Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Kristine H Pedersen

Avdeling: Fjordtroll

Rolle: Pedagogisk leder

Har fagbrev som barne og ungdomsarbeider i grunnen og deretter 3 årig barnehagelærerutdanning med fordypning i ledelse og veiledning av barn, foreldre og kollegaer.

har stort fokus på og er opptatt av barns medvirkning, tilrettelegging, planlegging, av ulike og varierte aktiviteter sammen med barna. Finner ofte på gøyale sprell og spennende aktiviteter.

Får masse ut av å være sammen med barn, lærer av dem, ser barnas utvikling og det enkelte barns behov.

Kristine er opptatt av barnets beste og vennskap i barnegruppa. 

Gry Simonsen

Avdeling: Fjordtroll

Rolle: Assistent

Mohammed Sharif

Avdeling: Fjordtroll

Rolle: Assistent

Cecilie M Tveten

Avdeling: Sjarmtroll

Rolle  Fagarbeider./Konstituert Pedagogisk leder

Petra Vukanovic

Avdeling: Sjarmtroll

Rolle: Assistent/vikar

Jobber som assistent har mange års erfraring med barn i alderen 0-12 år. Petra elsker jobben sin og er veldig engasjert. hun er opptatt av at alle barn skal ha det bra og få gode opplevelser hver dag.

Heidi Jakobsen

Avdeling: Skjarmtroll

Rolle: Assistent

Marte Lorentsen

Avdeling: Fjelltroll

Rolle: Pedagogisk leder

Camilla Ojala

Avdeling: Fjelltroll

Rolle: Assistent

Andzhelina Mitrovic

Avdeling: Fjelltroll

Rolle: Assistent/vikar

Guro Suhr

Avdeling: Lykketroll

Rolle: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet barnehagelærer våren 2021

Jobber som pedagogisk leder og har ansvar for planlegging og gjennomføring av ulike pedagogiske aktiviteter. Etter 3 år på skolebenken har interessen blitt stor for barns språk og språkutvikling,  hun jobber aktivt med å skape et godt språkmiljø for alle barn. Er også opptatt av trygghet og trivsel for alle barn slik at barnehagen blir en god læringsarena.

Merete Sivertsen

Avdeling: Fjordadalen FUS barnehage

Rolle: Daglig leder

Merete er utdannet barnehagelærer med fordypning i pedagogisk ledelse og veiledning, har også tatt styrerutdanningen.

Hun er engasjert i alle aspektene i barnehagehverdagen, Merete har et brennende egasjement for naturen og hvordan den kan brukes i barnehage for barns utvikling og læring. med mange års erfaring innen barnehageyrket ser hun viktigheten med en daglig leders engasjement i det psykososiale arbeidsmiljøet.

Kvalitet framfor kvantitet er noe hun setter høyt på dagsorden.

Elise Enoksen Bårdsen

Avdeling: Lykketroll

Rolle: Assistent/vikar

Har jobbet i barnehage i et år å trives med det. Hun er opptatt av at alle barn skal ha det bra i barnehagen og at de skal dra hjem med et smil om munnen.  Vil at alle barn skal glede seg til å komme i barnehagen.

Marja Vukovic

Avdeling: Tussetroll

Rolle: Pedagogisk leder

Marja er utdannet barnehagelærer med flere års erfaring i barnehage., har ansvar for det pedagogiske opplegget  på Tussetroll. Hun er opptatt av barnas utvikling  og barnas behov. liker og observere, følge barnas interesser og ut fra dette grunnlaget planlaegger hun aktiviteter som er tilpaseet det enkelte barnets behov. Hun er tilstedeværende og har altid barnas beste i fokus. Hun brenner for godt arbeidsmiljø og sosiale relasjoner. Hun holder for tiden på med vidreutdanning innenfor speialpedagogikk.

Jade Marie Pedersen

Avdeling: Tussetroll

Rolle: Assistent

Silje Åteigen Solvang

Avdeling: Tussetroll

Rolle: Fagarbeider

Liga Bremane

Avdeling: Småtrolll

Rolle: Pedagogisk leder

Kari Mette Wennberg

Avdeling: Småtroll

Rolle: Assistent

Lotte Karoline Bjørgve

Avdeling: Småtroll

Rolle: Fagarbeider - for tiden i permisjon

Silje- Mari Amundsen

Avdeling: Småtroll

Rolle: Assstent/vikar

Katarina Mitrovic

Avdeling: Lykketroll

Rolle: Assistent

Una Øien

Avdeling: Fjordadalen FUS barnehage

Rolle: Pedagogisk leder/fagleder og CLA

Una er utdannet barnehagelærer med fordypining i organisasjon og ledelse. Hun er brenende opptatt av at alle barn skal bli sett og hørt hver dag og at all læring skjer med leken som virkemiddel, helst med naturen som den tredje pedagog.