Hopp til innhold

Brødholt FUS barnehage

Brødholt FUS barnehage as

Brødholt FUS barnehage er en 4 avdelings barnehage. Her finner du glade barn og lekne voksne. I vår barnehage er dagene fylt med magi. Tilstedeværende, omsorgsfulle voksne, god og næringsrik mat, gode rammer for lek og samspill er ting vi er opptatt av. I Brødholt FUS barnehage jobber vi prosjektbasert. Sammen skaper og utvikler barn og voksne prosjekter der vi leker, lærer og utvikler oss. Vårt satsningsområde er natur og miljø, noe som i stor grad vil påvirke prosjektene våre. Vi er spesielt opptatt av å skape gode vilkår for leken. Hos oss skal leken komme først. I et utviklende lekemiljø med akkurat nok støtte og veiledning utvikler barna vennskap, tilegner seg kunnskap og opplever mestring. I Brødholt FUS barnehage har vi voksne med god lekekompetanse og kunnskap om barns utvikling.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Blåklokke
Pedagogisk leder:
Malin Arnesen
Tlf: 99205377
blaklokke.brodholt@bhg.no
Solsikke
Pedagogisk leder:
Sandra Andersen og Camilla Strand
Tlf: 99205375
solsikke.brodholt@bhg.no
Hvitveisen
Pedagogisk leder:
Aina Granaas og Veronica Osmundnes
Tlf: 99205376
hvitveis.brodholt@bhg.no
Hestehoven
Pedagogisk leder:
Christina (Tina) Bratlie og Camilla Lindgård
Tlf: 99205378
hestehov.brodholt@bhg.no