Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

CLASS

Systematisk observasjon er et nødvendig verktøy for et systematisk og målrettet arbeid med
utvikling av personalets kompetanse. Det finnes utallige observasjonsverktøy, alle med ulike kvaliteter og med ulik grad av pålitelighet. CLASS er det verktøyet med den mest omfattende dokumentasjonen og er grunnen til at FUS kjeden valgte denne. Med et solid observasjonsverktøy sikrer vi i større grad styrking av kvalitetsarbeidet i Sennerud FUS barnehage.

TIK
Tuning Into Kids er et evidensbasert omsorgsgiverprogram som fokuserer på den emosjonelle forbindelsen mellom omsorgsgiver og barn. Særlig bidrar programmet til å lære omsorgsgiver / foreldrene ferdigheter i emosjonell veiledning, som er å gjenkjenne, forstå og svare på barnas følelser i en aksepterende og støttende måte. Denne tilnærmingsmåten hjelper barna å forstå og håndtere egne følelser.