Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

LEK OG EGENLEDELSE I LEK

Jærbarnehage jobber for å bli enda bedre i den gode leken.  Vi har fokus på det gode lekemiljøet både inne og ute. Vi har lekematerial som skal passe tema og vi skal ha et inkluderende leke miljø for alle. Der alle barn skal få delta og erfare glede med leken.

Det er de voksne sitt ansvar å få inkludert alle, det krever en voksen som kan mye om lek,lekestadier, lekemateriell og leke miljø, og kjenner barna slik at de kan støtte barnet der det trengs for å få gode leke erfaringer. 

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Det brukes som en samlebetegnelse for de overordnede funksjonene i hjernen som setters i gang, styrere og regulerer adferden vår. Disse funksjonene deles opp i kognitive aspektet som handler om hvordan barnet utnytter sin mentale kapasitet, og det sosiale aspektet som handler om hvordan vi er sammen med andre. Planlegging, organisering og arbeidshukommelse er egenskaper som til sammen utgjør barnets sin mentale kapasitet, og igangsettingsevnen, fleksibilitet , selvregulering og selvmonitorering er egenskaper som til sammen utgjør hvordan barnet er sammen med andre.

Vi jobber mot at barna skal kunne lede seg selv i leken. Punkta i egenledelse hjulet skal gjøre de voksne beviste på hvordan de kan hjelpe barna for å klare å lede seg selv i samarbeid med andre barna.