Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Prosjekt

Målet med prosjektarbeid er at alle barn skal oppleve å ha en reell innflytelse og påvirkningskraft på egen hverdag i
barnehagen.

Prosjektarbeid er i denne sammenhengen en pedagogisk metode. Det vil si at barnas lek og interesse ligger til grunn for barnehagens innhold. Hensikten med et prosjektarbeid er å gi barn og voksne mulighet til å fordype seg i ulike temaer som gir seg utrykk i barnas lek over en gitt periode.

Prosjektet skal være til stede i alle aktiviteter. Det er en prosess som hele tiden gir muligheter til å tenke nytt og stiller krav til de voksne om å følge barns initiativ og leve i øyeblikket. Prosjektarbeid vil kunne gi barna en økt følelse av å være en del av fellesskapet, utvikle lekekompetanse, språklige ferdigheter, styrke barns selvbilde og identitet.

Barna skal få erfare at de har innflytelse på det som skjer i barnehagen, og at de påvirker hverdagen med sine ønsker og behov. Personalet må være sensitive overfor alle barns uttrykksmåter, og evne å se hva som formidles også ved bruk av kroppsspråk.