Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

          
Louise Bøe                            Kristina Aarstad                   Gladys Mydland
Daglig leder                           Pedagogisk leder              Konstituert barnehagelærer
                                          Avdeling: KuToppen 0-3år  Avdeling: KuToppen 0-3 år

            

Kjersti Solbjørg                      Mathias Landmark                   Wenche Barstad
Barne- og ungdomsarbeider    Barne- og ungdomsarbeider     Pedagogisk medarbeider
Avdeling: KuToppen 0-3år       Avdeling: KuToppen 0-3 år     Avdeling: KuToppen 0-3 år

           

Bente Hviding                      Hanne Nylund                      Elisabeth Løtoft
Pedagogisk medarbeider       Fagarbeider                         Pedagogisk leder
Avdeling: KuToppen 0-3år    Avdeling: Jungelen og          Avdeling: Jungelen 3-6år                                                                                                  KuToppen

          

Marita Moi                            Helene Fyllingen                   Bjørg V. Haaland
Barnehagelærer                    Fagarbeider                          Pedagogisk medarbeider
Avdeling: Jungelen 3-6år       Avdeling: Jungelen 3-6 år     Avdeling: Jungelen 3-6 år

      

Karin Nesvåg                         Hilde Solbjørg
Pedagoisk medarbeider          Vikar/Pedagogisk medarbeider
Avdeling: Jungelen 3-6 år      Hele barnehagen