Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Presthaug FUS barnehage

Avdelinger

Stor Base
Pedagogisk leder
Mona Kristin Økland, Isabella Oa, Martin Andre Larsen Ingrid E. Christiansen
Tlf: 90141791, 47703172
Liten Base
Pedagogisk leder
Ørjan Andreassen, Hilde Halvorsen
Tlf: 47702429

Vis alle

Ansatte

Guro Oma-Daglig leder

Guro er daglig leder i Presthaug FUS Hun har jobbet i barnehage siden 1991. Guro er opptatt av å skape en barnehage der mangfold er en ressurs, der alle er likeverdige og rettferdighet betyr at vi har ulike behov som skal tas hensyn til.

Ørjan Andreassen-Liten Base

Ørjan er ped.leder på Liten Base. han brenner for at barna skal ha gode opplevelser og bevege seg fritt i naturen. Han tar de ynste barna med på tur, gjerne sammen med de minste på Stor Base.
Han er opptatt av behovet til enkeltbarnet og legger tilrette for at hvert barn skal utvikle seg utifra eget potensial.

Hilde Halvorsen - Liten base

Hilde er pedagogisk leder på Liten base. Hun har lang erfaring fra barnehage og brenner for å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barna.
Hun jobber målbevisst for å skape gode lekemiljø for barna.
Hilde har videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, pedagogisk veiledning, samt spesialpedagogikk.

Martin Andre Larsen-Stor base

Martin er pedagogisk leder, og sertifisert Class-observatør.
Han brenner for å gi barn gode tur og naturopplevelser.
Han er pratsom og snill som dagen er lang. Han legger tilrette for at alle barn, uansett alder, skal ut og på tur.

Armen Ramadani-Liten Base

Armen er barnehagelærer. Han brenner for mangfold og hvordan vi kan fremme det flerkultureller arbeidet i barnehagen. 

Isabella Oa- Stor Base

Isabella er pedagogisk leder, og er opptatt av mangfold og likeverd. I utdanningen sin tok hun internasjonalt utvekslingsprogram sammen med studenter fra 11 ulike nasjoner. Hun er nysgjerrig på mennesker og med sin smittende latter skaper hun god stemning rundt seg.

Mona Kristin Økland-Stor Base

Mona Kristin er pedagogisk leder. Hun brenner for å gi barna trygge og gode relasjoner. Hun legger til rette for å gi barna på Stor Base et godt språkmiljø.

Adrianna E. Iwanow-Cieslik-Stor Base

Adrianna er barnehagelærer. Hun er født og oppvokst i Polen. Adrianna har jobbet i barnehagen i mange år. Hun har en egen evne til å legge til rette for barns kreativitet og gir barna mange og varierte oppgaver.

Ingrid Eidem Christiansen-Stor Base

Ingrid er ped.leder. Hun har magiske samlingsstunder, og tar barna med inn i fantasiverdenen. Samlingsstunden kan like gjerne være i skogen på tur, som inne. Hun er barnehagens korleder, og synger og traller seg gjennom dagen.

Bente Lagesen-Hesthag-Liten Base
Bente er assistent. Hun har jobber i bhg i siden den var ny, for 15 år siden. Bente er opptatt av relasjoner barn-barn og barn-voksen. Hun er og har omsorg i alt hun tenker og gjør. Dette skaper trygghet for både barn, foreldre og kollegaer.
Siri Djuve-Liten Base

Siri er assistent. Hun har jobbet mange år i barnehagen. Hun brenner for rettferdighet og gjennomfører allsidige aktiviteter for barna.

Nigar Vagif Baba-Stor Base

Nigar er assistent. Hun er utdannet sykepleier, og er opprinnelig fra Aserbajdsjan. Hun snakker i tillegg til morsmål og norsk både russisk og tyrkisk. Det er godt å trygt for både barn og foreldre å møte Nigar som snakker språket ditt. Nigar sitt hjerte brenner for å inkludere alle barn i lek.

Maya (Marianne) Alfsen-Stor Base

Maya er assistent . Hun har jobbet mange år i barnehage. Maya har et stort hjerte med omsorg for alle rundt seg, og er opptatt av at alle skal inkluderes og verdsettes.

Marius Skadal-Stor Base

Marius er assistent. Han legger til rette for varierte turaktiviteter både i skogen, og til byen. Korte turer i nærmiljøet og lengre turer i ulendt terreng. Han har medansvar for førskolebarna i Superklubben.

Øyvind Lie-Liten base
Øyvind er barne- og ungdomsarbeider. Han er opptatt av å legge til rette for en variert lek og at barna skal oppleve mestring i hverdagen.
Irene Søvold-Stor Base

Irene er barne- og ungdomsarbeider på Stor base.
Hun har mange års erfaring i barnehage.
Irene har gode og undrende samtaler med barna. Hun møter barna med likeverd og omsorg, som gir trygghet for barn og foreldre.

Ann Kristin Nygård-Liten /Stor Base

Ann Kristin er fagarbeider.
Hun har hovedansvar for kostholdet i barnehagen, og er brannvernansvarlig.
Ann Kristin er opptatt av at barn skal ha riktig kosthold, og inkluderer barna i arbeidet rundt kosthold og mat i barnehagen.

Julie Kristiansen-Liten Base

Julie er barne- og ungdomsarbeider, og liker godt å være i aktiviteter sammen med barna.

Inger Grannes

Inger er ansatt i Haugesund kommune og jobber som støttereressurs hos oss.

Linn Kristin Folgerø

Linn Kristin er ansatt i Haugesund kommune og arbeider som støtteressurs hos oss. 

Randi Thorsen Johansen

Randi er ansatt i Haugesund kommune, og jobber som spesialpedagog i bhg. 

Mela Ombergovic-Liten Base

Mela er pedagogisk leder og for tiden i permisjon.

Iselin Leithe
Iselin er assistent og er for tiden i permisjon.