Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Grilstad FUS barnehage

Avdelinger

Huldra
Pedagogisk leder
Kristin Vanebo
Tlf: 48310884
kristin.vanebo@bhg.no
Askeladden
Pedagogisk leder
Ann-Kristin Danielsen
Tlf: 48310882
ann.danielsen@bhg.no
Tyrihans
Pedagogisk leder
Sara Jonassen
Tlf: 48310891
sara.jonassen@bhg.no
Veslefrikk
Pedagogisk leder
Eva Kathrine Alstad
Tlf: 48310885
eva.alstad@bhg.no
Tommeliten
Pedagogisk leder
Elisabeth Tangen
Tlf: 48310886
elisabeth.tangen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Wenche

Daglig leder.

Wenche er utdannet førskolelærer ved høyskolen i Volda, med fordypning i organisering og ledelse. Senere har hun tatt videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet og styrerutdanningen ved DMMH. Hun har mange års erfaring fra arbeid med barn, foreldre og ansatte. Wenche har vært ansatt i barnehagen siden den åpnet i 2009- og i nært samarbeid med de ansatte jobber vi målrettet for faglig utvikling og god barnehagekvalitet.

Ann-Kristin

Stedfortreder for daglig leder, baseleder storbarn, pedagogisk leder på Askeladden. Sertifisert CLASS-observatør, ressursperson i «Barnet først»

Ann-Kristin er udannet førskolelærer med fordypning musikk, bevegelse og utrykk ved DMMH 1994. Hun har videreutdanning i utefag og opplæring som Marte Meo kollegaveileder, Tuning into kids, Webseter-Stratton/De utrolige årene, Med blikk på barnet. Ann-Kristin har også kurs i pedagogisk veiledning og ledelse for pedagogiske ledere.

Hun har mange års erfaring med arbeid med barn i alderen 3-5 år, foreldre, ansatte og barnehagelærerstudenter.

Tone

Barnehagelærer, Askeladden

Siw

Barne- og ungdomsarbeider, Askeladden, tillitsvalgt i Fagforbundet og sitter i samarbeidsutvalget.

Siw begynte å jobbe i barnehage for 23 år siden. Hun likte så godt å jobbe i barnehage at hun tok utdanning i barne- og ungdomsarbeider faget etter 10 års fartstid som assistent.  Hun elsker hverdagen i barnehagen, der hun får være kreativ på mange forskjellige måter. Hun liker veldig godt å lage fine små kunstverk med barna, ingen hverdag er lik. Hun Liker entusiasmen, ærligheten og alt det morsomme ett barn gir i løpet av en dag. 

Vibeke

Pedagogisk leder, Tyrihans og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Vibeke er utdannet førskolelærer med fordypning i forming fra DMMH og har en påbegynt master i spesial pedagogikk. Hun har også videreutdanning i språk og kommunikasjon i barnehagen. Vibeke er glad i å bruke barnebøker i møte med barna og liker å tilrettelegge for gode og varierte lekemiljøer til glede for barna.

Sara Sofie

Pedagogisk leder, Tyrihans

Sara er utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk ved DMMH i 2017. Hun er en positiv dame som er glad i å være på tur. Hun er opptatt av at alle barn skal føle seg sett og hørt og brenner for å gi barna den tryggheten de har behov for slik at de kan utfolde og utvikle seg.

Oskar

Fagarbeider, Tyrihans

Kristin

Pedagogisk leder, Huldra og sitter som verneombud.

Kristin er utdannet førskolelærer I Bodø med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun har videreutdanning i Utefag og PAPS ved DMMH. Hun har mange års erfaring fra arbeid med barn og foreldre. Er glad i friluftsliv og dra på tur med barna.

Trine

Assistent, Huldra.

Trine har lang erfaring og har jobbet i Grilstad FUS siden 2012. En sprudlende dame som brenner for uteliv. Hun er veldig engasjert, kreativ og liker å støtte barns kreativitet gjennom formingsprosjekt.

Ingrid

Spesialpedagog.

Ingrid er utdannet barnehagelærer ved DMMH i 2020, og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Med sitt rolige vesen er hun opptatt av trygghet og å skape gode relasjoner med barna. Ingrid er lydhør for barnas opplevelsesverden, og engasjert i å fange opp barnehagehverdagens magiske øyeblikk.

Eva

Pedagogisk leder, Veslefrikk og baseleder småbarn.

Eva har jobbet i barnehage siden 2003 og ble utdannet førskolelærer v/ DMMH i 2016. Eva brenner for å skape trygghet og gode relasjoner.Alessandro

Barnehagelærer, Veslefrikk.

Alessandro er utdannet barnehagelærer ved DMMH i 2018. Alessandro er en engasjert og musikk interessert mann. Han setter gjerne i gang både spontane og planlagte musikksamlinger og er opptatt av at barna skal få oppleve forskjellige instrumenter, lyder og sjangere i løpet av sin tid i barnehagen. Ellers er han interessert i demokrati, barns medvirkning og at alle i barnegruppen blir sett og hørt på egne premisser.

Malene

Assistent, Veslefrikk.

Malene har jobbet i barnehage siden 2015. Hun er en lekende og sprudlende sunnmøring som elsker å tulle, herje og være kreativ med barna. Hun er glad i uteliv og turer. Du kan fort finne henne på huk eller liggende på bakken for å undre over stort og smått sammen med barna. Malene har et stort hjerte for at alle skal bli sett for den de er.

Hilde

Assistent Veslefrikk.

Hilde har jobbet i barnehage siden 2000, med noen års opphold. Hun ønsker at barna skal få en tyrgg hverdag og oppleve naturen. Hilde er en lekende, humoristisk voksen som er opptatt av at barna skal få tillit og omsorg. Hun er glad i å være ute og på tur med barna.

Eunike

Assistent Veslefrikk.

Eunike har jobbet i barnehage siden 2021. Hun er en «stor» lekekamerat for barna og sier aldri nei til å finne på noe gøy. Du kan fort finne henne på gulvet for å bygge slott eller som maskinfører for gravemaskin i sandkassa. Eunike er ei omsorgsfull, trygg og livlig dame og alltid prøver sitt ytterste for at barna skal få den beste dagen i barnehagen - hver dag.

Elisabeth

Pedagogisk leder, Tommeliten.

Elisabeth er utdannet førskolelærer med fordypning i estetiske fag. Hun liker godt å være på tur, der en sammen med barna tar del i deres opplevelser. Hun er opptatt av å gi barna sosial kompetanse, der vennskap og felles erfaringer gir selvfølelse og tro på egne ferdigheter. Elisabeth er opptatt av engasjement, lek og latter, men også ta seg tid for nærhet og omsorg til den enkelte.

Linn

Barnehagelærer, Tommeliten

Linn er utdannet barnehagelærer med fordypning i estetiske fag ved DMMH i 2013. Hun liker å legge til rette for inspirerende lekemiljø og er alltid en tilstedeværende voksen i samspill med barna. Linn tar gjerne frem gitaren og synger en trall sammen med barna spontant i hverdagen eller i samlingsstund.

Rune

Assistent, Tommeliten

Rune gikk ut fra dronning Maud i 2009. Han har vært ansatt i Grillstad Fus siden åpningen i 2009. Rune er glad i uteliv. Han ønsker at barna skal få mestre bevegelse og oppleve turglede, spesielt om vinteren. Skiglede er noe han brenner for.