Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Tommy Frydenlund

- Daglig leder
Utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og ledelse. Har vært i Sennerud siden 2019 og er opptatt av sterke relasjoner, utvikling og kvalitet i barnehagen.

Pia Sunde Hetland

- Pedagogisk leder 
Avd. Knøttene 0-3 år
Utdannet barnehagelærer og er sertifisert CLASS observatør. Hun ser på relasjonsbygging som det viktigste vi gjør i barnehagen og tenker at det er grunnleggende for en god tilvenningsperiode og utviklende barnehageår.

Hanne Irene Helbostad Jørgen

- Fagarbeider
Avd. Knøttene 0-3 år
Er utdannet barne- og ungdomsarbeider og er opptatt av å bruke barnas kreativitet. Hun setter sang, musikk og rollespill høyt på agendaen og ønsker at barna skal få uttrykke seg på ulike måter.

Anne Qvigstad Søberg

- Pedagogisk medarbeider
Avd. Knøttene 0-3 år
Har jobbet i barnehagen siden 2018 og er opptatt av det å gi barna nok omsorg og se ting fra barnas perspektiv for å bedre kunne forstå deres behov.

Ida Sofie Henriksen

- Pedagogisk medarbeider
Avd. Knøttene 0-3 år
Har jobbet i Sennerud FUS siden 2020 og er genuint opptatt av at barn skal trives i barnehagen. Hun er opptatt av å være en leken voksen som involverer seg i barnas lek og tilrettelegger for godt samspill.

Marit Schøne

- Pedagogisk leder
Avd. Tertitten 3-6 år
Er utdannet barnevernspedagog og videreutdanner seg innenfor barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk. Har jobbet i barnehagen i 2 år og er opptatt av gode relasjoner og viktigheten av å tilrettelegge for god språkutvikling.

Anniken Strømsborg Vambeset

- Pedagogisk leder 
Avd. Tertitten 3-6 år
Utdannet barnehagelærer og er sertifisert CLASS observatør. Er opptatt av å engasjere seg i leken til barna og være en god rollemodell. Anniken er glad i å legge til rette for humor og hverdagsmagi for å skape trivsel og glede i hverdagen.

Merethe Elton Schau

- Pedagogisk medarbeider
Avd. Tertitten 3-6 år
Har jobbet i barnehagen siden 2013 og er opptatt av det å ta barns opplevelser på alvor, anerkjenne barns følelser og den omsorgen de har behov for.

Alma Alihodzic

- Pedagogisk medarbeider
Avd. Tertitten 3-6 år
Har jobbet hos oss siden 2017 og er opptatt av leken. Hun prioriterer å sette av tid og rom til god lek da det er gjennom leken barna kan uttrykke seg og tilegne seg ny kunnskap og/eller ferdigheter.

Torgeir Norman Dannemark

- Pedagogisk leder
Avd. Bamsekroken 3-6 år
Er utdannet barnehagelærer med fordypning i utefag og har fokus på å støtte opp under barnets indre oppdager.

Tone Dalen Grønvik

- Pedagogisk leder
Avd. Bamsekroken 3-6 år
Er utdannet barnehagelærer og begynte hos oss i 2020. Hun er opptatt av lekens verdi og hvordan barn kan få medvirke i hverdagen sin uavhengig av alder.

Lise Nyhus Sameien

- Fagarbeider
Avd. Bamsekroken 3-6 år
Er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet hos oss i 22 år. Hun er opptatt av et godt foreldresamarbeid for å kunne tilrettelegge best mulig for barna og ønsker at barna skal ha gode minner fra barnehagen og glede seg til resten av livet.

Elisabeth Englund

- Fagarbeider 
Avd. Bamsekroken 3-6 år
Elisabeth er opptatt av å sette av god tid til å ha samtaler med barna og bygge en god relasjon til de. Hun brenner for å skape trygge og omsorgsfulle omgivelser.