Hopp til innhold

Nedre Høvik FUS barnehage

Barnehagen åpnet i mai 2007 og har plass til rundt 80 barn i alderen 0-6 år. Vi er organisert i fem avdelinger, som er to småbarnsavdelinger, to storebarnsavdelinger og en avdeling for førskolebarna. Barnehagen ligger i idylliske omgivelser i Båtstø i umiddelbar nærhet til flott natur med skog og sjø. Voksne og barn benytter seg flittig av barnehagens nærmiljø. Førskoleavdelingen har sitt eget område i skogen, og drives som en utegruppe. Barnehagen har et stort fokus på voksenrollen, og hvordan skape et inkluderende miljø for alle. Voksnes holdninger og væremåte har stor betydning for hvordan vi møter barna, og vi tenker at barnehagens kvalitet avhenger av dette.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Krabba
Avdelingsleder:
Lilian Segura/Lene Diesen
Tlf: 91 66 13 22
krabba.nedrehovik@bhg.no
Sneglehuset
Avdelingsleder:
Rajitha Bersås/Anette Borgen Myrvold
Tlf: 91 66 13 23
sneglehuset.nedrehovik@bhg.no
Sjøstjerna
Avdelingsleder:
Siren Kasin Østern
Tlf: 91 66 13 24
sjostjerna.nedrehovik@bhg.no
Kråkebolla
Avdelingsleder:
Camilla Bolstad
Tlf: 91 66 13 25
krakebolla.nedrehovik@bhg.no
Kongekrabba
Avdelingsleder:
Alexander Løken
Tlf: 91 66 13 26
kongekrabba.nedrehovik@bhg.no