Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Olderdalen FUS kulturbarnehage

Avdelinger

Bonka Rakka 1, pedagog: Renate
Tlf: 415 32 350
Akka Bakka, pedagog: Trude
Tlf: 415 32 391
Issa Bissa 1, pedagog: Rita
Tlf: 415 32 349
Sjong Dong Fillifjong, pedagogar: Torill og Merete
Tlf: 415 32 389
Etla Metla, pedagogar: Anette og Merete
Tlf: 415 32 351
Dagleg leiar, Anne Mari Vestvik Matre
Tlf: 415 32 347
dl.olderdalen@bhg.no
Bonka Rakka 2, pedagog: Synnøve
Tlf: 415 32 345
Issa Bissa 2, pedagog: Elin
Tlf: 415 32 390

Vis alle

Ansatte

Eline Pedersen Nonås

Eline jobbar for tida som assistent på Etla Metla

Anne Mari Vestvik Matre

Dagleg leiar i Olderdalen FUS kulturbarnehage. Har vore leiar i barnehagen sidan oppstart

Marianne Nøtland

Marianne kombinerar jobben som fagarbeidar, med å jobba på kontoret

Synnøve R. Steen

Synnøve er pedagogisk leiar på Bonka Rakka 2, og samarbeidar med Bonka Rakka 1

Renate Lorentzen

Renate er pedagogisk leiar på Bonka Rakka 1, og samarbeidar med Bonka Rakka 2

Camilla B. Lunde

Camilla er barne- og ungdomsarbeidar som jobbar saman med Synnøve på den eine Bonka Rakka-gruppa

Kristel Aarskog

Kristel er barne- og ungdomsarbeidar på Issa Bissa

Anette Løklingholm

Anette er pedagogisk leiar på Etla Metla

Patitta Sivertsen

Patitta er assistent på Bonka Rakka

Torill S. Heggøy

Torill er pedagogisk leiar på Sjong Dong Fillifjong, saman med Merete

Trude M. Matre

Trude er pedagogisk leiar på Akka Bakka

Marianne L. Grov

Marianne er barne- og ungdomsarbeidar på Akka Bakka

Rita Brandvik

Rita er pedagogisk leiar på Issa Bissa 1, og samarbeidar med Issa Bissa 2

Elin Nygård

Elin er pedagogisk leiar på Issa Bissa 2, og samarbeidar med Issa Bissa 1

Cathrine Aa. Olsen

Cathrine er assistent på Bonka Rakka 1

Renate Eide

Renate er assistent på Issa Bissa, og kjøkkenansvarlig 2 dagar pr. veke

Merete Langeland

Merete er pedagogisk leiar på Etla Metla og Sjong Dong Fillifjong

Irene Johansen

Irene er asssistent på Bonka Rakka 1

Elisabeth Lunde

Elisabeth er assistent på Etla Metla og Issa Bissa