Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Engesvea FUS barnehage

Engesvea FUS barnehage as

Engesvea FUS barnehage ligger på Søre Ål, og har 88 barn fordelt på 5 aldersinndelte grupper: Kubjella (1-åringer), Blåknapp (2-åringer), Edderkoppen (3-åringer), Barkebilla (4-åringer) og aktivititetsgruppen, Friskus (5-åringer, les mer om denne avdelingen her). Vi er omringet av flott terreng med turstier, skog, skiløyer og populære turmål; som lekeplasser, trollbroer, akebakker og fotballbaner. I tillegg er byen bare en liten gå- eller busstur unna, så Maihaugen, biblioteket, kulturhuset og ishallen er eksempler på steder vi også besøker flittig. 

    


Sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel, og derfor noe vi jobber mye med. Vi legger til rette for gode møter, både mellom barn-barn og barn-voksen, og vi støtter og veileder i det sosiale samspillet. Grunnlaget for resten av livet legges i barnehagen, og vi ønsker å gi barna det beste utgangspunktet for å danne relasjoner og vennskap. Dette krever tilstedeværende ansatte som er gode rollemodeller. Gjennom å møte voksne som lytter med genuin interesse og gir annerkjennende respons, får barna viktige erfaringer med hvordan de selv skal forholde seg til andre.

 


Leken er viktig for oss; og den skal gis god tid, skjermes og vernes om. Barna skal oppleve å ha frihet til å leke og ha det gøy sammen med andre uten å bekymre seg for framtiden. Vi tilbyr en trygg, meningsfull og forutsigbar hverdag. Hvert barn er unikt og enestående, og for at alle skal oppleve mestringsfølelse, utforskertrang og livsglede, må oppgaver, utfordringer og støtte tilpasses alder og forutsetninger. De voksne legger til rette for at alle barn blir hørt og har mulighet for medvirkning.

    

I tillegg til de årlige satsningsområde våre, der vi utforsker ulike temaer, har vi valgt å ha kropp, bevegelse, mat og helse som et fast og gjennomgående satsningsområde.

 Barnehageåret 2020/2021 er satsningsområdet
"Lekende læringsagenter i en bærekraftig barnehage"
Vi tar vare på jorda
for den er vår venn;
kloden trenger oss
og vi trenger den

Søk barnehageplass

Avdelinger

Friskus
Avdelingsleder:
Elin Afseth Holen
Tlf: 91848828
elin.holen@bhg.no
Edderkoppen
Avdelingsleder:
Anette Strandum
Tlf: 91655892
anette.strandum@bhg.no
Barkebilla
Avdelingsleder:
Caroline Margrethe Hauan
Tlf: 91655893
caroline.hauan@bhg.no
Blåknapp
Avdelingsleder:
Bjørn Ødegaard
Tlf: 91655890
bjorn.odegaard@bhg.no
Kubjella
Avdelingsleder:
Stian Midtlien
Tlf: 91655891
stian.midtlien@bhg.no