Hopp til innhold

Brødholt FUS barnehage

Brødholt FUS barnehage as

Brødholt FUS barnehage er en 4 avdelings barnehage. Vi har en egen avdeling for de aller yngste. Vi ønsker å gi de en rolig og trygg start på barnehagelivet. Vi har sovevakt ved vognene når barna sover.

Leken og lekens betydning for barnas utvikling, læring og hverdagslykke er et av våre satsningsområder. Vi har også spesielt fokus på språk. For barnehageåret 2018-2019 jobber vi med prosjekt språkløyper

Vi ønsker at vår barnehage skal være fylt med glade barn, magi, tilstedeværende og omsorgsfulle voksne.

Vi serverer varm mat fire dager i uken. Ellers serverer vi vårt eget hjemmebakte brød.

I Brødholt FUS barnehage jobber vi prosjektbasert. Sammen skaper og utvikler barn og voksne prosjekter der vi leker, lærer og utvikler oss. Vårt satsningsområde er natur og miljø, noe som i stor grad vil påvirke prosjektene våre. Vi er spesielt opptatt av å skape gode vilkår for leken. Hos oss skal leken komme først. I et utviklende lekemiljø med akkurat nok støtte og veiledning utvikler barna vennskap, tilegner seg kunnskap og opplever mestring. I Brødholt FUS barnehage har vi voksne med god lekekompetanse og kunnskap om barns utvikling.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser!

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Inger Lise Holst Johannesen
Daglig leder

Tlf: 99 20 53 79
E-post: dl.brodholt@bhg.no

Avdelinger

Blåklokke
Pedagogisk leder:
Malin Arnesen
Tlf: 99205377
blaklokke.brodholt@bhg.no
Solsikke
Pedagogisk leder:
Theres Nadden
Tlf: 99205376
solsikke.brodholt@bhg.no
Hvitveisen
Pedagogisk leder:
Aina Granaas
Tlf: 99205375
hvitveis.brodholt@bhg.no
Hestehoven
Pedagogisk leder:
Christina (Tina) Bratlie og Camilla Lindgård
Tlf: 99205378
hestehov.brodholt@bhg.no