Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:45: ved behov til 17:15
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 01.08.23
3-5 år fra 01.08.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Randi Alnes
95 49 91 47
E-post

Velkommen til Nymarkbakken FUS barnehage

Avdelinger

Hokus Pokus
Avdelingsleder:
Andre Grønvik
Tlf: 97999241
Storbarnsavdeling for barn f 2017 og 2018
Krokofanten
Avdelingsleder:
Kristoffer Fiksdal og Helen Drabløs
Tlf: 97999242
Storbarnsavdeling
Magiraffen
Avdelingsleder:
Lars Barstad og Martyna Dymek
Tlf: 90975550
Storbarnsavdeling
Kerrs pink
Avdelingsleder:
Marte Dalebø
Tlf: 97999243
Småbarnsavdeling
Pimpernell
Avdelingsleder:
Elin Højmark
Tlf: 90170977
Småbarnsavdeling
Knerten
Avdelingsleder:
Gørill Myklebust og Catrine M Karlsen
Tlf: 97999244
Småbarnsavdeling
Kanutten
Avdelingsleder:
Marie Nossen og Mai Lise Tusvik
Tlf: 94830561
Småbarnsavdeling
Abra Kadabra
Avdelingsleder:
Mariann Fylling
Tlf: 97999240

Vis alle

Ansatte

Andre Grønvik

Pedagogisk leder på avdeling Hokus Pokus

Randi Alnes

Daglig Leder

Inger Karin F. Eikrem

Støttepedagog og hjelper barn som har behov for ekstra oppfølging på avdeling Abra Kadabra

Marie Vårdal

Pedagogisk Leder på Kanutten. Marie har videreutdanning i språkutvikling og språklæring i barnehage. 

Nick P Dilley

Assistent på Krokofanten 90% og Vaktmester 10%

Susann Nybø Hansen

Assistent på Kerrs Pink

Jessica Grande

Fagarbeider på Hokus Pokus

Marthe Vadseth

Pedagogisk Leder på Hokus Pokus. I permisjon frem til august 2023

Elin G Højmark

Pedagogisk Leder på Pimpernell. Elin har mentor- utdanning og  veiledningsansvar for studenter fra høgskulen i Volda. Elin er også Class- sertifiset og gjør observasjoner i de andre FUS Barnehagene i regionen årlig.

Sølvi Jacobsen

Fagarbeider på Abra Kadabra

Marte Dalebø

Pedagogisk leder på Kerrs Pink. Marte er for tiden i permisjon

Marte har mentor- utdanning og veileder studenter fra Høgskulen i Volda

Anita Aas

Assistent på Kerrs Pink

Gunn Aakernes

Fagarbeider på Abra Kadarbra

Kristoffer Fiksdal

Pedagogisk Leder Krokofanten. Kristoffer har mentor- utdanning, viderutdanning i realfag for barnehage og er nå i gang med norsk. Kristoffer er veileder for studenter fra høgskulen i Volda

Trude Ø Ræstad

Assistent Krokofanten

Christina S Sandvik

Assistent Kanutten

Arita Hane

Assistent på Hokus Pokus.

Martyna Dymek

Pedagogisk Leder Magiraffen. Martyna tar videreutdanning i norsk dette året.

Marina Semjonova

Fagarbeider Magiraffen

Lars Barstad

Pedagogisk Leder Magiraffen. Lars har videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

Mai Lise Tusvik

Pedagogisk Leder Kanutten

Gørill Myklebust

Pedagogisk Leder Knerten

Helen Drabløs

Pedagogisk Leder Krokofanten. Helen har mentorutdanning og kan veilede studenter fra Høgskulen i Volda. Hun er nå i gang med videreutdanning i norsk.

Chalinee Svarstad

Assistent Knerten og Kanutten

Miriam Havnegjerde

Fagarbeider/Barnehagelærerstudent Knerten

Sandra D Dalen

Assistent Knerten 

Andre Storås Lied

Fagarbeider på  Kerrs Pink

Larisa Kipperberg

Kjøkkenassistent

Mariann Fylling

Pedagogisk leder på Abra Kadabra. Mariann har veilederutdanning og tar i mot studenter fra Høgskulen i Volda.

Eirik Johan Humlen

Assistent på avdeling Knerten

Catrine Myklebust Karlsen

Pedagogisk leder på Knerten