Hopp til innhold

Sennerud FUS barnehage

Sennerud FUS barnehage AS er en treavdelings barnehage som ligger rett i utkanten av Sørumsand sentrum. Vår landlige beliggenhet gir gode muligheter for lek og turer i skog og mark, og vi har vår egen lavvo i nærmiljøet. Barnehagen har egen kjøkkenassistent, som i tråd med FUS sine retningslinjer om "SmartMat", ukentlig lager 3 varme måltider fra bunnen av. Næringsrik mat skaper barn som er glade og har overskudd til lek!

Satsningsområdet «Hjertevekst» legger grunnlaget for barnehagens arbeid med sosial kompetanse. Gjennom felles mål og verdier hjelper vi barna med å vise empati, bygge vennskap og gode relasjoner. Vi starter barnehageåret med ekstra vekt på å være gode med hverandre, inkludere og utvikle vennskap. Personalet hjelper barna til å vise empati, bygge gode relasjoner, og øke barns sosiale kompetanse ved å samtale med barna, være gode rollemodeller og gi positiv forsterkning på atferd vi ønsker mere av. Vi ønsker gjennom Hjertevekstverdiene å forebygge mobbing og mobbeatferd! Vi ønsker å skape hverdagsmagi og vennegaranti! Verdiene våre er gjennomgående i alt vi gjør i hverdagen.

I Sennerud FUS barnehage er vi tilstedeværende ansatte som tar barnas lek på alvor. Med ansatte som har kompetanse innenfor "egenledelse i lek og læring" sikrer vi at barna lærer seg alle egenskaper de har behov for å fungere godt i samspill med andre mennesker. Vi har fokus på barnas interesser og vil at barna skal kjenne på mestringsfølelse -hver dag! Hverdagen er fylt med lek, sang, latter og gode samtaler; og vi avslutter uka med en felles samling for alle avdelinger. Hos oss skal barnet føle seg sett og anerkjent for den de er og oppleve glede og tilhørighet i fellesskapet.

Barnets tilknytning er viktig, og i Sennerud FUS barnehage har vi fokus på barns tilvenning. Barnets første dager i barnehagen er tiden for å etablere gode relasjoner til de voksne på avdelingen, med enten mamma eller pappa som trygg base.

  1. Det avvikles foreldremøte for nye foreldre i god tid før oppstart.
  2. Mulighet til å besøke barnehagen 1 time pr uke allerede kort tid etter opptak.
  3. Tilbud om hjemmebesøk fra avdelingens pedagog. Dette for å møte barnet på en trygg arena hvor pedagogen kan bli bedre kjent med barnets og foreldrenes behov.
  4. Ved oppstart er foreldrene tilstede sammen med barnet i minimum 5 dager. Oppstarten utvides ved behov.
  5. Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver, og har ansvar for barnet i lek, stell og måltid.
  6. Tilknytningspersonen fra barnehagen er i nærheten, nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet og tar over praktiske oppgaver gradvis.
  7. Oppstartsamtale med pedagogisk leder.

I Sennerud FUS barnehage har vi sovevakt. Dette innebærer at det er en voksen sammen med de barna som sover.

I Sennerud kommer barna først!

     

Søk barnehageplass

Avdelinger

Knøttene (0 - 3 år)
Avdelingsleder:
Pia Sunde Hetland
Tlf: 40 02 72 24
pia.sunde@bhg.no
Tertitten (2 - 4 år)
Avdelingsleder:
Marit Schøne
Tlf: 40 02 72 25
marit.schone@bhg.no
Bamsekroken (4 - 6 år)
Avdelingsleder:
Tonje Ekeberg
Tlf: 40 02 72 26
tonje.ekeberg@bhg.no