Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Robåten FUS barnehage

Avdelinger

Havhesten
Pedagogisk leder:
Hanne Sørensen og Elisabeth Mong Eide
Tlf: 916 53 913
Blekkspruten
Pedagogisk leder:
Ida Mong Eide, Maren L Bjelland og Linn Andersen
Tlf: 916 53 912
Sjøstjernå
Pedagogisk leder:
Merethe Håland Seglem og Siv Ø Tjessem
Tlf: 916 53 911

Vis alle

Ansatte

Martine Klippen, Pedagogisk leder på Havhesten

Jeg ønsker at alle barn i barnehagen skal oppleve glede og positive samspill - både med voksne og andre barn. Jeg er opptatt av å være en trygg voksen for barna, en trygg havn de alltid kan komme til.

Hanne Sørensen, Pedagogisk leder på Havhesten

Jeg har kunnskap om barns behov og utvikling, og er god på å finne på aktiviteter sammen med barna. Jeg er god på organisering, og liker struktur og gode rutiner. Jeg er veldig glad i å gå på tur. Jeg brenner også for barnelitteratur.

Elisabeth Mong Eide, Pedagogisk leder på Blekkspruten

Jeg tar meg god tid til å snakke med og se barna. Jeg er opptatt av at barna skal få møte en var og anerkjennende voksenperson - en voksen som viser respekt overfor alle. Jeg ønsker å veileder barna til å bli selvstendig, og at vi sammen kan jobbe for at de skal bli robuste for livet etter barnehagen

Jolanta Urbaniak, Barnehageassistent på Havhesten

Jeg er en rolig og trygg voksen. Jeg har alltid et ledig fang, og tar meg god tid med barna. Jeg har alltid godt humør og sier aldre nei.

Merethe Håland Seglem, Pedagogisk leder på Sjøstjernå

Jeg er engasjert i barnas lek, og lekeutvikling, og er alltid tilgjengelig for barna. Mine styrker er organisering og oversikt for å gi både ansatte og barn en god barnehagehverdag.

Siv Ødegård Tjessem, Pedagogisk leder på Sjøstjernå

Jeg gleder meg hver dag til å utforske og undre meg sammen med barna. Jeg liker å bruke naturen for det den har å gi til oss. Noe av det kjekkeste jeg vet er å dra på oppdagelsesturer - uten mål og mening. Jeg ønsker at barna skal bli selvstendige, både når det kommer til praktiske gjøremål, men også selvstendige i forhold til konflikthåndtering

Mirela Teresa Lewandowska, Barne- og ungdomsarbeider på Sjøstjernå

Jeg er opptatt av at barna skal få utfordre sin kreativitet på den måten de selv ønsker. De skal få bruke fantasien sin og utvikle den. Dette gjennom lek, kunst og samtaler. Jeg ønsker at barna skal møte god språklig kompetanse i hverdagen.

Ingjerd Helen Jacobsen, Barne- og ungdomsarbeider på Sjøstjernå

Jeg ønsker å være en trygg base for barna, der de kan finne støttende ord og et godt fang. Jeg interesserer meg for barnas hverdag, og deres opplevelser. Jeg ønsker at alle barna skal være inkludert, de skal få oppleve vennskap og føle seg sett hver dag.

Linn Sandberg, Barnehageassistent på Sjøstjernå

Jeg er en aktiv og kreativ voksen. Jeg er opptatt av at barna skal ha en trygg og lærerik dag, der hvert enkelt barn blir sett. Jeg ønsker å oppfordre barna til å utfordre seg selv både kreativt og i lek.

Maren Landbø Bjelland, Pedagogisk leder på Blekkspruten

Jeg er en smilende person som er opptatt av at alle barna skal oppleve glede og trygghet i barnehagen. Jeg vil jobbe for en hverdag som er preget av lek, inkludering og gode relasjoner - der alle barna blir sett og hørt i hverdagen.

Linn Andersen, Pedagogisk leder på Blekkspruten

Jeg er en sprudlende person som liker å synge og bake sammen med barna. Jeg ønsker å gi barna et godt språkmiljø. Jeg ønsker at barna skal få mestringsfølelse ved å delta og være med på små og store oppgaver - klart jeg kan.

Anne Bengtsson, Barne- og ungdomsarbeider på Blekkspruten

Jeg er en trygg og rolig voksen. Jeg er opptatt av at alle barna skal oppleve trygghet og bli anerkjent for den de er. Jeg er også opptatt av fysisk aktivitet, og at barna får erfaring med yoga.

Aina Slettebø, Barnehageassistent på Blekkspruten og Havhesten

Jeg er opptatt av at alle barn skal få være individer i et fellesskap. Min voksenrolle er å være en trygg og klar voksen som kan gi barna anerkjennelse for den de er, støtte i lek og utvikling av vennskap. Mitt fang er alltid åpent for trøst og kos, mens mine ører er åpne for barne-iver.

Ann Kristin Dybing, Assistent på alle avdelingene

Jeg er en smilende person som liker å lage mat. Jeg ønsker å gi barna matglede og varierte og gode smaksopplevelser. Jeg ønsker at barna skal ta del i matlaging og få positive erfaringer med mat.

Linda Tveit Vinningland, Daglig leder

Min tanke og engasjement er å gjøre Robåten FUS barnehage til "et godt sted å være og lære for små og store". Barna skal få oppleve vennskap, lek og læring, og et fellesskap med tilhørighet og medvirkning. Personalet skal få oppleve å jobbe i en lærende barnehage med faglig utvikling, tilhørighet og medvirkning til vår samarbeidskultur. 

Det er et stort ansvar som jeg iherdig jobber for å lykkes med, og jeg er heldig med å ha et personal som er engsjert, relasjonsorientert, reflektert og opptatt med å se hvert barn. De er mine viktigste ressurser mot vår visjon: " Sammen gir vi barndommen verdi: Vennskap, lek og glede og hverdagsmagi"