Hopp til innhold

Olderdalen FUS kulturbarnehage

Olderdalen FUS kulturbarnehage as

Olderdalen FUS kulturbarnehage er ein barnehage som ligg på Heiane, på Stord.
Som kulturbarnehage er me i Olderdalen kulturformidlarar i kvardagen, og me har fokus på arv og tradisjon, leik og gode opplevingar.
Me deler barna inn i faste grupper med faste vaksne på gruppene.
I Olderdalen er det til ei kvar tid ca. 90 barn, og det er 24 fast ansatte i barnehagen.
Gruppene i Olderdalen har navn etter ei barneregle: Akka Bakka (1 og 2), Bonka Rakka, Etla Metla, Sjong Dong Fillifjong og Issa Bissa.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Akka Bakka 2
Pedagogisk leiar:
Elin K. Nygård
Tlf: 415 32 390
Akka Bakka 1
Pedagogisk leiar:
Rita Brandvik
Tlf: 415 32 349
Bonka Rakka 1
Pedagogiske leiar:
Hilde Irgens
Tlf: 415 32 391
Etla Metla
Pedagogisk leiar:
Renate Lorentzen
Tlf: 415 32 350
Sjong Dong Fillifjong
Pedagogiske leiar:
Anette Løklingholm
Tlf: 415 32 351
Issa Bissa
Pedagogiske leiarar:
Trude Matre og Torill S. Heggøy
Tlf: 415 32 389
Bonka Rakka 2
Pedagogiske leiar:
Merete Langeland
Tlf: 415 32 345