Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

I Skolsegglia FUS barnehage har vi fokus på barns tilvenning og baserer den på elementer fra "Jåttåmodellen". For mange er møtet med barnehagen en av de første gangene omsorg og stell overlates til noen andre enn familien. For at barnet skal føle seg trygg på voksne, barn og det fysiske miljøet setter vi av god tid til tilvenning. Det betyr at vi forventer at det settes av 5 dager til tilvenning for barn under 3 år. For barn som har tidligere erfaring med barnehage og er over 3 år setter vi av 3 dager til tilvenning der vi ser ann behovet for å forlenge perioden.

Hovedtrekkene fra tilvenningsperioden i Skolsegglia FUS kan oppsummeres i følgende punkter: 

  • Det avvikles foreldremøte for nye foreldre i god tid før oppstart.
  • Mulighet til å besøke barnehagen 1 time pr uke allerede kort tid etter opptak.
  • Tilbud om hjemmebesøk fra avdelingens pedagog. Dette for å møte barnet på en trygg arena hvor pedagogen kan bli bedre kjent med barnets og foreldrenes behov.
  • Tilvenning i små grupper for at barnet skal ha best mulig forutsetninger for å bli kjent med det fysiske miljøet og bygge relasjoner.
  • Ved oppstart er foreldrene tilstede sammen med barnet i minimum 5 dager. Oppstarten utvides ved behov.
  • Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver, og har ansvar for barnet i lek, stell og måltid.
  • Tilknytningspersonen fra barnehagen er i nærheten, nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet og tar over praktiske oppgaver gradvis.
  • Oppstartsamtale med pedagogisk leder.


Så snart barnet har fått plass, og dere har takket ja til plassen, vil dere få tilbud om å komme innom barnehagen 1-2 timer pr uke. Mer informasjon vil bli gitt på foreldremøtet for nye foreldre, og i eget skriv som dere får tilsendt ved tildeling av plass.