Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Barnehagens verdier

Barnehagens verdier: Glødende, skapende og tilstedeværende

Verdiene er kulturbærende i vår barnehage. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.

Vi i Industriveien FUS barnehage skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi og alle handlinger og avgjørelser skal ha barnets beste som overordnet mål. Vi som barnehage skal bidra til at alle barn får en god barndom, preget av trivsel, vennskap og lek. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å utvikle sine egne empatiske evner.

 HOVEDMÅL:

  • FUS barn har et positivt selvbilde
  • FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
  • FUS barn gleder seg til «resten av livet», og vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller.
  • FUS barn har det gøy i barnehagen.

FUS SINE TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE:

  • Personalet deltar på kompetanseutvikling
  • Personalet deltar på veiledning
  • Personalet følger retningslinjene til Smartmat