Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Daglig leder

Hanne Granum
90 79 67 96

Tilvenning

Som dere kan lese om under fanen "Vår pedagogikk" støtter vi oss på COS i vårt arbeid med barnets tilvenning i barnehagen. Personalet skal gjennom kunnskap og omsorg gi trøst, nærhet og oppmerksomheten som barnet trenger for å føle trygghet i det nye og ukjente. For mange er møtet med barnehagen en av de første gangene omsorg og stell overlates til noen andre enn familien. For at barnet skal føle seg trygg på personalet, de andre barna og det fysiske miljøet setter vi av god tid til tilvenning.

Vi er opptatt av at oppstarten i barnehagen skal tilpasses hver enkelt familie, og legger stor vekt på å ha et tett og godt samarbeid med barnets hjem. Personalet jobber aktivt for å knytte sterke bånd, og bruker så lang tid på tilvenningene som hvert enkelt barn og hver enkelt familie har behov for. God dialog og et nært samarbeid mellom personalet og foreldre er avgjørende for at barnehagen skal kunne tilrettelegge for barnets beste, personalet bruker derfor de første dagene sammen med dere til å bli kjent med barnets rutiner og hvordan dere gjør ting hjemme.

Ett - toåringer har behov for voksne som er sensitive for barnets behov, er varme og gir trygghet og omsorg. Personalet skal være en trygg base for barnet som det kan utforske omgivelsene ut ifra. Vi sørger for tett oppfølging slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Vi må bruke god tid på å bli kjent med hverandre. Vi skal lære oss barnet å kjenne og kunne tolke barnets signaler. Barnet skal bli kjent med sin nye hverdag, barnehagens fysiske miljø, andre barn og nye omsorgspersoner. 

                        

Overganger internt i barnehagen

Tilknytning og tilvenning er viktig også ved interne overganger. Ved overgang fra småbarn- til storebarnsavdeling jobber vi med ulike tiltak som skal trygge barnet i møte med en ny og endret hverdag i barnehagen.

Vi har derfor valgt å starte tidlig med besøk på ny avdeling i mindre grupper. Dette for å bli kjent med det fysiske rommet, nye barn og voksne. Foresatte vil også få informasjon om endringene og om hvordan den nye hverdagen vil se ut.