Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:00

 Daglig leder

Tommy Frydenlund
92 40 17 05
E-post

Velkommen til Sennerud FUS barnehage

Avdelinger

Knøttene (0 - 3 år)
Avdelingsleder:
Pia Sunde Hetland
Tlf: 40 02 72 24
pia.hetland@bhg.no
Tertitten (3 - 6 år)
Avdelingsleder:
Marit Schøne
Tlf: 40 02 72 25
marit.schone@bhg.no
Bamsekroken (3 - 6 år)
Avdelingsleder:
Torgeir N. Dannemark
Tlf: 40 02 72 26
torgeir.dannemark@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Pia Sunde Hetland

Pedagogisk leder 
Avd. Knøttene 0-3 år
Utdannet barnehagelærer og er sertifisert CLASS observatør. Hun ser på relasjonsbygging som det viktigste vi gjør i barnehagen og tenker at det er grunnleggende for en god tilvenningsperiode og utviklende barnehageår.

Hanne Jørgen

Fagarbeider
Avd. Knøttene 0-3 år
Er utdannet barne- og ungdomsarbeider og er opptatt av å bruke barnas kreativitet. Hun setter sang, musikk og rollespill høyt på agendaen og ønsker at barna skal få uttrykke seg på ulike måter.

Anne Søberg

Fagarbeider
Avd. Knøttene 0-3 år
Har jobbet i barnehagen siden 2018 og er opptatt av det å gi barna nok omsorg og se ting fra barnas perspektiv for å bedre kunne forstå deres behov.

Alma Alihodzic

Ped. medarbeider
Avd. Knøttene 0-3 år
Har jobbet hos oss siden 2017 og er opptatt av leken. Hun prioriterer å sette av tid og rom til god lek da det er gjennom leken barna kan uttrykke seg og tilegne seg ny kunnskap og/eller ferdigheter.

Christina Montano-Williams

Pedagogisk medarbeider
Avd. Knøttene 0-3 år og Bamsekroken 3-6 år
Christina er opptatt av at barn skal trives i barnehagen og at de skal få den omsorgen de har behov for. Hun er en gledesspreder, positiv av natur og er derfor en veldig god støtte i barnas innholdsrike hverdag.

Marit Schøne

Pedagogisk leder
Avd. Tertitten 3-6 år
Er utdannet barnevernspedagog og videreutdanner seg innenfor barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk. Har jobbet i barnehagen i 2 år og er opptatt av gode relasjoner og viktigheten av å tilrettelegge for god språkutvikling.

Anniken Vambeset

Pedagogisk leder 
Avd. Tertitten 3-6 år
Utdannet barnehagelærer og er sertifisert CLASS observatør. Er opptatt av å engasjere seg i leken til barna og være en god rollemodell. Anniken er glad i å legge til rette for humor og hverdagsmagi for å skape trivsel og glede i hverdagen.

Merethe Schau

Ped. medarbeider
Avd. Tertitten 3-6 år
Har jobbet i barnehagen siden 2013 og er opptatt av det å ta barns opplevelser på alvor, anerkjenne barns følelser og den omsorgen de har behov for.

Mary Bergman

Ped. medarbeider
Avd. Tertitten 3-6 år
Har jobbet i barnehagen siden 2020 og er opptatt av å se løsninger, spre glede og ha det gøy med barna.

Hege Davidsen

Pedagogisk medarbeider
Avd. Tertitten 3-6 år

Torgeir Dannemark

Pedagogisk leder
Avd. Bamsekroken 3-6 år
Er utdannet barnehagelærer med fordypning i utefag og har fokus på å støtte opp under barnets indre oppdager.

Marlene Nordseth

Pedagogisk leder
Avd. Bamsekroken 3-6 år
Marlene er utdannet barnehagelærer, er opptatt av barns medvirkning og at vi som voksne må være sensitive ovenfor barns uttrykk og behov. Hun er glad i sang, dans og musikk og er opptatt av at dette skal være en del av hverdagen.

Lise Nyhus Sameien

Fagarbeider
Avd. Bamsekroken 3-6 år
Er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet hos oss i 25 år. Hun er opptatt av et godt foreldresamarbeid for å kunne tilrettelegge best mulig for barna og ønsker at barna skal ha gode minner fra barnehagen og glede seg til resten av livet.

Gaute Nakling

Fagarbeider
Avd. Bamsekroken 3-6 år
Gaute er utdannet fagarbeider og er veldig glad i sang og musikk. Han er en stor pådriver for å ta frem gitaren og samle barna rundt noe felles gøy.

Tommy Frydenlund

Daglig leder
Utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og ledelse. Har vært i Sennerud siden 2019 og er opptatt av sterke relasjoner, utvikling og kvalitet i barnehagen.

Ida Sofie Henriksen

Ringevikar
Alle avdelinger
Har jobbet 100% i Sennerud FUS i perioden 2020 - 2022 og er genuint opptatt av at barn skal trives i barnehagen. Hun er opptatt av å være en leken voksen som involverer seg i barnas lek og tilrettelegger for godt samspill.

?>