Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Kiellandskogen FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Nina Eikestein Aamodt
Daglig leder

Tlf: 94 78 07 87
E-post: dl.kiellandskogen@bhg.no
Kiellandskogen FUS barnehage as

Bli med inn å se i vår hverdag

Kiellandskogen FUS barnehage ligger flott til på toppen av Rundevoll. Naturen rundt oss innbyr til turer i skog og mark. Våre hovedsatsingsområder er lek, sosial kompetanse, barns medvirkning og ernæring. Hos oss møter dere engasjerte voksne med god kompetanse på barn.

Som resten av barnehagene i Eigersund kommune jobber vi med å etablere gode relasjoner til hvert enkelt barn. For de aller yngste er dette spesielt viktig. Vi har derfor valgt å ha egne grupper for ettåringer (Bris) og toåringer (Kuling). Dette året har vi to grupper med barn fra 3-4 år (Storm og Orkan) og egen gruppe (Tornado) for femåringene. 

Barna får servert tre måltider til dagen og minst ett varmt måltid pr uke.

De største barna går på tur minst to ganger pr uke og de yngste ei gang. De fleste turene foregår i vakker natur rett utenfor barnehageporten, hvor det bygges hytter, det letes etter «troll» og naturen utforskes.

Vi er så heldige at vi har fått vært med i prosjekt: Inkluderende skole- og barnehagemiljø. Her jobbet vi sammen med tre andre barnehager og 4 skoler i Eigersund kommune for å legge tilrette for et inkludrende miljø i barnehagen. Både personale og foreldrene vil få opplæring/kursing i hvordan vi kan hjelpe barna til å være inkluderende i hverdagen. Vi ønsker at barna ikke bare skal tenke på seg selv, men også passe på at andre har det bra.

I forsettelsen av dette prosjektet jobbet vi forrige barnehageår med relajsoner og språk. Dette året er vi med i storsatsingen til FUS - barnet først. Hele personalet vil få påfyll av kunnskap og jobbe for å bli enda bedre til å ta barnas perspektiv og tone oss inn til dem. Vi vil fortsette der vi slapp i vår med å ha ekstra fokus på språk da vi dette barnehageåret vil ha ekstra fokus på dette fagområdet fra rammeplanen: Kommunikasjon, språk og tekst.

Barns medvirkning handler om en holdning som må ligge til grunn i hele personalet. Våre mål for barns medvirkning er:

  • Barn skal føle at de tas på alvor
  • Barn skal få bruke sin kompetanse i barnehagen
  • Barn skal får definere egne følelser og behov
  • Barn skal bli møtt i forhold til egne følelser og behov
  • Barn skal oppleve at deres stemme blir hørt og har virkning i fellesskapet
  • Barn skal føle at de utgjør en forskjell i barnehagen

Søk barnehageplass

Avdelinger

Tornado
Avdelingsleder:
Trine Fagervik
Tlf: 41491296
Orkan
Avdelingsleder:
Janne Lind og Mona Hetland
Tlf: 91006785
Storm
Avdelingsleder:
Lillann Winsløw
Tlf: 91006721
Kuling
Avdelingsleder:
Lene Johnsen
Tlf: 91003587
Bris
Avdelingsleder:
Anne Grethe Hovland
Tlf: 91747449