Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:00
  Vi har
ledig plass!
1-3 år
3-5 år
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Margunn K. Hæstad
95 10 50 69
E-post

Velkommen til Møglestu FUS barnehage

Avdelinger

Sjøen
Pedagogiske ledere:
Siv Risbruna og Elise Vollen
Tlf: 99201527 / 99201530
siv.risbruna@bhg.no, elise.vollen@bhg.no
0-3 år
Skogen
Pedagogiske ledere:
Lise Innstøy, Trude Stordal og Frode Bjørkløw
Tlf: 99201528/99201531
lise.innstøy@bhg.no, trude.stordal@bhg.no, frode.bjorklow@bhg.no
3-6 år

Vis alle

Ansatte

Margunn Kroka Hæstad

Daglig leder

Margunn har vært daglig leder siden april 2023.

Hun er utdannet som førskolelærer med fordypning i musikk og har videreutdanning i veiledning. Hun er opptatt av at barna skal møte trygge, lekne og anerkjennende ansatte som skaper glede og hverdagsmagi for barna.

Lise Innstøy

Pedagogisk leder/stedfortreder

Lise jobber som pedagogisk leder og er stedfortreder i barnehagen. Hun har jobbet i barnehage siden 2007, og i hos oss siden 2010. Hun er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Hun brenner for å skape gode mestringsarenaer for barna, og å danne gode, trygge relasjoner mellom barna og barn og ansatte.

Lise er glad i å gå på tur, og utforske naturen sammen med barna. Gode samtaler der fantasi og undring får fritt spillerom er også noe som hun setter pris på.

Lise er også sertifisert CLASS- observatør og TIK- ressursperson.

Frode Bjørkløw

Pedagogisk leder

Frode har jobbet i barnehagen siden 2009. Han er utdannet førskolelærer, med fordypning i utefag, og trives best ute sammen med barna. Da barnehagen hadde egen utegruppe, var det selvfølgelig Frode som hadde ansvar for den! 

Du finner ofte Frode i lek sammen med barna, og er en kløpper til å sette i gang ulike regelleker med barna når vi er ute. Han er også god til å følge barnas initiativ, og mange barn har blitt med Frode på innsektsjakt i og rundt barnehagen! 

Det er mye fart og spenning rundt han, men han er god til å se hvert enkelt barn. 

I tillegg har Frode ansvar for førskolegruppen, og er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. 

Elise Vollen

Pedagogisk leder

Elise er utdannet førskolelærer med fordypning i mat og helse, og har jobbet i barnehagen siden 2014. 

Hun er rolig og varm, noe som bidrar til å bygge trygge, gode relasjoner med barna. 

Elise syns det er utrolig givende å være en viktig del av hvert enkelt barns liv, og hun skaper ofte hverdagsmagi sammen med, og for de yngste barna i barnehagen. 

Hun drar ofte i gang spennende samlingsstunder for barna, noe de setter stor pris på. 

Siv Fjære Risbruna

Pedagogisk leder

Siv jobber som pedagogisk leder i barnehagen. Hun begynte hos oss allerede i 2007, da barnehagen hadde midlertidige lokaler. Hun er utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. Hun har også videreutdanning i flerkulturell forståelse, og for tiden tar hun master i barnehagekunnskap ved UiA på deltid.

Siv er glad i sang, regler, fortellinger og eventyr. Dette blir brukt både i hverdagen og i samlingsstunder.

Hun er også opptatt av barns trygghet i barnehagen, at tilvenningen skal oppleves som trygg både for barn og foreldre, slik man sammen danner et trygt og godt utgangspunkt for lek og læring i barnehagen.

Trude Stordal Paus

Pedagogisk leder

Trude jobber som pedagogisk leder, og har jobbet her siden 2008. Hun jobbet først som pedagogisk medarbeider, før hun tok videreutdanning og ble barnehagelærer i 2019. Hun har fordypning i kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid.

Den varme, sprudlende og humørfylte Trude elsker formingsaktiviteter hvor kreativiteten og fantasien får fritt spillerom, de gode samtalene med barna rundt tegnebordet, eller rundt en bok.

Hun er også et turmenneske som trives godt ute i skog og mark med barna.

Trude er CLASS observatør og TIK ressursperson i barnehagen, og observerer og en bidragsyter til økt kvalitet både i barnehagen vår og andre FUS barnehager på Sørlandet.

Solveig Tønnesland

Fagarbeider

Solveig jobber som barne- og ungdomsarbeider, og har vært hos oss siden 2010. Hun har også fagbrev som sølvsmed, og har gått tegning, form og farge.

Hun er en varm, og omsorgsfull ansatt, som du ofte finner i lek med barn der hun dramatiserer, synger eller danser med barna. Hun er også kreativ, og liker å kle seg ut. Mange barn har fått ansiktsmaling av henne opp gjennom årene!

Da hun er matansvarlig i barnehagen er hun ofte å se sammen med barna på kjøkkenet, hvor hun enten baker eller lager mat med barna.

Solveig er tillitsvalgt for ansatte i Fagforbundet.

Linda Steinsland

Barne-og ungdomsarbeider

Linda jobber som barne- og ungdomsarbeider, og har jobbet hos oss siden 2008. Hun er verneombud i barnehagen. Hun har innehatt flere stillinger hos oss, og utdannet seg etter hvert til barne- og ungdomsarbeider. 

Linda liker å være en del av barnas fantasiverden, og syns det er spennende å se hvilken vei leken med barna går. Aller best trives hun når hun får lese for eller sammen med barna.  

Hun har et spesielt godt øye til de forsiktige og litt stille barna, og det som driver henne er at man kan gjøre en forskjell for alle barna i barnehagen! 

For tiden fungerer Linda som støtteressurs i barnehagen. 

Tina Tamara Lindeberg

Barne- og ungdomsarbeider

Tina Tamara har jobbet i barnehagen siden 2008, og jobber som barne- og ungdomsarbeider. Hun er utdannet som lærer i Ukraina, og jobbet som dette i 27 år. Senere har hun tatt barne- og ungdomsarbeiderutdanningen mens hun jobbet i barnehagen hos oss.

Hun er veldig kreativ, og liker og dramatisere og fortelle eventyr. Hun drar også ofte i gang spennende formingsaktiviteter sammen med barna.

Tina Tamara har mye omsorg, og er varm, imøtekommende og sensitiv i møte med barna, de kan dele både gode og triste øyeblikk sammen med henne. Hun er særlig bevisst det store ansvaret det er å skape et trygt og godt sted for barna i barnehagen, som ofte er deres første møte med å være borte fra foreldrene.

Jane Grete Perry

Pedagogisk medarbeider

Jane jobber som pedagogisk medarbeider, og har jobbet hos oss siden 2010. 

Det som er viktigst for Jane er å se det enkelte barn. Hun er omsorsfull og varm, og har en evne til å skape gode relasjoner med barna. 

Hun er også kreativ, og setter ofte i gang formingsaktiviteter sammen med barna. Det er kanskje ikke så rart, Jane har jobbet med gravering hos en gullsmed før. Hun er veldig kreativ! 

Når Jane leser bøker, følger barna med. Hun har en fantastisk formidlingsevne, og leser med hele kroppen!  

Nina Kornbrekke

Pedagogisk medarbeider

Nina har jobbet i barnehagen siden 2011, og jobber som pedagogisk medarbeider. Hun er veldig glad i å ta med barna på tur, og lager ofte mat på bål. Hun er opptatt av å lære barna og ta vare på naturen og lære dem mer om den (insekter, sopp osv.).

Nina har alltid et godt humør, selv i de mest stressende situasjoner, noe barna setter utrolig pris på.

Hun er en trygg havn for barna, og de kommer ofte til henne når de trenger trøst eller «lading». Nina er opptatt av å kjenne alle barna i barnehagen, og å bygge relasjoner til alle.

Nina er glad i musikk, og er ofte DJ, der hun spiller musikk og har bevegelsesleker sammen med barna.

Tanja Bujanauskiene

Pedagogisk medarbeider

Tanja jobber som pedagogisk medarbeider, og har jobbet i barnehagen siden 2009. 

Hun er ofte nede på gulvet sammen med barna som en "trygg påle" og danner fort trygge relasjoner til dem. 

Tanja er en varm og sprudlende, og alltid opptatt av hvordan både ansatte og barn har det, 

Som medlem i barnehagens sosialkomite sprer hun mye glede, og er med på å skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte. 

Vibeke Løvdal Gunderesen

Pedagogisk medarbeider

Vibeke jobber som pedagogisk medarbeider, og har jobbet i barnehagen siden 2008. Hun er utdannet konditor, og er opptatt av at barna får et næringsrikt og sunt kosthold, slik at de får riktige byggeklosser til utvikling i livet.

Vibeke liker å undre seg sammen med barna, og finner ofte svar på livets store spørsmål sammen med dem. Hun er en god relasjonsbygger, og hun har ekstra omsorg å gi til barn som trenger det «lille ekstra».

Hun finner også på mange spennende aktiviteter sammen med barna, og i tillegg er hun glad i å synge masse med barna!

Vibeke er brannvernsleder i barnehagen.