Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

 Daglig leder

Merete Sivertsen
91 65 06 17
E-post

Velkommen til Fjordadalen FUS barnehage

Avdelinger

Tussetroll
Tlf: 91650619
tussetroll.fjordadalen@bhg.no
Fjelltroll
Tlf: 91650620
fjelltroll.fjordadalen@bhg.no
Fjordtroll
Tlf: 91650621
fjordtroll.fjordadalen@bhg.no
Lykketroll
Tlf: 91650622
lykketroll.fjordadalen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Merete Sivertsen

Avdeling: Fjordadalen FUS barnehage

Rolle: Daglig leder

Merete er utdannet barnehagelærer med fordypning i pedagogisk ledelse og veiledning, har også tatt styrerutdanningen.

Hun er engasjert i alle aspektene i barnehagehverdagen, Merete har et brennende egasjement for naturen og hvordan den kan brukes i barnehage for barns utvikling og læring. med mange års erfaring innen barnehageyrket ser hun viktigheten med en daglig leders engasjement i det psykososiale arbeidsmiljøet.

Kvalitet framfor kvantitet er noe hun setter høyt på dagsorden.

Kristine H Pedersen

Avdeling: Fjordtroll

Rolle: Pedagogisk leder

Har fagbrev som barne og ungdomsarbeider i grunnen og deretter 3 årig barnehagelærerutdanning med fordypning i ledelse og veiledning av barn, foreldre og kollegaer.

har stort fokus på og er opptatt av barns medvirkning, tilrettelegging, planlegging, av ulike og varierte aktiviteter sammen med barna. Finner ofte på gøyale sprell og spennende aktiviteter.

Får masse ut av å være sammen med barn, lærer av dem, ser barnas utvikling og det enkelte barns behov.

Kristine er opptatt av barnets beste og vennskap i barnegruppa. 

Gry Simonsen

Avdeling: Fjordtroll

Rolle: Konstituert Pedagogisk leder

Lotte Karoline Bjørgve

Avdeling: Lykketroll

Rolle: Barnehagelærer (konstituert)

Katarina Mitrovic

Avdeling: Fjordtroll

Rolle: Assistent

Cecilie M Tveten

Avdeling: Lykketroll

Rolle  Konstituert pedagogisk leder

Petra Vukanovic

Avdeling: Tussetroll

Rolle: Assistent

Jobber som assistent har mange års erfraring med barn i alderen 0-12 år. Petra elsker jobben sin og er veldig engasjert. hun er opptatt av at alle barn skal ha det bra og få gode opplevelser hver dag.

Heidi Jakobsen

Avdeling: Tussetroll

Rolle: Assistent

Guro Suhr

Avdeling: Tussetroll

Rolle: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet barnehagelærer våren 2021

Jobber som pedagogisk leder og har ansvar for planlegging og gjennomføring av ulike pedagogiske aktiviteter. Etter 3 år på skolebenken har interessen blitt stor for barns språk og språkutvikling,  hun jobber aktivt med å skape et godt språkmiljø for alle barn. Er også opptatt av trygghet og trivsel for alle barn slik at barnehagen blir en god læringsarena.

Camilla Ojala

Avdeling: Tussetroll

Rolle: Assistent

Kari Mette Wennberg

Avdeling: Lykketroll

Rolle: Assistent

Marja Vukovic

Avdeling: Tussetroll

Rolle: Pedagogisk leder

Marja er utdannet barnehagelærer med flere års erfaring i barnehage., har ansvar for det pedagogiske opplegget  på Tussetroll. Hun er opptatt av barnas utvikling  og barnas behov. liker og observere, følge barnas interesser og ut fra dette grunnlaget planlaegger hun aktiviteter som er tilpaseet det enkelte barnets behov. Hun er tilstedeværende og har altid barnas beste i fokus. Hun brenner for godt arbeidsmiljø og sosiale relasjoner. Hun holder for tiden på med vidreutdanning innenfor speialpedagogikk.

Silje Åteigen Solvang

Avdeling: Tussetroll

Rolle: Fagarbeider

Monica Enoksen

Avdeling: Fjelltroll

Rolle: Pedagogisk leder

Silje- Mari Amundsen

Avdeling: Fjelltroll

Rolle: Assistent

Robin Zachariassen

Avdeling: Fjelltroll

Rolle: Assistent

Jannicke Willumsen

Avdeling: Fjordadalen

Rolle: Assistent