Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:45: ved behov til 17:15
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 01.08.23
3-5 år fra 01.08.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Randi Alnes
95 49 91 47
E-post

Velkommen til Nymarkbakken FUS barnehage

Avdelinger

Hokus Pokus
Avdelingsleder:
Andre Grønvik
Tlf: 97999241
Storbarnsavdeling for barn f 2017 og 2018
Krokofanten
Avdelingsleder:
Kristoffer Fiksdal og Helen Drabløs
Tlf: 97999242
Storbarnsavdeling
Magiraffen
Avdelingsleder:
Lars Barstad og Andreas Justesen
Tlf: 90975550
Storbarnsavdeling
Kerrs pink
Avdelingsleder:
Marte Vadseth
Tlf: 97999243
Småbarnsavdeling
Pimpernell
Avdelingsleder:
Elin Højmark
Tlf: 90170977
Småbarnsavdeling
Knerten
Avdelingsleder:
Mai Lise Tusvik og Catrine M Karlsen
Tlf: 97999244
Småbarnsavdeling
Kanutten
Avdelingsleder:
Marie Vårdal og Gøril Linnea Myklebust
Tlf: 94830561
Småbarnsavdeling
Abra Kadabra
Avdelingsleder:
Mariann Fylling
Tlf: 97999240

Vis alle

Ansatte

Andre Grønvik

Pedagogisk leder på avdeling Hokus Pokus. Andre begynte hos oss i vår etter at han før har jobbet på Stokke FUS Barnehage. Andre er utdannet barnehagelærer. Han fyller ut laget på Hokus flott, med sitt lune vesen og blikk for barna.

Randi Alnes

Daglig Leder. Randi var med på å etablere Nymarkbakken FUS barnehage i 2007. Randi har videreutdanning i ledelse fra BI. Det viktigste for Randi er at alle barn og ansatte får utnyttet sitt potensiale i hverdagen og at vi utfyller hverandre i hverdagen. Hverdagene skal være meningsfylte for både ansatte og barn. Vi trenger alle utfordringer, ansvar og ny input.

Inger Karin F. Eikrem (permisjon

Støttepedagog og hjelper barn som har behov for ekstra oppfølging på avdeling Abra Kadabra. Barnehageåret 23-24 vil dere se henne på Langevåg skole til stor glede for alle barna våre som begynner der.

Marie Vårdal

Pedagogisk Leder på Kanutten. Marie har videreutdanning i språkutvikling og språklæring i barnehage. Dette året skal Marie i tillegg til å være på Kanutten også være på Kontoret i 40% stilling. Marie deler raust i forhold til ideer og er den fødte organisator. 

Andreas Justesen

Pedagogisk Leder på Magiraffen. Etter en kort periode i permisjon er Andreas tilbake på Nymarkbakken. Andreas har mentorutdanning og veilederansvar for studenter fra Høgskulen i Volda. Andreas finner på aktiviteter som barna setter stor pris på. Han har et godt glimt i øyet som får barna til å føle seg ekstra sett igjennom dagen. Andreas bidrar mye i forhold til løa- og serlig i forhold til planting og drivhus.

Nick P Dilley

Assistent på Krokofanten 90% og Vaktmester 10%. Egentlig utdannet rørlegger, men har jobbet hos oss siden vi åpnet i 2008. Nick er veldig leken og finner på mye artig i lag med barn både ute og inne.

Susann Nybø Hansen

Susann finner vi på Abra dette barnehageåret. Hun kommer flyttende opp fra potetkjelleren, sammen med barna derfra. Hun er ei rolig dame med masse humor. Susann bidrar mye til livet i løa og holder et ekstra øye med geitene våre.

Jessica Grande

Fagarbeider på Hokus Pokus. Har jobbet i Nymarkbakken i mange år, men har i de siste årene vært mest på trylleloftet og Hokus. Kvikk i vendingen og finner på mye kjekt. Jessica har blikk for den enkelte, samtidig som hun har et godt overblikk over hele gruppen. 

Marthe Vadseth

Skal barnehageåret 23-24 jobbe som pedagogisk leder i Potetkjelleren. Marthe er utdannet førskolelærer. Marthe er et oppkomme av gode ideer og en inspirator i forhold til dans, musikk og drama. Det blir kjekt å ha deg tilbake Marthe

Elin G Højmark

Pedagogisk Leder på Pimpernell. Elin har mentor- utdanning og  veiledningsansvar for studenter fra høgskulen i Volda. Elin er også Class- sertifiset og gjør observasjoner i de andre FUS Barnehagene i regionen årlig. Elin har alltid full oversikt og gjør barnehagedagen god for både små og store god med sin smittende latter og kjekke aktiviteter.

Sølvi Jacobsen

Fagarbeider på Kanutten. Sølvi har mange kreative sider og har en rolig framtoning som vekker tillit både hos store å små.

Marte Dalebø (permisjon)

Pedagogisk leder på Kerrs Pink. Marte er for tiden i mamma permisjon.

Marte har mentor- utdanning og veileder studenter fra Høgskulen i Volda

Marte er en postitiv dame, som er obervant og god på å se det enkelte barn. Hun er opptatt av at alle skal føle seg trygge og ha det godt i barnehagen.

Anita Aas

Assistent på Kerrs Pink. Anita finner en på gulvet i lek og har alltid et godt fang å tilby de små. Du kan se på Anita at hun virkelig er glad i å jobbe med de små i Potetkjelleren.

Gunn Aakernes

Fagarbeider på Abra Kadarbra. Gunn har alltid orden og oversikt. For barna er Gunn en de stoler på og er rettferdig. 

Kristoffer Fiksdal

Pedagogisk Leder Krokofanten. Kristoffer har mentor- utdanning, viderutdanning i realfag for barnehage og norsk. Kristoffer er veileder for studenter fra høgskulen i Volda. Kristoffer er kreativ og byr på seg selv i drama og musikk. Han er en inspirator for barn og voksne. Mange gode ideer har blitt satt ut i livet på grunn av denne karen.

Trude Ø Ræstad

Assistent på Knerten fra høsten 23. Trude har jobbet i barnehagen fra 2008. Trude har oversikt over det meste og har alltid et raust fang og lunt humør. Trude er en av de som tar mye ansvar for løa og dyra der. 

Christina S Sandvik

Assistent på Magiraffen. Christina er en rolig og raus person med mange interresser. Hun er flink å finne på ting og er glad i å leke både ute og inne. Hun kommer lett i kontakt med barna med sitt lune vesen. Du ser henne i lek både ute og inne.

Arita Hane

Assistent på Hokus Pokus. Arita har oversikt og er alltid tilstede for barna. Hun kommer med mange gode ideer som barna har glede av i praksis, både på formingsfronten og i andre aktiviteter. Arita bidrar mye i løa med plantig og stell i lag med barna.

Marina Semjonova

Fagarbeider Magiraffen. Er i aktivitet dagen lang både ute og inne. Marina har mange gode innspill til aktiviteter. Hun har et engasjement som smitter over på barn og voksne. For barna er Marina en de alltid kan henvende seg til og bli tatt på alvor både i lek og ellers.

Lars Barstad

Pedagogisk Leder Magiraffen. Lars har videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge og er barnehagens verneombud. Lars er har en lun framtoning som vekker tillit hos barna. Raus og rettferdig er vel en god beskrivelse på Lars.

Mai Lise Tusvik

Pedagogisk leder på Knerten. Mai Lise er utdannet barnehagelærer, men har også utdanning innen søm. Mai Lise er kreativ og lager mye materiell som kostymer og annet til barn og voksnes store glede. Mai Lise har et ekstra blikk for den enkelte og har et raust fang. Mai Lise er mye i løa i lag med barna og har et ekstra øye til geitene.

Gørill Myklebust

Pedagogisk Leder Kanutten. Gørill bidrar med ideer, orden og oversikt på Kanutten. Med sitt rolige vesen, skal det mye til å stresse opp Gørill. Dette bidrar til en rolig å god stemning blandt barn og voksne. Gørill har et raust fang som barna gjerne kryper opp i.

Helen Drabløs

Pedagogisk Leder Krokofanten. Hun er utdannet førskolelærer. Helen har mentorutdanning og kan veilede studenter fra Høgskulen i Volda. Hun er nå i gang med videreutdanning i norsk. Helen er god på orden og har alltid oversikt og kontroll i tillegg til at hun har en "dette fikser vi"- holdning. Barna setter pris på Helens kvikke vesen og blir motivert til det meste hun foreslår.

Chalinee Svarstad

Assistent Kanutten. Har  alltid et fang til de som trenger det. Chalinee er positiviteten selv og deltar på det som blir foreslått. Du ser Chalinee i leik med barna både inne og ute.

Miriam Havnegjerde

Fagarbeider/Barnehagelærerstudent Kanutten. Miriam er delttidsstudent og skal nå ha siste innspurt på barnehagelærerstudiet sitt. Miriam ser hva barna trenger og er raus med tips ideer og forslag til hva en kan gjøre. Hun er rask på å dra frem ukulelen og skape god stemning med sang og dans. Miriam er også en bidragsyter til livet i løa vår.

Sandra D Dalen

Assistent Knerten. Alltid nynnende Sandra. Sandra trår til der det trengs. Sandra har god kontakt med barna og har alltid tid til en prat med 1- åringen, 2- åringen og alle oss andre. 

Andre Storås Lied

Fagarbeider på  Kerrs Pink. Alle barna ser opp til Andre og han gir raust med omsorg samtidig som han setter klare forventninger til at barna skal "kunne greie selv". Andre tar gjerne med seg en liten barnegruppe i løa eller ut for å hoppe i søylene.

Larisa Kipperberg

Kjøkkenassistenten vår. Larissa har en dag på alle kjøkken igjennom uka. Hun handler inn og setter opp menyer basert på sunn mat. Larisa er en kunstner i å tilpasse mat til alle. 

Mariann Fylling

Pedagogisk leder på Abra Kadabra. Mariann har veilederutdanning og tar i mot studenter fra Høgskulen i Volda. Mariann er en engasjert dame som brenner for at alle barna skal ha det bra. Hun har mange ideer og bidrar også ekstra for løa. Denne har  hun gode barndomsminner fra, da den har vært i familiens eie før.  

Catrine Myklebust Karlsen

Pedagogisk leder på Knerten. Catrine er kreativ og brenner litt ekstra for kreative fag i tillegg til leiken. Selv om barna er små får de utfolde seg i rom ute og inne,  med ulike materialvalg i lag med Catrine.