Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Øyno FUS barnehage

Velkommen til Øyno FUS barnehage!

Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti - vår visjon. 

Ute på Øyno i Sokndal kommune finner du Øyno FUS barnehage. Barnehagen vår holder til i landlige omgivelser, med skog og gode turområder som nærmeste nabo. Det er fantastisk for både store og små å ha variert miljø rundt oss som byr på kjekke opplevelser og utfordringer. 

Øyno FUS barnehage eies av Trygge barnehager AS, og drives av FUS AS. I 2007 flyttet vi fra Doktorgården barnehage, og ble da Øyno FUS barnehage. Barnehagen har lyse og romslige lokaler. Huset vårt har to avdelinger, Kutoppen for barna mellom 0-3 år, og Jungelen for barna mellom 3-6 år. Barna er i aldersinndelte grupper, hvor hver gruppe har eget navn. 

Vi har drevet barnehagen i mange år, og har et stabilt personal.hvor flere har jobbet i barnehagen siden oppstart. Vi er stolte over å score 4,9 av 5 på tilfredshet på Udir's brukerundersøkelse.

CLASS: Nyere forskning viser at det er relasjons kompetansen til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosio- emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering. 

Barnets tilknytning er viktig, og i Øyno FUS barnehage har vi fokus på barns tilvenning og viktigheten av å ha en foreldreaktiv tilvenning. Barnets første dager i barnehagen er tiden for å etablere gode relasjoner til de voksne på avdelingen, med enten mamma eller pappa som trygg base.

  1. Dere vil mota god informasjon om barnehagen og oppstart i forkant
  2. Mulighet til å besøke barnehagen allerede kort tid etter opptak.
  3. Tilbud om hjemmebesøk fra avdelingens pedagog. Dette for å møte barnet på en trygg arena hvor pedagogen kan bli bedre kjent med barnets og foreldrenes behov.
  4. Tilvenning i små grupper for at barnet skal ha best mulig forutsetninger for å bli kjent med det fysiske miljøet og bygge relasjoner.
  5. Når barnet starter setter vi av 5 dager til tilvenning, og vi ønsker at en av foreldrene er tilstede og deltar aktivt i barnehagen sammen med barnet i aktiviteter, rutiner og lek på avdelingen. Vi følger hvert barn og dets familie, og avtaler tilvenningen sammen. 
  6. Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver, og har ansvar for barnet i lek, stell og måltid.
  7. Primærkontakten fra barnehagen er i nærheten, nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet og tar over praktiske oppgaver gradvis.
  8. Oppstartsamtale med pedagogisk leder eller barnehagelærer.

Ved hovedopptak våren 2021

  • Dere vil få tilbud om plass i barnehagen ganske raskt etter at opptaket er avsluttet.
  • De som takker ja til plass i barnehagen vil få tilbud om å ha en samtale med nye foresatte før oppstart. Dette er en fastsatt samtale der det er rom for å bli bedre kjent og snakke om barnet i rolige omgivelser. Vi ønsker gjerne å ta denne samtalen ved et hjemmebesøk før sommeren. Dette skal bidra til trygghet for barnet som møter oss for aller første gang i trygge omgivelser. 

For å kunne gi deg et inntrykk av hvordan hverdagen er hos oss kan du klikke her for å se bilder.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Louise Bøe
Daglig leder

Tlf: 90 89 30 69
E-post: dl.oyno@bhg.no

Avdelinger

Kutoppen
Pedagogisk leder:
Kristina Aarstad
Tlf: 51476351/ 91657563
kristina.aarstad@bhg.no
Jungelen
Pedagogisk leder:
Elisabeth Løtoft
Tlf: 51476351/ 91657562
elisabeth.lotoft@bhg.no