Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:00

Vi har
ledig plass!

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Tommy L. Frydenlund
92 40 17 05
E-post

Velkommen til Sennerud FUS barnehage

Sennerud FUS barnehage AS er en treavdelings barnehage som ligger rett i utkanten av Sørumsand sentrum. Vår landlige beliggenhet gir gode muligheter for lek og turer i skog og mark, og vi har vår egen lavvo i nærmiljøet. 
Satsningsområdene Relasjoner og Lek legger grunnlaget for barnehagens arbeid med sosial kompetanse. Gjennom felles mål og verdier hjelper vi barna med å vise empati, bygge vennskap og gode relasjoner. Vi bygger gode og sterke relasjoner som utvikler seg til varige vennskap gjennom å støtte hverandre, inkludere og sette fokus på det som er bra. Personalet hjelper barna til å vise empati, bygge gode relasjoner, og øke barns sosiale kompetanse ved å samtale med barna, være gode rollemodeller og gi positiv forsterkning på atferd vi ønsker mere av. Vi fokuserer på barnas sosiale kompetanse for å forebygge mobbing og mobbeatferd! Vi ønsker å skape hverdagsmagi og vennegaranti! Verdiene våre er gjennomgående i alt vi gjør i hverdagen. Gjennom et tett og konstruktivt foreldresamarbeid sikrer vi at verdiene som er viktige hjemme også kommer frem i barnehagen slik at barna opplever at barnehagen er en forlengelse av hjemmet og en del av familien. 

I Sennerud FUS barnehage er vi tilstedeværende ansattes om tar barnas lek på alvor. Med ansatte som har kompetanse innenfor "Egenledelse i lek og læring" og bruker "Circle of security" aktivt i hverdagen sikrer vi at barna lærer seg alle egenskaper de har behov for å fungere godt i samspill med andre mennesker. Vi har fokus på barnas interesser og vil at barna skal kjenne på mestringsfølelse -hver dag! Hverdagen er fylt med lek, sang, latter og gode samtaler; og vi avslutter uka med en felles samling for alle avdelinger. Hos oss skal barnet føle seg sett og anerkjent for den de er og oppleve glede og tilhørighet i fellesskapet. Barnehagen lager, i tråd med FUS sine retningslinjer om "SmartMat", næringsrik mat skaper barn som er glade og har overskudd til lek!

Barnets tilknytning er viktig, og i Sennerud FUS barnehage har vi fokus på barns tilvenning og viktigheten av å ha en foreldreaktiv tilvenning. Barnets første dager i barnehagen er tiden for å etablere gode relasjoner til de voksne på avdelingen, med enten mamma eller pappa som trygg base.

  • Det avvikles foreldremøte for nye foreldre i god tid før oppstart.
  • Mulighet til å besøke barnehagen 1 time pr uke allerede kort tid etter opptak.
  • Tilbud om hjemmebesøk fra avdelingens pedagog. Dette for å møte barnet på en trygg arena hvor pedagogen kan bli bedre kjent med barnets og foreldrenes behov.
  • Tilvenning i små grupper for at barnet skal ha best mulig forutsetninger for å bli kjent med det fysiske miljøet og bygge relasjoner.
  • Ved oppstart er foreldrene tilstede sammen med barnet i minimum 5 dager. Oppstarten utvides ved behov.
  • Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver, og har ansvar for barnet i lek, stell og måltid. De ansatte observerer og lærer av foreldrene.
  • Tilknytningspersonen fra barnehagen er alltid i nærheten, nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet og tar over praktiske oppgaver gradvis.
  • Oppstartsamtale gjennomføres med pedagogisk leder der vi blir bedre kjent, snakker om tilvenningen og veien videre.

Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av høy kvalitet som gir barnet ditt de beste forutsetningene for veien videre i livet. Barnet først er mer enn bare slagordet vårt. Det består av forskningsbasert metodikk for å anerkjenne, forstå og handle til det beste for ditt barn. Gjennom observasjonsverktøyet CLASS evaluerer vi vår egen praksis for å sikre høy kvalitet. CLASS kombinert med foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet og et tett foreldresamarbeid danner et optimalt grunnlag for å hele tiden kunne forbedre oss og sikre at vi er en høykvalitetsbarnehage.
For å kunne gi deg et inntrykk av hvordan hverdagen er hos oss kan du klikke deg inn på bilder eller sjekke ut vår Instagram.

I Sennerud kommer barna først!

     


Følg oss på Facebook og Instagram:

Avdelinger

Knøttene (0 - 3 år)
Avdelingsleder:
Pia Sunde Hetland
Tlf: 40 02 72 24
pia.hetland@bhg.no
Tertitten (2 - 4 år)
Avdelingsleder:
Marit Schøne
Tlf: 40 02 72 25
marit.schone@bhg.no
Bamsekroken (3 - 6 år)
Avdelingsleder:
Torgeir N. Dannemark
Tlf: 40 02 72 26
torgeir.dannemark@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Pia Sunde Hetland

Pedagogisk leder 
Avd. Knøttene 0-3 år
Utdannet barnehagelærer og er sertifisert CLASS observatør. Hun ser på relasjonsbygging som det viktigste vi gjør i barnehagen og tenker at det er grunnleggende for en god tilvenningsperiode og utviklende barnehageår.

Hanne Jørgen

Fagarbeider
Avd. Knøttene 0-3 år
Er utdannet barne- og ungdomsarbeider og er opptatt av å bruke barnas kreativitet. Hun setter sang, musikk og rollespill høyt på agendaen og ønsker at barna skal få uttrykke seg på ulike måter.

Anne Søberg

Ped. medarbeider
Avd. Knøttene 0-3 år
Har jobbet i barnehagen siden 2018 og er opptatt av det å gi barna nok omsorg og se ting fra barnas perspektiv for å bedre kunne forstå deres behov.

Ida Sofie Henriksen

Ped. medarbeider
Avd. Knøttene 0-3 år
Har jobbet i Sennerud FUS siden 2020 og er genuint opptatt av at barn skal trives i barnehagen. Hun er opptatt av å være en leken voksen som involverer seg i barnas lek og tilrettelegger for godt samspill.

Marit Schøne

Pedagogisk leder
Avd. Tertitten 3-6 år
Er utdannet barnevernspedagog og videreutdanner seg innenfor barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk. Har jobbet i barnehagen i 2 år og er opptatt av gode relasjoner og viktigheten av å tilrettelegge for god språkutvikling.

Anniken Vambeset

Pedagogisk leder 
Avd. Tertitten 3-6 år
Utdannet barnehagelærer og er sertifisert CLASS observatør. Er opptatt av å engasjere seg i leken til barna og være en god rollemodell. Anniken er glad i å legge til rette for humor og hverdagsmagi for å skape trivsel og glede i hverdagen.

Merethe Schau

Ped. medarbeider
Avd. Tertitten 3-6 år
Har jobbet i barnehagen siden 2013 og er opptatt av det å ta barns opplevelser på alvor, anerkjenne barns følelser og den omsorgen de har behov for.

Alma Alihodzic

Ped. medarbeider
Avd. Tertitten 3-6 år
Har jobbet hos oss siden 2017 og er opptatt av leken. Hun prioriterer å sette av tid og rom til god lek da det er gjennom leken barna kan uttrykke seg og tilegne seg ny kunnskap og/eller ferdigheter.

Torgeir Dannemark

Pedagogisk leder
Avd. Bamsekroken 3-6 år
Er utdannet barnehagelærer med fordypning i utefag og har fokus på å støtte opp under barnets indre oppdager.

Tone Dalen Grønvik

Pedagogisk leder
Avd. Bamsekroken 3-6 år
Er utdannet barnehagelærer og begynte hos oss i 2020. Hun er opptatt av lekens verdi og hvordan barn kan få medvirke i hverdagen sin uavhengig av alder.

Lise Nyhus Sameien

Fagarbeider
Avd. Bamsekroken 3-6 år
Er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet hos oss i 22 år. Hun er opptatt av et godt foreldresamarbeid for å kunne tilrettelegge best mulig for barna og ønsker at barna skal ha gode minner fra barnehagen og glede seg til resten av livet.

Elisabeth Englund

Fagarbeider 
Avd. Bamsekroken 3-6 år
Elisabeth er opptatt av å sette av god tid til å ha samtaler med barna og bygge en god relasjon til de. Hun brenner for å skape trygge og omsorgsfulle omgivelser.

Tommy Frydenlund

Daglig leder
Utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og ledelse. Har vært i Sennerud siden 2019 og er opptatt av sterke relasjoner, utvikling og kvalitet i barnehagen.