Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Grilstad FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Wenche Sletnes Zouari
Daglig leder

Tlf: 48 31 08 92
E-post: dl.grilstad@bhg.no

Grilstad FUS barnehage er en basebarnehage som ligger i enden av et boligfelt, nært både skog og hav. Satningsområdene uteliv og "barnet først" legger grunnlaget for barnehagens arbeid med sosial kompetanse. I Grilstad FUS barnehage legger vi vekt på at barna skal ha gode opplevelser og fysisk utfoldelse i naturen og få annerledes dager. I barnehagens nærmiljø, uteområde og på tur, vil vi gi barna mulighet til å bli glad i å være ute. Felles opplevelser gir barna noe å bygge gode relasjoner på og utvikle vennekompetanse. "Barnet først handler om å holde barna i fokus, jobbe med barnas selvfølelse og bli møtt på sine behov.

 

 

I Grilstad FUS barnehage ønsker vi å være gode og bevisste rollemodeller. Vi vil ta barna på alvor, gi trygghet, la barnet føle at det blir møtt, sett, hørt og forstått og vi veileder de til å lykkes med oppgaver. Vi fokuserer på barnas sosiale kompetanse for å forebygge mobbing og mobbeatferd! Vi har skapt en personalgruppe som jobber tett og godt sammen, og trivselsfaktoren er høy!

Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av høy kvalitet som gir barnet ditt de beste forutsetningene for veien videre i livet. Barnet først er mer enn bare slagordet vårt. Det består av forskningsbasert metodikk for å anerkjenne, forstå og handle til det beste for ditt barn. Gjennom observasjonsverktøyet CLASS evaluerer vi vår egen praksis for å sikre høy kvalitet. CLASS kombinert med foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet og et tett foreldresamarbeid danner et optimalt grunnlag for å hele tiden kunne forbedre oss og sikre at vi er en høykvalitetsbarnehage.

                           

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart.

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

                                                                   

                                                               Les mer: https://litenogny.com/ 

Ta gjerne en tur innom vår facebookside for et lite innblikk i barnehagehverdagen vår.

                                                    I Grilstad kommer barna først!

                                                            Bilderesultater for barnet først logo


Følg oss på Facebook og Instagram:

   Bilderesultater for facebook logo Bilderesultater for instagram logo         

Søk barnehageplass

Avdelinger

Huldra
Avdelingsleder:
Elisabeth Bratteng
Tlf: 48310884
huldra.grilstad@bhg.no
Askeladden
Avdelingsleder:
Kristin Vanebo
Tlf: 48310882
askeladden.grilstad@bhg.no
Tyrihans
Avdelingsleder:
Ann Kristin Danielsen
Tlf: 48310899
tyrihans2.grilstad@bhg.no
Tyrihans
Avdelingsleder:
Vibeke Erstad
Tlf: 48310891
tyrihans1.grilstad@bhg.no
Veslefrikk
Avdelingsleder:
Eva Kathrine Alstad
Tlf: 48310885
veslefrikk.grilstad@bhg.no
Tommeliten
Avdelingsleder:
Elisabeth Tangen
Tlf: 48310886
tommeliten.grilstad@bhg.no