Hopp til innhold

Nymarkbakken FUS barnehage

Nymarkbakken FUS barnehage as

Nymarkbakken FUS Barnehage AS ligger sentralt til i Langevåg Sentrum. I august 2017 utvidet vi barnehagen og har fått enda et flott bygg og er totalt 9 avdelinger. Vi har kort avstand til sjø og fjære og benytter oss av dette mye. På barnehagens ute- område har vi ei løe med kaniner og høner samt en egen skog. I løa bor det også geiter som barna får delta i pass og stell av. Vi dyrker grønnsaker og blomster gjennom sommeren og i drivhuset vårt høstes tomater og agurk. Leken står sentralt i barnehagen. Leken er den beste arenaen for læring av samspill, språk og sentrale fag i rammeplanen. Vi har faste grupper for 3-4 og 5 åringene våre ukentlig. Vi er også kjent for \"tryllesamlingene\" våre. I disse samlingene får barna sammen med voksne lage og vise en forestilling som de deler med de andre på barnehagen.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser!

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Randi Alnes
Daglig leder

Tlf: 95 49 91 47
E-post: dl.nymarkbakken@bhg.no

Avdelinger

Abra Kadabra
Avdelingsleder:
Ikke i bruk i høst
Storbarnsavdeling
Hokus Pokus
Avdelingsleder:
Marie Nossen og Helen Drabløs
Tlf: 97999241
hokuspokus.nymarkbakken@gmail.com
Storbarnsavdeling
Krokofanten
Avdelingsleder:
Kristoffer Fiksdal og Marte Dale
Tlf: 97999242
krokofanten.nymarkbakken@gmail.com
Storbarnsavdeling
Magiraffen
Avdelingsleder:
Catrine Myklebust Karlsen og Martyna Dymek
Tlf: 90975550
magiraffen.nymarkbakken@gmail.com
Storbarnsavdeling
Sim Sala Bim
Avdelingsleder:
Lars Barstad
Tlf: 90684069
sim.nymarkbakken@gmail.com
Kerrs pink
Avdelingsleder:
Marthe Vadset og Andreas Justesen
Tlf: 97999243
kerrspink.nymarkbakken@gmail.com
Småbarnsavdeling
Pimpernell
Avdelingsleder:
Elin Højmark og Andreas Justesen
Tlf: 97999243
pimpernell.nymarkbakken@gmail.com
Småbarnsavdeling
Knerten
Avdelingsleder:
Mai Lise Tusvik
Tlf: 94830561
knerten.nymarkbakken@gmail.com
Småbarnsavdeling
Kanutten
Avdelingsleder:
Gørill Myklebust
Tlf: 97999244
kanutten.nymarkbakken@bhg.no
Småbarnsavdeling
Kontor
Stedfortreder
Inger Karin F Eikrem
Tlf: 97999245
dl.nymarkbakken@bhg.no
Jobber mandag, onsdag og fredag