat for barnet først fus

Følg oss på facebook. Her legges det ut bilder av hverdagen i barnehagen. 

https://www.facebook.com/BergskaugFUSbarnehage/

Søk barnehageplass

Avdelinger

Blåbær
Avdelingsleder:
Jamie Bjørkli
Tlf: 91692652
blabar.bergskaug@bhg.no
Bringebær
Avdelingsleder:
Lajla Skotterud
Tlf: 91692653
bringebar.bergskaug@bhg.no
Jordbær
Avdelingsleder:
Helle Engebretsen
Tlf: 91692654
jordber.bergskaug@bhg.no