Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Tommy Frydenlund

- Daglig leder
Utdannet barnehagelærer og spesialpedagog, har vært i Sennerud siden 2019 og er opptatt av sterke relasjoner, utvikling og kvalitet i barnehagen.

Pia Sunde Hetland

- Pedagogisk leder 
Avd. Knøttene 0-3 år
Utdannet barnehagelærer og er barnehagens CLASS observatør. Hun ser på relasjonsbygging som det viktigste vi gjør i barnehagen og tenker at det er grunnleggende for en god tilvenningsperiode.

Tone Dalen Grønvik

- Pedagogisk leder
Avd. Knøttene 0-3 år
Er utdannet barnehagelærer og begynte hos oss i 2020. Hun er opptatt av lekens verdi og hvordan barn kan få medvirke i hverdagen sin uavhengig av alder.

Thea Dretvik Gaustad

- Fagarbeider
Avd. Knøttene 0-3 år
Er utdannet barne- og ungdomsarbeider og begynte hos oss i år. Hun er opptatt av at de voksne i barnehagen er bevisste på hvordan egen atferd påvirker barna og at de møter barna på det nivået de er.

Anne Qvigstad Søberg

- Pedagogisk medarbeider
Avd. Knøttene 0-3 år
Har jobbet i barnehagen siden 2018 og er opptatt av det å gi barna nok omsorg og se ting fra barnas perspektiv for å bedre kunne forstå deres behov.

Marit Schøne

- Pedagogisk leder
Avd. Tertitten 2-5 år
Er utdannet barnevernspedagog og videreutdanner seg innenfor barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk. Har jobbet i barnehagen i 2 år og er opptatt av gode relasjoner og viktigheten av å tilrettelegge for god språkutvikling.

Merethe Elton Schau

- Pedagogisk medarbeider
Avd. Tertitten 2-5 år
Har jobbet i barnehagen siden 2013 og er opptatt av det å ta barns opplevelser på alvor, anerkjenne barns følelser og den omsorgen de har behov for.

Torgeir Norman Dannemark

- Pedagogisk leder
Avd. Bamsekroken 4-6 år
Er utdannet barnehagelærer med fordypning i utefag og har fokus på å støtte opp under barnets indre oppdager.

Hanne Irene Helbostad Jørgen

- Barnehagelærer
Avd. Bamsekroken 4-6 år
Er utdannet barne- og ungdomsarbeider og er opptatt av å bruke barnas kreativitet. Hun setter sang, musikk og rollespill høyt på agendaen og ønsker at barna skal få uttrykke seg på ulike måter.

Lise Nyhus Sameien

- Fagarbeider
Avd. Bamsekroken 4-6 år
Er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet hos oss i 22 år. Hun er opptatt av et godt foreldresamarbeid for å kunne tilrettelegge best mulig for barna og ønsker at barna skal ha gode minner fra barnehagen og glede seg til resten av livet.

Alma Alihodzic

- Pedagogisk medarbeider
Avd. Bamsekroken 4-6 år
Har jobbet hos oss siden 2017 og er opptatt av leken. Hun prioriterer å sette av tid og rom til god lek da det er gjennom leken barna kan uttrykke seg og tilegne seg ny kunnskap og/eller ferdigheter.