Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Olderdalen FUS kulturbarnehage

Olderdalen FUS kulturbarnehage as

Olderdalen FUS kulturbarnehage er ein barnehage som ligg på Heiane, på Stord.
Som kulturbarnehage er me i Olderdalen kulturformidlarar i kvardagen, og me har fokus på arv og tradisjon, leik og gode opplevingar.
Me deler barna inn i faste grupper med faste vaksne på gruppene.
I Olderdalen er det til ei kvar tid ca. 86 barn, og det er 22 fast ansatte i barnehagen.
Gruppene i Olderdalen har navn etter ei barneregle: Akka Bakka (1 og 2), Bonka Rakka, Etla Metla, Sjong Dong Fillifjong og Issa Bissa.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Akka Bakka 2
Pedagogisk leiar:
Trude Matre
Tlf: 415 32 389
Akka Bakka 1
Pedagogisk leiar:
Torill S. Heggøy
Tlf: 415 32 345
Bonka Rakka 1
Pedagogiske leiar:
Rita Brandvik
Tlf: 415 32 349
Etla Metla
Pedagogisk leiar:
Hilde Irgens
Tlf: 415 32 391
Sjong Dong Fillifjong
Pedagogiske leiar:
Renate Lorentzen og Synnøve R. Steen
Tlf: 415 32 350
Issa Bissa
Pedagogiske leiarar:
Anette Løklingholm og Merete Langeland
Tlf: 415 32 351
Bonka Rakka 2
Pedagogiske leiar:
Elin Nygård
Tlf: 415 32 390