Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Kværnerbyen FUS barnehage

Avdelinger

Ild
Tlf: 90800188
Ild.kvaernerbyen@bhg.no
Vann
Tlf: 90756989
vann.kvaernerbyen@bhg.no
Jord
Tlf: 90781118
jord.kvaernerbyen@bhg.no
Luft
Tlf: 90591457
luft.kvaernerbyen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Thea - Daglig leder

.

Silje- Pedagogisk leder Luft, TIK Ressursperson

Utdannet barnehagelærer. Jeg brenner for at alle barn skal bli sett og hørt for dem de er og ha mulighet til å lære, leke og utvikle seg i et trygt og positivt miljø.

Charlotte- Pedagogisk leder Jord

Utdannet barnehagelærer. Noe av det viktigste for meg med å jobbe med barn er å kunne være en trygg, omsorgsfull og forutsigbar voksen for dem, slik at de kan tørre å leke, lære og utvikle seg og blir godt rustet for livet videre. Bruker mye musikk, sang og humor i hverdagen.

Therese- Pedagogisk leder Vann

Utdannet barnehagelærer og videreutdanning i veiledning. Jeg brenner for å få frem det beste i barnet ditt. For meg er det viktig at alle barn blir sett og inkludert slik at de lærer og utvikler seg ut i fra egne forutsetninger. Jeg brenner for at barn og familier skal ha like muligheter i barnehagen, men også i samfunnet generelt.

Andrea- Pedagogisk leder Luft

Utdannet barnehagelærer. Jeg brenner for mangfold og felleskap og jobber for et bredere og mer reflektert syn på mangfold og kulturer i barnehagen. I tillegg er jeg opptatt av barnets beste, og derfor står barnas medvirkning sentralt i mine verdier.

Cecilie- Pedagogisk medarbeider Luft

Jeg brenner for å se hvert enkelt barn og deres behov, og det er viktig for meg å la barna få medvirke i sin egen hverdag.

Alexa - Pedagogisk medarbeider Jord

Er engasjert og leken med barna

Caroline - Pedagogisk medarbeider Jord

Er en trygg og forutsigbar voksen for barna, samtidig som hun er leken og kreativ.

Pia- Pedagogisk leder Jord, CLASS observatør

Utdannet barnehagelærer. Jeg mener noe av det viktigste vi ansatte gjør er å skape trygghet for barna, og gi dem masse omsorg. Da vil barna leke, og gjennom leken utvikler de seg og lærer om seg selv og andre.

Sophie- Barne- og ungdomsarbeider Jord (I fødselspermisjon)

Jeg brenner for de gode øyeblikkene med barna og at barn og ansatte opplever hverdagsmagi. Det viktigste i bunn er at barna opplever trygghet og omsorg i barnehagen.

Dijana- Pedagogisk medarbeider Jord

Har pedagogisk utdanning fra Litauen. Jeg er opptatt av hvert enkelt barns trygghet, vennskap og trivsel og brenner for formidling av sang og bøker. Synes det er viktig med godt arbeidsmiljø for både ansatte og barn.

Marte- Pedagogisk leder Jord

Utdannet barnehagelærer. Jeg brenner for å etablere trygge og gode relasjoner med barna på en måte som danner et grunnlag for kjærlighet og gjensidig respekt. (I fødselspermisjon)

Suzan- Pedagogisk medarbeider Luft

.

Nisa- Pedagogisk medarbeider Luft

Jeg er opptatt av å være en trygg voksen tilstede for barna. Jeg er en ja-person, som støtter barna i det de trenger i hverdagen sin, og sørger for at barnas behov blir ivaretatt.

Christian- Barne- og ungdomsarbeider, Ild

Jeg brenner for å gi barna glede i sin oppvekst, og jeg er opptatt av å legge til rette for at det bygges vennskap mellom barn til barn.

Julie - Pedagogisk leder Ild (Begynner i August)

.

Frida - Pedagogisk leder Ild

Utdannet barnehagelærer. Trygg, leken og forutsigbar rollemodell for barna.

Jenni - Pedagogisk leder Vann, TIK Ressursperson, Verneombud

Utdannet barnehagelærer. 

Greta - Barnehagelærer Vann

Utdannet barnehagelærer. 

Kasar - Pedagogisk medarbeider Vann

Trygg og god voksen for barna

Senia- Pedagogisk medarbeider Ild

Jeg liker å være aktiv og gå på turer med barna, både i nærmiljøet og lengre turer. Det er viktig for meg å la barna få være med på matlaging og jeg liker å gi de muligheten for å smake på ulike matvarer i tillegg til å gi de mestringsfølelsen av å klare selv.

Linn- Pedagogisk leder Ild

Utdannet barnehagelærer. Jeg brenner for de gode samtalene i hverdagen. Gjennom gode relasjoner og lek ønsker jeg at barna skal få utforske og utvikle seg. Jeg vil fremme inkludering og gi barna erfaringer med at vi alle er viktig for fellesskapet.

Martin - Fast Ringevikar

Er en trygg og god voksen for barna, samtidig som han er aktiv og leken.

Subeyr - Fast Vikar

.

Hevrin - Fast Ringevikar

Jeg brenner for at barna skal ha det fint i barnehagen og ønske å komme tilbake hver dag ved å bidra til masse lek og moro. Jeg vil hjelpe dem med å bli selvstendig ved å la dem gjøre mest mulig ting selv.