Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Sennerud FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Tommy L. Frydenlund
Daglig leder

Tlf: 92 40 17 05
E-post: dl.sennerud@bhg.no

Sennerud FUS barnehage AS er en treavdelings barnehage som ligger rett i utkanten av Sørumsand sentrum. Vår landlige beliggenhet gir gode muligheter for lek og turer i skog og mark, og vi har vår egen lavvo i nærmiljøet. Barnehagen lager, i tråd med FUS sine retningslinjer om "SmartMat", næringsrik mat skaper barn som er glade og har overskudd til lek!

Satsningsområdene Relasjoner og Lek legger grunnlaget for barnehagens arbeid med sosial kompetanse. Gjennom felles mål og verdier hjelper vi barna med å vise empati, bygge vennskap og gode relasjoner. Vi bygger gode og sterke relasjoner som utvikler seg til varige vennskap gjennom å støtte hverandre, inkludere og sette fokus på det som er bra. Personalet hjelper barna til å vise empati, bygge gode relasjoner, og øke barns sosiale kompetanse ved å samtale med barna, være gode rollemodeller og gi positiv forsterkning på atferd vi ønsker mere av. Vi fokuserer på barnas sosiale kompetanse for å forebygge mobbing og mobbeatferd! Vi ønsker å skape hverdagsmagi og vennegaranti! Verdiene våre er gjennomgående i alt vi gjør i hverdagen. Gjennom et tett og konstruktivt foreldresamarbeid sikrer vi at verdiene som er viktige hjemme også kommer frem i barnehagen slik at barna opplever at barnehagen er en forlengelse av hjemmet og en del av familien. 

I Sennerud FUS barnehage er vi tilstedeværende ansatte som tar barnas lek på alvor. Med ansatte som har kompetanse innenfor "Egenledelse i lek og læring" og bruker "Circle of security" aktivt i hverdagen sikrer vi at barna lærer seg alle egenskaper de har behov for å fungere godt i samspill med andre mennesker. Vi har fokus på barnas interesser og vil at barna skal kjenne på mestringsfølelse -hver dag! Hverdagen er fylt med lek, sang, latter og gode samtaler; og vi avslutter uka med en felles samling for alle avdelinger. Hos oss skal barnet føle seg sett og anerkjent for den de er og oppleve glede og tilhørighet i fellesskapet.

Barnets tilknytning er viktig, og i Sennerud FUS barnehage har vi fokus på barns tilvenning og viktigheten av å ha en foreldreaktiv tilvenning. Barnets første dager i barnehagen er tiden for å etablere gode relasjoner til de voksne på avdelingen, med enten mamma eller pappa som trygg base.

  • Det avvikles foreldremøte for nye foreldre i god tid før oppstart.
  • Mulighet til å besøke barnehagen 1 time pr uke allerede kort tid etter opptak.
  • Tilbud om hjemmebesøk fra avdelingens pedagog. Dette for å møte barnet på en trygg arena hvor pedagogen kan bli bedre kjent med barnets og foreldrenes behov.
  • Tilvenning i små grupper for at barnet skal ha best mulig forutsetninger for å bli kjent med det fysiske miljøet og bygge relasjoner.
  • Ved oppstart er foreldrene tilstede sammen med barnet i minimum 5 dager. Oppstarten utvides ved behov.
  • Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver, og har ansvar for barnet i lek, stell og måltid. De ansatte observerer og lærer av foreldrene.
  • Tilknytningspersonen fra barnehagen er alltid i nærheten, nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet og tar over praktiske oppgaver gradvis.
  • Oppstartsamtale gjennomføres med pedagogisk leder der vi blir bedre kjent, snakker om tilvenningen og veien videre.

Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av høy kvalitet som gir barnet ditt de beste forutsetningene for veien videre i livet. Barnet først er mer enn bare slagordet vårt. Det består av forskningsbasert metodikk for å anerkjenne, forstå og handle til det beste for ditt barn. Gjennom observasjonsverktøyet CLASS evaluerer vi vår egen praksis for å sikre høy kvalitet. CLASS kombinert med foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet og et tett foreldresamarbeid danner et optimalt grunnlag for å hele tiden kunne forbedre oss og sikre at vi er en høykvalitetsbarnehage.
For å kunne gi deg et inntrykk av hvordan hverdagen er hos oss kan du klikke her for å se bilder.

I Sennerud kommer barna først!

     


Følg oss på Facebook og Instagram:

Søk barnehageplass

Avdelinger

Knøttene (0 - 3 år)
Avdelingsleder:
Pia Sunde Hetland
Tlf: 40 02 72 24
pia.hetland@bhg.no
Tertitten (2 - 4 år)
Avdelingsleder:
Marit Schøne
Tlf: 40 02 72 25
marit.schone@bhg.no
Bamsekroken (3 - 6 år)
Avdelingsleder:
Torgeir N. Dannemark
Tlf: 40 02 72 26
torgeir.dannemark@bhg.no