Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

SPRÅK

Småbarns alderen er en grunnleggende periode for språkutvikling.Og noe av det mest betydningsfulle som skjer i barnets sitt liv. Språklige ferdigheter er nødvendig for å kunne delta i lek og gjøre seg forstått i sosialt samspill.Tidlig og allsidig språkstimuleringer er derfor svært viktig del av barnehagen sitt innhold. 

Ansatte i Jærbarnehagen gir barna støtte i tillegnelsen av språket, de legger til rette for et rikt og stimulerende språkmiljø. Språk, begrepforståelse og evne til å kommunisere med andre er en forutsettning for å kunne delta i et aktivt sosialt og kulturell felleskap. Vi har derfor fokus på å legge tilrette for gode språklige aktiviteter både i hverdagsituasjoner, i lek og rutinesituasjoner.

DIALOGISK LESING

Vi skal lese bøker for alle barna hver dag, og vi skal bruke dialogisk lesing som et verktøy til å utvikle et rikt språk for alle. 

Dialogisk lesing handler om å lese bok på en systematisk måte, Ved å bruke tekst og bilder gjennom en dialog mellom barnet og den voksne.

Vi har konkreter som hjelper oss med å forstå orda, vi har fokus ord som vi fordyper oss mer i. Vi blir kjent med både forfatter og illustratøren av boka.  og har aktiviteter /lek som passer til innholdet.  Vi går gjennom samme bok på flere ulike måter. Fra å lese den vanlig , til å bare se og snakke om et par sider til å la barna fortelle boka etter bildene. Til slutt en bok quiss. 

Vi bruker denne metoden i smågrupper for å få dialogen lettere i gang, og at alle skal få slippe til.