Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Hornienga FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Anna Eckhoff
Daglig leder

Tlf: 95 00 71 90
E-post: dl.hornienga@bhg.no
Hornienga FUS barnehage as

HVORFOR VELGE HORNIENGA FUS BARNEHAGE 

Hos oss kommer barnet først. Ingenting er viktigere enn at barnet ditt føler seg trygt, har det bra, vokser og utvikler seg, og får venner. Hornienga scoret 4,9 av 5,0 på barns trivsel i foreldreundersøkelsen fra UDIR i 2020 (81,4% svarproset av 172 barn). Når barna tilbringer dagen sin i Hornienga vil de oppleve en tilstedeværende og engasjert voksengruppe som ser hvert enkelt barn. Vi ønsker et godt samarbeid med foreldrene som kjenner barna best for å ivareta barnas behov. Vi satser på musikk og barn i bevegelse, med dans og gym. Vi satser også på mat og helse. Barna får ukentlige danse-og gymtimer, og opplever musikk hver dag. Vi har en egen kokk og barna får servert alle måltider. Vi mener at god læring trenger god næring gjennom hele dagen. Dere er varmt velkommen til vår fine barnehage! Se film her: Hornienga FUS barnehage

FUS VISJON

FUS barnehagene har en felles visjon «sammen gir vi barndommen verdi, lek, glede og hverdagsmagi». Visjonen er vår ledestjerne i Hornienga, og den staker ut en retning for hva vi ønsker at organisasjonen skal oppnå - nå og i fremtiden. Vi strekker oss etter visjonen hver dag i møte med barn, foreldre og kollegaer.

EN GOD START I BARNEHAGEN

Barnets første møte med Hornienga FUS barnehage er preget av trygg tilknytning og gode rutiner. Barns følelsesmessige bånd utvikles gjennom hele barnehagelivet og barna skal venne seg til en ny hverdag, nytt miljø, nye rutiner, bli kjent med mange nye mennesker, og venne seg til å være atskilt fra foreldre/foresatte. Personalet og foresatte finner derfor sammen ut av hva barnet har behov for, og vurderer underveis hvor mange dager foresatte bør være i barnehagen. Det er et primækontaktsystem i barnehagen. Det er foresatte og primærkontakten som hjelper barnet ved blant annet måltid, bleieskift/toalett og legging så langt det lar seg gjøre den første tiden. Det skal være så trygt som mulig. Hvis barnet fint takler at andre voksne hjelper så er dette selvsagt supert, men vi skal lese barnets signaler. Øvrig personale vil etterhvert få informasjon om vaner og hvordan barnet liker at ting gjøres i de ulike situasjonene. Målet er at barn og foreldre etterhvert skal være like trygge på alle voksne på barnegruppen. Et nært samarbeid om viktige dagligdagse hendelser som barnet har både hjemme og i barnehagen er avgjørende for å forstå barnets uttrykk og kroppsspråk.  Les gjerne dokumentet: En god start i barnehagen

MATSERVERING

Hornienga serverer barna 4 måltider om dagen slik at energinivået holdes stabilt og barna holder seg sunne og friske.  For å ha god energi som varer hele barnehagehverdagen er det viktig at barna får den næringen de trenger slik at hode og kropp fungerer optimalt. Vi serverer sunn og næringsrik mat hver eneste dag, og det trengs ikke å ta med seg noe hjemmefra, heller ikke på turdager. Gjennom å følge FUS barnehagenes eget program "smartmat"kvalitetssikrer vi at barna får i seg næringsrik mat. Vi har tro på at god næring gir god læring! Les mer her: smartmat

GYM, DANS, TEATER OG MUSIKK

Lek og varierte aktiviteter fremmer barns læring, og de voksne i barnehagen skal utnytte mulighetens læringsvindu som er nettopp i småbarnsalderen ut i fra ulike ønsker, behov og forutsetninger. Vi tilrettelegger for best mulig utvikling og læring hos alle barna bla. gjennom våre satsningsområder som er barn i bevegelse og musikk. Stort sett elsker alle barna å bevege seg til musikk fra de er bittesmå og de føler glede over å utfolde seg fysisk. Satsningsområdene ivaretar det kulturelle mangfold som er representert i vår barnehage gjennom et inkluderende felleskap med dans, sang og scenekunst. Sammen skaper vi magiske øyeblikk. Satsningsområdene styrker og utvikler vennskap, språk, trygghet og glede. Gjennom å la barna være sammen om produksjoner og være en del av forestillinger gir vi dem mestringsopplevelse både individuelt og som felleskap. På barnas premisser utvikles rollelek til en musikal med bruk av kostymer som ender med fine forestillinger. Se på vår musikal her: Julemusikal . Barna elsker å kle seg ut og å være i en rolle. Det å få lov til å utfolde seg på en scene gir i tilegg en helt spesiell erfaring som har stor overføringsverdi til mange av de kravene som stilles i skolen i dag. Satsningsområdet har store overføringsverdier til alle barnets utviklingsområder emosjonelt, kognitivt og sosialt, og er også et tiltak og en del av vår handlingsplan i forebygging av mobbing.

LIVSMESTRING

Pippi sa “dette har jeg aldri gjort før så dette klarer jeg helt sikkert”. Vi ønsker nysgjerrige barn fulle av livsglede, god selvfølelse og sunn selvtilitt. Barnehageårene er en svært viktig periode for barnas utvikling. Hornienga FUS barnehage er til for barnets beste og vi som arbeider der har et felles ansvar for å ta vare på barnas rettigheter på en god, sunn og omsorsgfull måte. Astrid Lindgren sa “gi barna kjærlighet, mer kjærlighet og enda mer kjærlighet så kommer manerene av seg selv”. Hos oss skal barna føle seg trygge samtidig som de skal oppleve glede, mestring og å bli sett.

VOKSENROLLEN

Barnehagen har en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evner innen flere områder. Det er derfor ikke hvem som helst som kan jobbe i vår barnehage. I FUS barnehagene er det et systematisk kompetanseløft for de ansatte, og det satses på Classroom Assessment Scoring System (CLASS). Det er en metode som skal sikre kvaliteten i det pedagogiske arbeidet med barna og barnegruppen. Observasjonsmetoden skal ivareta relasjonen mellom barna og de voksne til det beste for barnet. Barnegruppene får en tilbakemeldingsrapport fra eksterne observatører i FUS hvert år. Les om våre pedagoger her: Våre pedagoger

BARNS LEK

Inngangsporten til barnas verden er leken.  Hornienga har flotte lokaler og uteområder som inspirerer til lek. Vi bruker ny kunnskap om barns egenledelse i lek systematisk for å støtte, stimulere og fremme barnas utvikling og trivsel. Barn har rett til å få støtte til å uttrykke seg å bli synlige, og de skal ha en reel påvirkning i sosial sammenheng. Det handler om at gi hvert enkelt barn mulighet til å utrykke seg og til å samhandle, og at de får en følelse av å kunne medvirke i barnehagehverdagen. Rolleleken er spesielt viktig for at barna opplever trivsel, mestring, sosial deltakelse og troen på egne evner. Se film om hverdagsmagi her: Hverdagsmagi

ORGANISERING

Hornienga FUS barnehage er delt opp i 6 baser med 10 barnegrupper som blir ytterligere delt opp i mindre lekegrupper. Alle barna har fast base og fast personale. Det er plass til ca. 175 barn og det er opp til 50 ansatte. Ta gjerne en titt på våre vedtekter.

HJERTELIG VELKOMMEN

Du er hjertelig velkommen til å søke en barnehageplass hos oss enten du bor i vårt nærmiljø på Vøyenenga i Bærum eller et stykke unna!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Rødkløver
Pedagogisk leder:
Ann Kristin Martinsen og Sigrid Rosenvinge
Tlf: 90366108
rodklover.hornienga@bhg.no
Tusenfryd
Pedagogisk leder:
Elisabeth Sveen
Tlf: 48089321
tusenfryd.hornienga@bhg.no
Løvetann
Pedagogisk leder:
Ferdinand Herrera og Jonina Gunnarsdottir
Tlf: 48079195
lovetann.hornienga@bhg.no
Marigull
Pedagogisk leder:
Cathrine Olsen og Tuva Brauti
Tlf: 48119928
marigull.hornienga@bhg.no
Blåklokke
Pedagogisk leder:
Marie Sesserud og Kim-André Odden Kjønigsen
Tlf: 94838254
blaklokke.hornienga@bhg.no
Hundekjeks
Pedagogisk leder:
Pål Espen Hagen og Natalia Gierlach
Tlf: 46863052
hundekjeks.hornienga@bhg.no
Prestekrage
Pedagogisk leder:
Daria Maksymowicz
Tlf: 48138814
prestekrage.hornienga@bhg.no
Forglemmegei
Pedagogisk leder:
Emmanuella Munyeshaka og Carine Marthinsen
Tlf: 48122699
forglemmegei.hornienga@bhg.no
Assisterende daglig leder

Linda Furuholt
Tlf: 95162827
linda.furuholt@bhg.no
Hvitveis
Pedagogisk leder:
Ingrid Alver
Tlf: 48159938
hvitveis.hornienga@bhg.no
Engfiol
Pedagogisk leder:
Maria Lenart og Trine Nordhus
Tlf: 48087379
engfiol.hornienga@bhg.no