Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring

Hos oss kommer leken først!! Og alle våre prosjekter har rolleleken i fokus.

Alle barn skal ha noen å leke med! Og alle barn ska opplve glede i leken. 

Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn mulighet for lek. Leken har betydning for barns trivsel og er grunnleggende for videre utvikling. Leken skal ha en sentral plass i barnehagens hverdagsliv. Leken bidra blant annet til at barnet utvikler sosial kompetanse og tilegner seg motoriske- og språklige ferdigheter.

 Hva er egenledelse i lek?

Egenledelse i lek er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Denne egenskapen blir omtalt som «hjernens dirigent».  Hjernen trenger mange erfaringer for å utvikle seg, og rollelek er med på å stimulere barnehjernen på en allsidig og positiv måte.

 Barnehagealder er den perioden der stimulering av hjernen har størst effekt.

Gjennom rolleleken tilegner barn seg erfaringer med alle de sju egenledelsesfunksjonene:

Rolleleken er den mest avanserte lekeformen og vil kreve at barna mestrer alle de sju egenledelsesfunksjonene. Disse utvikles i takt med barnets alder og modenhetsnivå. I Djupmyra FUS Barnehage er den voksne bevisst på hvordan han/ hun opptrer i lek og hvilken rolle en tar.