Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Lykketrollet FUS barnehage

Avdelinger

Sjarmtroll
Avdelingsleder:
Anette Haugland, Lisbeth G. Breivik og Aina Hæve
Tlf: 45421590
lisbeth.breivik@bhg.no, aina.haeve@bhg.no, anette.haugland@bhg.no
Sjarmtroll er en 1-3 års avdeling med 23 barn og 7 voksne pr dag. De er delt i to grupper, der de yngste er samlet, 9 barn og 3 voksne.
Småtroll
Avdelingsleder:
Una Kristine Mikkelsen og Anita Carlsen
Tlf: 45421604
anita.carlsen@bhg.no, una.mikkelsen@bhg.no
Småtroll er en 0-2 års avdeling med 12 barn og 4 voksne pr dag.
Trollskogen
Avdelingsleder:
Jannike Stien og Grethe Berglund (Silje P. Waage i permisjon)
Tlf: 45421639
Jannike.bakken@bhg.no, Grethe.berglund@bhg.no, silje.waage@bhg.no
Trollskogen er en 3-6 års avdeling med 24 barn og 4 voksne pr dag.
Trollstuen
Avdelingsleder:
Jeanette Marcussen og Anne Liv Gjertsen
Tlf: 45421647
jeanette.marcussen@bhg.no, anne.gjertsen@bhg.no
Trollstuen er en 3-6 års avdeling med 24 barn og 4 voksne

Vis alle

Ansatte

Silje Algrøy Eriksen

Daglig leder

Jeg har jobbet  Lykketrollet FUS barnehage siden 2008. Har vært daglig leder siden 2012. Var ferdig utdannet førskolelærer på HIB i 2005. Tok da videreutdanning i spesialpedagogikk, og har i senere tid tatt styrerutdanningpå NHH.

Å se trygge barn i gode relasjoner sammen med voksne, er viktig for meg. For at personalet skal være den beste utgaven av seg selv, er det viktig at de trives på jobb. Så jeg jobber med å opprettholde det gode arbeidsmiljøet i barnehagen, se alle, og være en tilstedeværende leder.  

Ratree Halvorsen

Ringevikar

Ratree har vært vikar i Lykketrollet FUS barnehage i flere år, og er godt kjent med barn og voksne på alle avdelinger. 

Jannike Stien

Pedagogisk leder på Trollskogen

Jeg begynte å jobbe i Lykketrollet FUS barnehage i juni 2007. Jeg er utdannet barnehagelærer med vekt på kunstfag, tatt videreutdannelse i veiledning og er sertifisert innen CLASS og TIK (Tuning Into Kids). Det er viktig for meg å jobbe med å trygge barn og skape gode relasjoner dem imellom og til voksne. Jeg liker dager som er fylt med lek, glede og latter her i barnehagen.  

Una Kristine Mikkelsen

Pedagogisk leder på Småtroll

Lisbeth G. Breivik

Pedagogisk leder på Sjarmtroll

Jeg var ferdig utdannet barnehagelærer i 2007, og har jobbet i Lykketrollet FUS barnehage siden det. Jeg har spesielt fokus på barnas psykososiale barnehagemiljø og vårt arbeid for å forebygge mobbing og krenkelser. Barna skal få oppleve gode relasjoner med barn og voksne og ha en hverdag preget av trivsel og trygghet i lek og aktiviteter med venner. 

Anette Haugland

Pedagogisk leder på Sjarmtroll

Jeg er utdannet førskolelærer med vekt på friluftsliv og har videreutdanning i veiledning. Jeg har og en master i pedagogikk med vekt på ledelse. Jeg har jobbet som pedagog siden 2014, og i Lykketrollet siden 2016. Jeg er en positiv, engasjert og imøtekommende pedagog, som er opptatt av relasjonsbygging og tilstedeværelse med barn og mine medarbeidere. 

Aina Hæve

Pedagogisk leder på Sjarmtroll. 

Er utdannet barnevernspedagog, og har tatt videreutdanning i barnehage- og småbarnspedagogikk. Jeg er opptatt av at alle barna skal bli sett, inkludert og tatt på alvor, og at de opplever glede ved å delta i fellesskapet. Barna skal oppleve en trygg og god barnehagehverdag sammen med omsorgsfulle tilstedeværende voksne. Jeg er sertifisert som CLASS observatør. 

Anita Carlsen

Pedagogisk leder på Småtroll.

Har jobbet i barnehagen siden desember 2006. Er utdannet førskolelærer med vekt på småbarnspedagogikk. Har videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledning. I barnehagen er jeg opptatt av at barna skal oppleve en trygg og god hverdag, der de blir sett, møtt og respektert for akkurat den de er. Jeg jobber for å legge til rette for at barna skal oppleve mestringsfølelse og utvikle en positiv selvfølelse. 

Jeanette Marcussen

Pedagogisk leder på Trollstuen

Anne Liv Gjertsen

Pedagogisk leder Trollstuen

Silje Waage

Pedagogisk leder på Trollskogen

I mammapermisjon frem til medio oktober 2023. 

Grethe Berglund

Pedagogisk leder på dispensasjon, på Småtroll.

Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og har jobbet i Lykketrollet FUS siden 2006. Jeg er opptatt av at barna skal oppleve å bli sett, forstått og respektert, og ikke minst få den støtten de har behov for, for å oppleve trygghet og mestring i barnehagehverdagen. Jeg liker å skape magiske øyeblikk inne, men spesielt ute i naturen der en kan undre seg over små og store øyeblikk sammen med barna. 

Cathrine Alvheim

Barne- og ungdomsarbeider på Sjarmtroll

Jeg har jobbet i Lykketrollet FUS barnehage siden den åpnet i 2005. Jeg har Circle of security kurs og Emosjonsfokusert ferdighetstrening for ansatte i bhg v/psykologspesialist Bente Austbø. Det jeg synes er viktig i min jobb er at man skaper en tryggrelasjon mellom voksne og barn og barn - barn slik at barna kan utfolde seg i trygge omgivelser. Jeg elsker å leke sammen med barna der vi skaper en fantasiverden der alt er mulig

Helene Berland

Barne- og ungdomsarbeider på Trollskogen

Var utdannet barne- og ungdomsarbeider i 2005, og har jobbet i Lykketrollet fUS barnehage like lenge. Jeg elsker å skape hverdagsmagi i barnehagen! Det er også viktig for meg at alle barn skal bli sett og møtt på sitt nivå, få medbestemmelse i sin hverdag og bli møtt med åpne armer og et trygt fang. 

Marianne Olsen

Barne- og ungdomsarbeider på Småtroll

Lydia Karlsen

Pedagogisk medarbeider på Trollskogen

Ingveig Øvstegård

Pedagogisk medarbeider på Sjarmtroll

Har jobbet i barnehagen siden 2007. Jeg liker å gå på tur sammen med barna og å leke med dem. Jobben min er spennende og utfordrende, der ingen dager er like. 

Camilla Skjønhaug

Pedagogisk medarbeider på Sjarmtroll

Anita Kvammen

Pedagogisk medarbeider på Sjarmtroll 

Jeg har jobbet i Lykketrollet FUS siden 2006. Jeg er positiv, engasjert og en trygg voksen for barna. 

Ann-Kristine Hansen

Barne- og ungdomsarbeider på Trollstuen

Jeg har jobbet i barnehagen siden 2009. Jeg er opptatt av at barna skal ha det gøy og trygt i barnehagen. Selv er jeg en positiv voksen, som liker forming og friluftsliv. 

Elisabeth Kvinge

Barne- og ungdomsarbeider på Trollstuen

Jeg har jobbet i Lykketrollet FUS barnehage siden august 2009. 

Jeg er opptatt av å være en lekende, tilstedeværende og omsorgsfull voksen. 

Renate Helgesen

Fagarbeider på Småtroll.

Utdannet som omsorgsarbeider i 2003. Jeg har jobbet i Lykketrollet siden 2012. Opptatt av at barna skal føle seg trygge i barnehagen. Barna skal få oppleve glede og ha det gøy i barnehagen . Alle skal bli sett og respektert for den de er. Liker å være den lekne voksne som kan skape glede og humor sammen med barna. Læring gjennom lek er gøy!

Christine Fromreide

Pedagogisk medarbeider og kjøkkenassistent