Hopp til innhold

Kiellandskogen FUS barnehage

Kiellandskogen FUS barnehage as

Bli med inn å se i vår hverdag

Kiellandskogen FUS barnehage ligger flott til på toppen av Rundevoll. Naturen rundt oss innbyr til turer i skog og mark. Våre hovedsatsingsområder er lek, sosial kompetanse, barns medvirkning og ernæring. Hos oss møter dere engasjerte voksne med god kompetanse på barn.

Som resten av barnehagene i Eigersund kommune jobber vi med å etablere gode relasjoner til hvert enkelt barn. For de aller yngste er dette spesielt viktig. Vi har derfor valgt å ha egne grupper for ettåringer (Bris) og toåringer (Kuling). Dette året har vi to grupper med barn fra 3-4 år (Storm og Orkan) og egen gruppe (Tornado) for femåringene.

Vi har egen kjøkkenassistent i barnehagen og det serveres tre sunne måltider hver dag - frokost, lunsj og fruktmåltid. Barna får servert minst ett varmt måltid pr uke.

Vi leker og utforsker verden omkring oss sammen med barna. Som en av våre femåringer sa til kjøkkenassistenten her om dagen: «I denne barnehagen er det kun to som jobber. Det er du og Nina (daglig leder). De andre bare leker.»

De største barna går på tur minst to ganger pr uke og de yngste ei gang. De fleste turene foregår i vakker natur rett utenfor barnehageporten, hvor det bygges hytter, det letes etter «troll» og naturen utforskes.

Vi er så heldige å få være med i prosjekt: Inkluderende skole- og barnehagemiljø. Her jobber vi sammen med tre andre barnehager og 4 skoler i Eigersund kommune for å legge tilrette for et inkludrende miljø i barnehagen. Både personale og foreldrene vil få opplæring/kursing i hvordan vi kan hjelpe barna til å være inkluderende i hverdagen. Vi ønsker at barna ikke bare skal tenke på seg selv, men også passe på at andre har det bra.

Barns medvirkning handler om en holdning som må ligge til grunn i hele personalet. Våre mål for barns medvirkning er:

  • Barn skal føle at de tas på alvor
  • Barn skal få bruke sin kompetanse i barnehagen
  • Barn skal får definere egne følelser og behov
  • Barn skal bli møtt i forhold til egne følelser og behov
  • Barn skal oppleve at deres stemme blir hørt og har virkning i fellesskapet
  • Barn skal føle at de utgjør en forskjell i barnehagen
Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser!

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Nina Eikestein Aamodt
Daglig leder

Tlf: 94 78 07 87
E-post: dl.kiellandskogen@bhg.no

Avdelinger

Tornado
Avdelingsleder:
Lillann Nordnes Winsløw
Tlf: 91003857
Orkan
Avdelingsleder:
Anne Grethe Hovland
Tlf: 41491296
Storm
Avdelingsleder:
Janne Lind
Tlf: 91006721
Kuling
Avdelingsleder:
Joakim Dominic Hetland og Lene Johnsen
Tlf: 91006785
Bris
Avdelingsleder:
Mona Hetland
Tlf: 91747449