Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Daglig leder

Hanne Granum
90 79 67 96

Foreldresamarbeid

Vår viktigste samarbeidspartner er foreldrene til barnet. Det er de som kjenner barnet best og derfor er vi avhengig av å ha et tett og konstruktivt foreldresamarbeid. I Borgen FUS er vi i dialog med foreldrene så ofte vi kan. Ved henting og levering utveksler vi positive erfaringer med barnet tilstede for å gi foreldre et inntrykk av hvordan dagen har vært i tillegg til at barnet får positiv oppmerksomhet og en mulighet til å delta i samtalen. Dersom det er behov for å snakke om noe som barnet ikke bør lytte på så setter vi av tid og rom til dette.

Foreldreundersøkelsen som sendes ut til alle landets barnehager årlig er et viktig verktøy for oss. Vi bruker resultatet til å øke kvaliteten på tilbudet vårt og er derfor avhengig av høy deltakelse blant foreldrene. I 2019 hadde vi høy deltakelse på foreldreundersøkelsen som er et tegn på at barnehagen og foreldrene har samme forståelse av viktigheten av tilbakemeldinger.

Informasjonsflyt mellom ansatte og foreldre skaper et grunnlag for at barnehagen skal kunne tilrettelegge for barnets beste. Vi gjennomfører minst 2 utviklingssamtaler årlig der vi ser på barnets utvikling og setter fremtidige mål sammen. Vi har som mål at foreldrene skal kunne se på barnehagen som en del av familien og at vi sammen jobber mot at barnet skal bli den beste versjonen av seg selv. Samtidig har vi stort fokus på at barnet begynner på skolen med de aller beste forutsetningene for en lærerik skolegang og at barnet gleder seg til resten av livet.

.