Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Ansatte i barnehagen

Hos oss jobber disse:

Navn: Rita Hellesvik - Daglig leder

Navn: Marte Lorentsen - Pedagogisk leder og dramapedagog

Navn: Aina Bratland - Pedagogisk leder

Navn: Simon Nordenhof - Pedagogisk leder

Navn: Vibeke Havtorn - Pedagogisk leder

Navn: Liga Bremane - Pedagogisk leder og kunst- og handtverks pedagog

Navn: Kristine Hjellnes Pedersen - Fagarbeider og barnehagelærerstudent

Navn: Silje Åteigen-Solvang - Fagarbeider

Navn: Gry Simonsen - Assistent

Navn: Heidi Jakobsen - Assistent

Navn: Lotte Bjørgve - Assistent

Navn: Katarina Mitrovic - Assistent

Navn: Moa (Mohamed) Sharif - Assistent

Navn: Kari Mette Wennberg - Assistent

Navn: Telma Sochas - Assistent

Navn: Julia Lomonosova - Assistent/ekstra ressurs

Navn: Camilla Ojala - Assistent/ekstra ressurs

Navn: Ewelina Kot - Kjøkkenmedarbeider som tryller fram varm mat hver dag, alt laget fra grunnen av. :-)