Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning i barnehagen

Vi ser som en stor fordel at barna som begynner i barnehagen hos oss får en så god og trygg oppstart som mulig. Vi oppretter foreldresamarbeidet fra dag 1.

Vi ønsker at foreldrene kan sette av god tid til tilvenningen og at foreldrene kan være til stede i oppstarten og lage avtaler, og dele viktig informasjon om barnet med personalet. Tilknytningen til personalet og en primærkontakt er viktig for at barnet skal få så god oppstart som mulig. Vi lager gode avtaler mellom foreldre og ansatte med pedagogisk ansvar på avdelingen.

Vi har fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen. Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, og trygghet er en forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling, men vi som jobber i barnehage er en klar nummer to for veldig mange.

Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg godt inntil deg. Dette er da også en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning dreier seg om mer enn gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser og å støtte dem i utforskning og lek.

Det vi legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter, kommer ut igjen som god psykisk helse og mestring hos de barna vi jobber med.

Les her om tilvenningsdagene under DOKUMENTER

Mer om trygghetssirkelen SE HER

FUS pedagogiske platform ( FUS.no nettside) SE HER

Trygghetssirkelen - COS (Circle of security)