Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Borgen FUS barnehage

Borgen FUS barnehage AS er en fireavdelings barnehage som ligger i utkanten av Kløfta sentrum. Vi har en fin beliggenhet på Borgen i Ullensaker kommune med kort vei til flotte turområder. Vår landlige beliggenhet gir gode muligheter for lek og turer i skog og mark. Vi har vår egen lavvo i nærmiljøet og benyttet også skolens gymsal. Barnehagen lager, i tråd med FUS sine retningslinjer om SmartMat, minimum 3 varme måltider fra bunnen av hver uke. Næringsrik mat skaper barn som er glade og har overskudd til lek.

Borgen FUS har høy kompetanse og kvalitet i personalgruppa og har full pedagogdekning.

Åpningstidene våre er fra kl. 06.45-17.15, og barnehagen er åpen hele sommeren

I Borgen FUS barnehage er vi tilstedeværende ansatte som tar barnas lek på alvor. Med ansatte som har kompetanse innenfor egenledelse i lek og læring og bruker "circel og security" aktivt i hverdagen, sikrer vi at barna lærer seg alle egenskaper de trenger for å fungere godt i samspill med andre mennesker. Forskning viser at lekens betydning for barns mentale og sosiale utvikling er viktig. Det å skape vennskap er viktig for barns evne til å tilegne seg ny kunnskap og kunne samarbeide, bli robuste og oppleve livsmestring. Vi har fokus på barnas interesser og vil at barna skal kjenne på mestringsfølelse -hver dag! Hverdagen er fylt med lek, fysisk aktivitet, sang, latter og gode samtaler. Hos oss skal barnet føle seg sett og anerkjent for den de er og oppleve glede og tilhørighet i fellesskapet. Hos oss kommer barnet først!

  

Visjonen vår er: Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Våre satsingsområder er:

  • Egenledelse i lek og læring
  • Circel of Security (COS)

COS handler om å skape trygge og gode relasjoner mellom voksen-barn for å oppnå en sterk og god tilknytning for barnet slik at det tør å utforske, leke og lære. Les mer og COS under "Vår pedagogikk". I tråd med COS gjennomfører vi derfor en foreldreaktiv tilvenning ved oppstart i barnehagen.                   

Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud som er av høy kvalitet. Gjennom et tett foreldresamarbeid får vi kunnskap og erfaringer som vi bruker til å sikre at tilbudet vårt er av høy kvalitet. Hvis vi skulle motta en tilbakemelding om noe som ikke er av forventet kvalitet så har barnehagen rutiner for å motta informasjonen, analysere den og igangsette tiltak for å ivareta kvaliteten. Foreldreundersøkelsen er et verktøy som gir en indikator på hva foreldrene opplever og kan hjelpe oss med å finne ut hvilket område som er av høy kvalitet og hva som kan bli enda bedre.

Foreldresamarbeid alene gir ikke en tydelig nok indikator på hva barna opplever eller hva som faktisk er kvalitet for barna. Derfor gleder vi oss til å implementere kvalitetmålingsverktøy i 2020 som gir svar på akkurat dette. Disse verktøyene er forskningsbaserte og gir oss et tydeligere svar på hva som må til for å sikre at barna får et tilbud av høy kvalitet.

Kom derfor tilbake på denne siden jevnlig i løpet av 2020 for å få et nærmere innblikk i resultatet på foreldreundersøkelsen og arbeidet vårt med å implementere kvalitetmålingsverktøy i barnehagen.

Har du lyst til å bli bedre kjent med oss i Borgen FUS barnehage er du hjertelig velkommen på besøk -ta kontakt så avtaler vi tid!

  Ut på tur!                                   

Søk barnehageplass

Avdelinger

Skattekammeret (2-3år)
Pedagogisk leder
Stina Marie Rotnebo
Tlf: 91 16 59 16
Trollhula (0-2år)
Pedagogisk leder
Janne-Lill Laupsa
Tlf: 91 37 80 11
Dragetoppen (3-6 år)
Pedagogisk leder
Nina Alfstad Lindstrøm og Susanne Wang Fritz
Tlf: 91 71 12 87
Riddertårnet (3-6 år)
Pedagogisk leder
Jeanet Sæhle-Olerud
Tlf: 47 32 48 45