Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
06:30 - 16:30
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 15.08.23
3-5 år fra 15.08.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Anne Mari Vestvik Matre
41 53 23 47
E-post

Velkommen til Olderdalen FUS kulturbarnehage

Avdelinger

Bonka Rakka, pedagog: Anette
Pedagogisk leiar:
Anette
Tlf: 415 32 351
Andre på avdelinga: Patitta og Mariann
Akka Bakka 1, pedagog: Renate
Tlf: 415 32 350
Andre på avdelinga: Kristel og Camilla
Akka Bakka 2, pedagog: Synnøve

Synnøve
Tlf: 415 32 345
Andre på avdelinga: Merete
Sjong Dong Fillifjong 2, pedagog: Elin
Tlf: 415 32 390
Andre på avdelinga: Cathrine og Renate
Issa Bissa, pedagogar: Hilde og Merete
Pedagogiske leiarar
Hilde og Merete
Tlf: 415 32 391
Andre på avdelinga: Irene og Elisabeth
Sjong Dong Fillifjonfong 1, pedagog: Rita

Rita
Tlf: 415 32 349
Andre på avdelinga: Cathrine og Renate
Etla Metla, pedagogar: Torill og Trude
Pedagogisk leiar:
Trude og Torill
Tlf: 415 32 389
Andre på avdelinga: Marianne og Marianne
Dagleg leiar, Anne Mari Vestvik Matre
Tlf: 415 32 347
dl.olderdalen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Anne Mari Vestvik Matre

Dagleg leiar i Olderdalen FUS kulturbarnehage. Har vore leiar i barnehagen sidan oppstart

Marianne Nøtland

Kombinerar jobben som fagarbeidar på Etla Metla, med å jobba på kontoret. 

Synnøve R. Steen

Synnøve er ein av to pedagogar på Akka Bakka - gruppa kor dei yngste barna går.

Renate Lorentzen

Renate er den andre pedagogen på Akka Bakka-gruppa

Camilla B. Lunde

Camilla er barne- og ungdomsarbeidar som jobbar saman med Synnøve på den eine Akka Bakka-gruppa

Merete Auestad

Assstent på den eine Akka Bakka-gruppa, saman med Renate og Kristel

Kristel Aarskog

Barne- og ungdomsarbeidar på den eine Akka Bakka-gruppa, saman med Renate og Merete

Anette Løklingholm

Pedagogisk leiar på Bonka Rakka-gruppa, på litlebasen

Mariann Sørli

Barne- og ungdomsarbeidar på Bonka Rakka-gruppa, saman med Anette og Patitta

Patitta Sivertsen

Assistent på Bonka Rakka, saman med Anette og Mariann

Torill S. Heggøy

Pedagogisk leiar på Etla Metla

Trude M. Matre

Pedagogisk leiar på Etla Metla

Marianne L. Grov

Barne- og ungdomsarbeidar på Etla Metla

Rita Brandvik

Pedagogisk leiar på Sjong Dong Fillifjong

Elin Nygård

Pedagogisk leiar på Sjong Dong Fillifjong

Cathrine Aa. Olsen

Assistent på Sjong Dong Fillifjong

Renate Eide

Assistent på Sjong Dong Fillifjong og kjøkkenansvarlig 2 dagar pr. veke

Hilde Irgens

Pedagogisk leiar på Issa Bissa

Merete Langeland

Pedagogisk leiar på Issa Bissa

Irene Johansen

Asssistent på Issa Bissa

Elisabeth Lunde

Assistent på Akka Bakka og Issa Bissa