Hopp til innhold

Presthaug FUS barnehage

Presthaug FUS barnehage har en fantastisk beliggenhet med flotte naturområder i umiddelbar nærhet, som bare venter på å bli utforsket av nysgjerrige barn.
Barnehagen har selvfølgelig også et eget uteområde, fult av muligheter til å vekke både lekelyst og glede hos de små og store barna.
Inne har vi har god plass i lyse og estetiske lokaler, fordelt på to baser. Barnehagen er en basebarnehage med 90 plasser.
De to basene våre består av en base for de små (1 - 4 år) og en base for de større barna (4 - 6 år). I hver av basene er barna delt inn i grupper etter alder.
Basebarnehage betyr at barnehagen er uten avdelinger, gruppene jobber på tvers av hverandre og bruker rommene på huset etter behov og planer.
I alle aktivitetene våre er det et pedagogisk innhold i forhold til tema og årstid. Vårt satsningsområde er NATUREN.
I barnehagen vil vi gi barna allsidige og rike opplevelser i naturen året rundt som stimulerer deres nysgjerrighet, fantasi og aktivitetsbehov.
Vi planlegger ut fra fagområdene i Rammeplanen. Alle FUS barnehagene er med på et kompetansehevingsprosjekt som handler om barns egenledelse i lek og læring, dvs. størst mulig grad av mestring, evnen til å være aktiv og selvstendig over tid.
Vi er også bevisst på kosthold via FUS Smartmat. Med naturen som satsningsområde er dette en fin måte å lære barna om alle de gode råvarene vi kan høste og lage gode og næringsrike måltider av.

Avdelinger

Grønn
Avdelingsleder:
Synnøve Bakken
Tlf: 90743273
gronn.presthaug@bhg.no
Blå
Avdelingsleder:
Mona Kristin Økland
Tlf: 47702429
blaa.presthaug@bhg.no
Lilla
Avdelingsleder:
Ingrid Christiansen og Anne Hilde Gunderstad
Tlf: 47702868
lilla.presthaug@bhg.no
Gul
Avdelingsleder:
Anette Pedersen
Tlf: 47703172
gul.presthaug@bhg.no
Rød
Avdelingsleder:
Heidi Gjerde Fjeldstad
Tlf: 90141791
rod.presthaug@bhg.no