Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:45: ved behov til 17:15

Vi har
ledig plass!

Barn 1-3 år fra 01.08.2022 Barn 3-5 år fra 01.08.2022

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Randi Alnes
95 49 91 47
E-post

Velkommen til Nymarkbakken FUS barnehage

Avdelinger

Hokus Pokus
Avdelingsleder:
Marthe Vadseth og Mariann Fylling
Tlf: 97999240
Storbarnsavdeling for barn f 2017 og 2018
Krokofanten
Avdelingsleder:
Kristoffer Fiksdal og Helen Drabløs
Tlf: 97999242
Storbarnsavdeling
Magiraffen
Avdelingsleder:
Lars Barstad og Martyna Dymek
Tlf: 90975550
Storbarnsavdeling
Kerrs pink
Avdelingsleder:
Marte Dalebø
Tlf: 97999243
Småbarnsavdeling
Pimpernell
Avdelingsleder:
Elin Højmark
Tlf: 90170977
Småbarnsavdeling
Knerten
Avdelingsleder:
Gørill Myklebust og Catrine M Karlsen
Tlf: 97999244
Småbarnsavdeling
Kanutten
Avdelingsleder:
Marie Nossen og Mai Lise Tusvik
Tlf: 94830561
Småbarnsavdeling
Abra Kadabra
Avdelingsleder:
Mariann Fylling
Tlf: 97999241

Vis alle

Ansatte

Randi Alnes

Daglig Leder

Eirik Johan Humlen

Assistent på avdeling Knerten

Inger Karin F. Eikrem

Støttepedagog og hjelper barn som har behov for ekstra oppfølging på avdeling Hokus Pokus

Marie Vårdal

Pedagogisk Leder på Kanutten. Marie videreutdanning i språkutvikling og språklæring i barnehage. 

Andreas Justesen

Pedagogisk Leder på Hokus Pokus. Andreas har mentorutdanning og veilederansvar for studenter fra Høgskulen i Volda

Nick P Dilley

Assistent på Krokofanten 90% og Vaktmester 10%

Susann Nybø Hansen

Assistent på Kerrs Pink

Jessica Grande

Fagarbeider på Abra Kadabra

Marthe Vadseth

Pedagogisk Leder på Hokus Pokus

Liv Øvstegård

Fagarbeider på Hokus Pokus. Hun er i tillegg utdannet kokk, noe vi alle får gleden av- spesielt i forhold partering og kortreist mat 

Elin G Højmark

Pedagogisk Leder på Pimpernell. Elin har mentor- utdanning og  veiledningsansvar for studenter fra høgskulen i Volda. Elin er også Class- sertifiset og gjør observasjoner i de andre FUS Barnehagene i regionen årlig

Sølvi Jacobsen

Fagarbeider på Pimpernell

Marte Dalebø

Pedagogisk leder på Kerrs Pink. Marte har mentor- utdanning og veileder studenter fra Høgskulen i Volda

Anita Aas

Assistent på Kerrs Pink

Gunn Aakernes

Fagarbeider på Abra Kadarbra

Kristoffer Fiksdal

Pedagogisk Leder Krokofanten. Kristoffer har mentor- utdanning, viderutdanning i realfag for barnehage og er nå i gang med norsk. Kristoffer er veileder for studenter fra høgskulen i Volda

Trude Ø Ræstad

Assistent Krokofanten

Christina S Sandvik

Assistent Kanutten

Arita Hane

Assistent Pimpernell

Martyna Dymek

Pedagogisk Leder Magiraffen

Marina Semjonova

Fagarbeider Magiraffen

Lars Barstad

Pedagogisk Leder Magiraffen

Mai Lise Tusvik

Pedagogisk Leder Kanutten

Gørill M Karlsen

Pedagogisk Leder Knerten

Helen Drabløs

Pedagogisk Leder Krokofanten

Chalinee Svarstad

Assistent Knerten og Kanutten

Miriam Havnegjerde

Fagarbeider/Barnehagelærerstudent Knerten

Sandra D Dalen

Assistent Knerten 

Andre Storås Lied

Assistent Permisjon fram til 1.1.23 fra Kers Pink

Larisa Kipperberg

Kjøkkenassistent

Mariann Fylling

Pedagogisk leder på Hokus Pokus