Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Presthaug FUS barnehage

Avdelinger

Stor Base
Pedagogisk leder
Ida Brà Gisladottir, Synnøve Bakken, Ingrid E. Christiansen
Tlf: 90141791, 47703172
ida.gisladottir@bhg.no
Liten Base
Pedagogisk leder
Mona Kristin Økland, Mela Omerbegovic, Ørjan Andreassen
Tlf: 47702429
mona.okland@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Ida Bra Gisladottir-Stor Base
Ida er Pedagogisk leder. Class observatør Toddler og PreK. Ressursperson TIK. Ida er stedfortreder for daglig leder. Hun er født og oppvokst på Island, og har mange års erfaring i barnehage både fra Island og Norge. Ida brenner for barns rettigheter og relasjoner. Hun jobber målrettet for inkludering og anerkjennelse av mangfold i barnegruppen, i foreldregruppen og hos kollegaer.
Guro Oma-Daglig leder
Guro er daglig leder i Presthaug FUS Hun har jobbet i barnehage siden 1991. Guro er opptatt av å skape en barnehage der mangfold er en ressurs, der alle er likeverdige og rettferdighet betyr at vi har ulike behov som skal tas hensyn til.
Adrianna E. Iwanow-Cieslik-Stor Base
Adrianna er barnehagelærer. Hun er født og oppvokst i Polen. Adrianna har jobbet i barnehagen i mange år. Hun har en egen evne til å legge til rette for barns kreativitet og gir barna mange og varierte oppgaver.
Ingrid Eidem Christiansen-Stor Base
Ingrid er ped.leder. Hun har magiske samlingsstunder, og tar barna med inn i fantasiverdenen. Samlingsstunden kan like gjerne være i skogen på tur, som inne. Hun er barnehagens korleder, og synger og traller seg gjennom dagen.
Siri Djuve-Stor Base

Siri er assistent. Hun har jobbet mange år i barnehagen. Hun brenner for rettferdighet og gjennomfører allsidige aktiviteter for barna.

Armen Ramadani-Stor Base

Armen er barnehagelærer. Han brenner for mangfold og hvordan vi kan fremme det flerkultureller arbeidet i barnehagen. 

Ørjan Andreassen-Liten Base

Ørjan er ped.leder på Liten Base. han brenner for at barna skal ha gode opplevelser og bevege seg fritt i naturen. Han tar de ynste barna med på tur, gjerne sammen med de minste på Stor Base.
Han er opptatt av behovet til enkeltbarnet og legger tilrette for at hvert barn skal utvikle seg utifra eget potensial.

Irene Søvold-Stor Base

Irene er barne- og ungdomsarbeider på Stor base.
Hun har mange års erfaring i barnehage.
Irene har gode og undrende samtaler med barna. Hun møter barna med likeverd og omsorg, som gir trygghet for barn og foreldre.

Maya (Marianne) Alfsen-Stor Base
Maya er assistent . Hun har jobbet mange år i barnehage. Maya har et stort hjerte med omsorg for alle rundt seg, og er opptatt av at alle skal inkluderes og verdsettes.
Marius Skadal-Stor Base
Marius er assistent. Han legger til rette for varierte turaktiviteter både i skogen, og til byen. Korte turer i nærmiljøet og lengre turer i ulendt terreng. Han har medansvar for førskolebarna i Superklubben.
Nigar Babayeva-Stor Base

Nigar er assistent. Hun er utdannet sykepleier, og er opprinnelig fra Aserbajdsjan. Hun snakker i tillegg til morsmål og norsk både russisk og tyrkisk. Det er godt å trygt for både barn og foreldre å møte Nigar som snakker språket ditt. Nigar sitt hjerte brenner for å inkludere alle barn i lek.

Mona Kristin Økland-Liten Base
Mona Kristin er pedagogisk leder. Hun brenner for å gi barna trygge og gode relasjoner. Hun legger til rette for å gi barna på Liten Base et godt språkmiljø.
Mela Ombergovic-Liten Base
Mela er pedagogisk leder. Hun er opptatt av å bygge gode og trygge relasjoner til barna. Mela er opptatt av å legge til rette for gode dager for de minste i barnehagen.
Bente Lagesen-Hesthag-Liten Base
Bente er assistent. Hun har jobber i bhg i siden den var ny, for 15 år siden. Bente er opptatt av relasjoner barn-barn og barn-voksen. Hun er og har omsorg i alt hun tenker og gjør. Dette skaper trygghet for både barn, foreldre og kollegaer.
Øyvind Lie-Liten base
Øyvind er barne- og ungdomsarbeider. Han er opptatt av å legge til rette for en variert lek og at barna skal oppleve mestring i hverdagen.
Ann Kristin Nygård-Liten /Stor Base

Ann Kristin er fagarbeider.
Hun har hovedansvar for kostholdet i barnehagen, og er brannvernansvarlig.
Ann Kristin er opptatt av at barn skal ha riktig kosthold, og inkluderer barna i arbeidet rundt kosthold og mat i barnehagen.

Iselin Leithe
Iselin er assistent og er for tiden i permisjon.
Anette Pedersen

Anette er pedagogisk leder, og for tiden i permisjon.

Julie Kristiansen-Liten Base

Julie er barne- og ungdomsarbeider, og er i permisjon.