Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Kværnerbyen FUS barnehage

Bli med inn i hverdagen vår

Kværnerbyen FUS barnehage fyller 13 år i 2021. Hos oss møter du et glødende, skapende og tilstedeværende personale som er opptatt av hva som er til barnets beste. Vi holder til i et av de verneverdige husene til Gamle Kværner bruk, i bydel Gamle Oslo. Vi har plass til 78 barn fordelt på to småbarnsbaser og to storebarnsbaser. Hver base er bemannet med to pedagoger, som sammen med pedagogiske medarbeidere og fagarbeidere gir barna en trygg og spennende hverdag.

I Kværnerbyen FUS barnehage er vi spesielt opptatt av lek og rollelek, og legger den til grunn for læring og utvikling. I leken foregår det læringsprosesser som fremmer utvikling på alle områder. Vi vil at barna gjennom lek skal oppleve gleden ved å mestre, lære og oppleve vennskap og godt samspill med andre.

Vi i Kværnerbyen FUS har fokus på å se hvert enkelt barn, og møte deres følelser på en  slik måte at barna blir trygge på seg selv og egne følelser. Personalet hos oss jobber med kompetanseutviklingen Barnet først dette barnehageåret slik at vi er godt rustet til å gjenkjenne, forstå og håndtere barnas følelser. Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Vi ansatte har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin emosjonelle verden, og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse.

Vårt satsningsområde dette barnehageåret er fysisk aktivitet. Helsedirektoratet anbefaler barn å være fysisk aktive minst en time hver dag. Aktiviteten bør være variert og ha moderat eller høy intensitet. På bakgrunn av dette er det et mål at barna i vår barnehage skal få til sammen èn time fysisk aktivitet med moderat til høy puls i løpet av en dag i barnehagen. Det er gjennom bevegelser og sanser vi opplever, erfarer og samhandler med våre omgivelser. Kroppen er helt essensiell for vår tilstedeværelse i verden. Små barn lærer, og blir kjent med seg selv og andre, gjennom kroppen og gjennom fysisk aktivitet. Ved å bruke kroppen aktivt på ulike måter vil barna få en naturlig tilnærming til forskjellige måter å bruke kroppen på, både selvstendig og i grupper med andre barn. De blir også kjent med kroppens mange muligheter.

Hos oss er vi også opptatt av mat og matglede. Vi vil bidra til at barna tidlig får et sunt og variert kosthold, fordi vi vet at riktig ernæring fremmer helse. Hos oss opplever barna variasjon i maten vi tilbyr og gis mulighet til å utvikle sin egen smakssans. Vi serverer to måltider om dagen hvorav ett er hjemmelaget varmmat hvor vi forsøker å velge så sunne og næringsrike råvarer som mulig. Vi serverer mye fisk og grønnsaker, og har flere vegetar retter i uka.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Ild
Tlf: 90800188
Ild.kvaernerbyen@bhg.no
Vann
Tlf: 90756989
vann.kvaernerbyen@bhg.no
Jord
Tlf: 90781118
jord.kvaernerbyen@bhg.no
Luft
Tlf: 90591457
luft.kvaernerbyen@bhg.no