Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Presthaug FUS barnehage

Presthaug FUS barnehage har en fin beliggenhet midt i flotte naturområder som Djupadalen og Vardafjell.
Dette er en del av barnehagen sine turområder.

Vi er en basebarnehage med 90 plasser.
Basebarnehage betyr at barnehagen er uten tradisjonelle avdelinger, foruten om 1-åringene har egen avdeling som heter Grønn.
Resten av barna er delt inn i stor base og liten base. Vi jobber på tvers av hverandre og bruker rommene på huset etter behov og planer.

Barnehagen har et mangfold av ulike språk og nasjonaliteter både blandt barn og voksne. Mangfoldet er en ressurs i hverdagen.
Vi lærer om ulike kulturer og tradisjoner. Dette skaper gjensidig respekt og alle blir anerkjent for den de er.
Alle har en plass i fellesskapet i Presthaug FUS!

I Presthaug FUS skal barna ha trygghet, oppleve mestring, håndtere utfordringer og få støtte i motgang. 
De skal bli kjent med egne og andre sine følelser.

Avdelinger

Grønn
Avdelingsleder:
Synnøve Bakken
Tlf: 90743273
gronn.presthaug@bhg.no
Blå
Avdelingsleder:
Mona Kristin Økland
Tlf: 47702429
blaa.presthaug@bhg.no
Lilla
Avdelingsleder:
Ingrid Christiansen og Anne Hilde Gunderstad
Tlf: 47702868
lilla.presthaug@bhg.no
Gul
Avdelingsleder:
Anette Pedersen
Tlf: 47703172
gul.presthaug@bhg.no
Rød
Avdelingsleder:
Heidi Gjerde Fjeldstad
Tlf: 90141791
rod.presthaug@bhg.no