Hopp til innhold

Skolsegglia FUS barnehage

Skolsegglia FUS barnehage as

På toppen av Brånåsen leker, lærer og trives vi.

Skolsegglia FUS barnehage er en privat barnehage med 5 tradisjonelle avdelinger. Vi har åpent hele året. Barnehagen rommer ca. 90 barn 0-6 år og har 20 ansatte, herav 7 pedagogstillinger, 2 barne- og ungdomsarbeidere, 1 omsorgsarbeider og en erfaren og engasjert assistengruppe. En av assistentene går for tiden barnehagelærerutdanning og i tillegg har vi en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi er opptatt av faglig utvikling for å skape trygge, gode og utviklende hverdager for barna «våre»Vi har skogen som nærmeste nabo og det drar vi stor nytte av. Her foregår all slags lek, fysisk aktivitet, utforsking, bærplukking, skigåing, m.m.Barnegruppene er organisert etter fødselsår. Vi har tilrettelagte avdelinger for alderstrinnet og personal og barn følger hverandre fra oppstart til avslutning. Denne organiseringen medfører veldig god kjennskap til barn og foreldre og er en viktig faktor i å sikre progresjon i barnas utvikling.Som en av landets FUS Barnehager følger vi satsningsområdene Barns lek og egenledelse og Smart Mat. Vi har fokus på gode matvaner med variert og næringsrikt kosthold. Barnehagen har egen kjøkkenansvarlig og barna får alle måltidene i barnehagen. Vi vektlegger å lage mat fra bunnen og opplever barn som nyter matlukt med nysgjerrighet og gleder seg til hvert måltid.Vårt pedagogiske grunnfundament er inspirert av et veiledningsprogram som heter Circle of Security (Trygghetssirkelen). Dette programmet dreier seg i hovedsak om å skape trygg tilknytning hos barna. Det fordrer mye nærhet og dialog med barna. Vår fagleder er sertifisert veileder og holder foreldrekurs. Vi vektlegger trygghet for barn og foreldre og jobber målrettet og systematisk med tilknytning. Det er særlig fokus på barns oppstart i barnehagen og vi har utvidet tilvenningsperioden slik at foreldre og barn føler trygghet og tilknytning.Siden vi er så nær skogen har vi valgt å lage friluftsavdeling for 4-åringene. De bruker skogen som avdelingsrom og har en fast plass der de setter opp lavvo med varme ved behov, har bærbart toalett, lager mat og spiser og bruker skogen til lek og forskning. Dette er et veldig utviklende år for barna og det er trivsel blant barn og personal på høyt nivå.Kom gjerne på besøk og se nærmere på vårt tilbud.Elskede barn!Hver dag når du går hjem fra barnehagenskal du vite at vi er glad i deg, oginteressert i den du er og det du gjør.Hilsen personalet i barnehagen.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Fungerende Daglig leder Merethe Fredriksen
Daglig leder

Tlf: 64 83 59 10 og 40 64 99 08
E-post: dl.skolsegglia@bhg.no

Avdelinger

Smålarver 1.åringer
Pedagogisk leder:
Monica
Tlf: 40649906
lilla.skolsegglia@bhg.no
Marihøna 2-åringer
Pedagogisk leder:
Susann og Ulrikke
Tlf: 40649905
gul.skolsegglia@bhg.no
Tusenbein 3-åringer
Pedagogisk leder
Inger
Tlf: 40649904
turkis.skolsegglia@bhg.no
Maurtua 4-åringer
Pedagogisk leder:
Marie N.
Tlf: 40649903
oransje.skolsegglia@bhg.no
Sommerfugl 5-åringer
Pedagogisk leder:
Lise
Tlf: 40649902
rosa.skolsegglia@bhg.no