Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Foreldreaktiv tilvenning

Når et barn begynner i barnehagen kan det være aller første gangen foreldre overlater deler av omsorgen og ansvaret til andre. Det er viktig at foreldre/foresatte kjenner seg trygge på at den avgjørelsen de har tatt er riktig og til beste for barnet. Om barnet og familien trives vil i stor grad være avhengig av om de er trygge på barnehagen og at problemer som skulle oppstå bli løst på en god måte.

For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre bruker vi en foreldreaktiv tilvenning, basert på Jåttåmodellen. Modellen er basert på kunnskap om hva barn trenger for å være trygge og trives. Vi bygger vår praksis på nyere forskning og tilknytningsteorier. Modellen brukes hovedsakelig for de yngste barna under tre år. For barn under 3 år er det viktig å sette av hele fem dager til oppstarten.

For barn over tre år har vi tilvenning fra 1-3 dager etter barnets behov og avtale med foreldrene. Vi ønsker at alle nye foreldre skal ta seg tid til å være en stund i barnehagen for å bli kjent med de andre barna, rutiner og personalet.

Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaring, samt hvordan de blir møtt av personalet i barnehagen. Hvert barn trenger i denne perioden mye voksenkontakt, og vil få en primærkontakt. Primærkontakten har et spesielt ansvar for barnet og kontakten med foreldrene. Å ha med noen kjente ting til barnehagen gjør ofte oppstarten bedre for barnet. Derfor kan det være godt for barnet om dere tar med bilder av familien og det som er trygt for barnet f.eks. kosefille eller kosedyr.

Målsettingen vår er at oppstarten i barnehagen skal gi barnet en sikker havn for nære og trygge relasjoner.

Slik gjør vi det i Møglestu FUS barnehage:

  • Foreldremøte for nye foreldre i juni
  • Ved oppstart er foreldrene til stedet sammen med barnet i fem dager
  • Foreldre deltar aktivt i praktiske oppgaver i barnehagen, og har hovedansvar for barnet i lek, stell og måltid
  • Primærkontakten er i nærheten og nærmer seg barnet gradvis
  • Oppstartsamtale med pedagog/primærkontakt
  • Oppstart i mindre grupper