Hopp til innhold

Grilstad FUS barnehage

Grilstad FUS barnehage as

Grilstad FUS barnehage åpnet dørene 17.august 2009, og i desember 2011 flyttet vi inn i vårt flotte og moderne barnehagebygg. Vi har et stort og variert uteområde med muligheter for fysisk utfoldelse i ulike klatrestativ og hinderløype, vi har vår egen kunstgressbane og flotte asfalterte områder til sykling. Vi har en grillhytte som vi bruker mye, her kan barna møte opp til frokost rundt bålet enkelte dager, og vi spiser lunsj her når vi må søke ly for været. Drømmehagen ligger bak grillhytta, her har vi kjøkkenhage, frukttrær og bærbusker, og en gapahuk hvor vi kan sitte tørt og godt på regnværsdager. I Grilstad FUS barnehage ønsker vi å være gode og bevisste rollemodeller. Vi vil ta barna på alvor, gi trygghet, la barnet føle at det blir møtt, sett, hørt og forstått og vi veileder de til å lykkes med oppgaver. Vi er en basebarnehage, og basebarnehagdriften har skapt en personalgruppe som jobber tett og godt sammen, og trivselsfaktoren er høy! Våre satsningsområder er uteliv og vennekompetanse. Alle gruppene på storbarn har to turdager hver uke, på småbarn har toåringene to turdager i uka og ettåringen en turdag i uka. Vi har en progresjonsplan som sikrer at barna får aktiviteter etter alder og utvikling. Vennekompetanse står sentralt i vår hverdag, alle barn skal ha mulighet til å oppleve seg selv som en positiv del av et sosialt fellesskap, og i tillegg ha følelse av å bli satt pris på og respektert.

Ta gjerne en tur innom vår facebookside for et lite innblikk i barnehagehverdagen vår.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Huldra
Avdelingsleder:
Elisabeth Bratteng
Tlf: 48310884
huldra.grilstad@bhg.no
Askeladden
Avdelingsleder:
Eva kathrine Alstad
Tlf: 48310882
askeladden.grilstad@bhg.no
Tyrihans
Avdelingsleder:
Ann Kristin Danielsen
Tlf: 48310899
tyrihans2.grilstad@bhg.no
Tyrihans
Avdelingsleder:
Kristin Vanebo
Tlf: 48310891
tyrihans1.grilstad@bhg.no
Veslefrikk
Avdelingsleder:
Linn Kristin Rotvik
Tlf: 48310885
veslefrikk.grilstad@bhg.no
Tommeliten
Avdelingsleder:
Elisabeth Tangen
Tlf: 48310886
tommeliten.gilstad@bhg.no