Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

BARNET FØRST

Er et stort prosjekt, som alle FUS barnehagen deltar i. Gjennom prosjektet skal vi sikre at alle ansatte blir en bevist voksen som vet hva kvalitet er i samspill og relasjon med barna. Vi bygger opplæringen på dette temaet på det amerikanske observasjonsverktøyet som heter Class. Og vi skal få kunnskap på alle dimensjonenen i dette systemet, og blir obervert og få tilbakemeldinger slik at vi kan få muligheter til å endre oss, reflektere over vår rolle, og få en trygghet på at vi gjør mye bra. Området som er viktige for å få en god kvalitet på relasjon med barna er: Sosioemosjonell støtte og veiledning - Positivt og negativt klima - Sensitive voksne - Barns perspektiv og mevirkning Organisering og ledelse - Gruppeledelse og veiledning - Tilrettelegging for lek og læring og overganger - Variasjoner Læringsstøtte - Begrepsutvikling forståelse og dybde læring - Tilbakemeldinger - Egenledelse i lek og læring - Språk.

Vi skal og få kunnskap om metoden Turning into kids. Det blir minimum to ansatte i barnehagen som skal class sertifiserer seg, og få dypere kunnskap i verktøyet. De skal og ut å observere andre banehager, og ha samarbeid med de. Time Kommune har og opplæring i CLASS, og sertifisering. På felles planleggingsdager vil vi få ekstra innputt i temaet