Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Språkstimulering i barnehagen

HVORDAN JOBBER VI MED SPRÅKSTIMULERING?

 • Den sosiale utviklingen avhenger i stor grad av et godt språk. Du trenger språket for å danne sosiale relasjoner og venn­skap. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. I samhandling mellom barn er det viktig å bli forstått. Barn bruker ofte en mer fantasifull og kreativ kommunikasjon seg imellom enn sammen med voksne.

 • Tidlig innsats i barnehagen forebygger senere lese­ og skrivevansker i skolen, og reduserer behovet for ekstra ressurser. På lengre sikt er språkutviklingen
  avgjørende for å kunne være deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps­ - og utdanningssamfunn.
 • Ordforråd forståelse: Ofte kan man«lure» seg selv til å tro at fordi barna kan mange ord, har de et godt språk. Men forstår de ordene de bruker? For eksempel ordet «katt»: Innholdet i dette ordet kan være husdyr, pels, fire bein, myk og kosete, spisse ører, sier mjau osv. Har barna denne begrepsforståelsen, eller bruker de ordet «katt» om alle dyr med fire bein?
 • I Skåre FUS barnehage har vi flerspråklige­ språklige barn. En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet for å uttrykke seg. Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.

 • Hverdags/rutinesituasjoner er en av de viktigste arenaene for språkstimulering. Det er ved stellebordet, i garderoben og ved matbordet at mange av de viktigste samtalene finner sted.

 • Ut fra det tidligere eksempelet om ordet «katt», kan vi slå fast at førstehånds­ erfaringer (direkte erfaring) og andrehåndserfaringer (beskrivelser, bilder, forklaringer) er viktig for begreps­ forståelsen. Gjennom førstehånds­ erfaringer får barnet se, ta og føle på tingene bak begrepet og vil dermed kunne forstå det bedre, og hvis den voksne samtidig bidrar med forklaringer og beskrivelser vil det kunne gi barnet en god og innholdsrik forståelse av begrepet.
 • Under begrepsforståelse er det også viktig at vi som jobber med barn passer på å benevne alle ting ved deres riktige ord.

 • Bringe skriftspråket til småbarn gjennom høytlesning – snakke om det vi leser, det vi ser på bildene og hvordan vi forstår det vi leser.

 • Vi vil også legge til rette for at barna møter skriftspråket i form av bokstaver på veggene. Ved å se bokstavene hver dag vil barna få et nærmere forhold til dem enn hvis det bare er noe en drar fram ved spesielle anledninger.

 • Vi vil bruke ASK verktøy (alternativ supplerende kommunikasjon). Hjelpe­ midler som består av kjente bilder og konkreter for å gjøre det spennende og lærerikt for barna, og på den måten også gjøre bøkene til noe mer attraktivt og interessant