Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Øyno FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Louise Bøe
Daglig leder

Tlf: 90 89 30 69
E-post: dl.oyno@bhg.no

Velkommen til Øyno FUS barnehage!

Sammen gir vi barndommen verdi: Vennskap, lek og glede, - og hverdagsmagi  - vår visjon. 

Ute på Øyno i Sokndal kommune finner du Øyno FUS barnehage. Barnehagen vår holder til i landlige omgivelser, med skog og gode turområder som nærmeste nabo. Det er fantastisk for både store og små å ha variert miljø rundt oss som byr på kjekke opplevelser og utfordringer. 

Øyno FUS barnehage eies av Trygge barnehager AS, og drives av FUS AS. I 2007 flyttet vi fra Doktorgården barnehage, og ble da Øyno FUS barnehage. Barnehagen har lyse og romslige lokaler. Huset vårt har to avdelinger, Kutoppen for barna mellom 0-3 år, og Jungelen for barna mellom 3-6 år. Barna er i aldersinndelte grupper, hvor hver gruppe har eget navn. 

Vi har drevet barnehagen i mange år, og har et stabilt personal.hvor flere har jobbet i barnehagen siden oppstart. Vi er stolte over å score 4,9 av 5 på tilfredshet på Udir's brukerundersøkelse.

CLASS: Nyere forskning viser at det er relasjons kompetansen til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosio- emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering. 

Barnets tilknytning er viktig, og i Øyno FUS barnehage har vi fokus på barns tilvenning og viktigheten av å ha en foreldreaktiv tilvenning. Barnets første dager i barnehagen er tiden for å etablere gode relasjoner til de voksne på avdelingen, med enten mamma eller pappa som trygg base.

  1. Dere vil mota god informasjon om barnehagen og oppstart i forkant
  2. Mulighet til å besøke barnehagen allerede kort tid etter opptak.
  3. Tilbud om hjemmebesøk fra avdelingens pedagog. Dette for å møte barnet på en trygg arena hvor pedagogen kan bli bedre kjent med barnets og foreldrenes behov.
  4. Tilvenning i små grupper for at barnet skal ha best mulig forutsetninger for å bli kjent med det fysiske miljøet og bygge relasjoner.
  5. Når barnet starter setter vi av 5 dager til tilvenning, og vi ønsker at en av foreldrene er tilstede og deltar aktivt i barnehagen sammen med barnet i aktiviteter, rutiner og lek på avdelingen. Vi følger hvert barn og dets familie, og avtaler tilvenningen sammen. 
  6. Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver, og har ansvar for barnet i lek, stell og måltid.
  7. Primærkontakten fra barnehagen er i nærheten, nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet og tar over praktiske oppgaver gradvis.
  8. Oppstartsamtale med pedagogisk leder eller barnehagelærer.

Ved hovedopptak våren 2021

  • Dere vil få tilbud om plass i barnehagen ganske raskt etter at opptaket er avsluttet.
  • De som takker ja til plass i barnehagen vil få tilbud om å ha en samtale med nye foresatte før oppstart. Dette er en fastsatt samtale der det er rom for å bli bedre kjent og snakke om barnet i rolige omgivelser. Vi ønsker gjerne å ta denne samtalen ved et hjemmebesøk før sommeren. Dette skal bidra til trygghet for barnet som møter oss for aller første gang i trygge omgivelser. 

For å kunne gi deg et inntrykk av hvordan hverdagen er hos oss kan du klikke her for å se bilder.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Kutoppen
Avdelingsleder:
Anne Liv Hovland
Tlf: 51476351/ 91657563
anne.birkeland@bhg.no
Jungelen
Avdelingsleder:
Elisabeth Løtoft/Kristina Aarstad
Tlf: 51476351/ 91657562
elisabeth.lotoft@bhg.no kristina.aarstad@bhg.no