Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Hvem er Fossen?

I Solåsen FUS barnehage har vi et unikt tilbud til barn som liker friluftsliv og fysisk fostring. Vi har i dag 15 plasser for barn i alderen 3-6 år, to pedagogiske medarbeidere og en pedagog som jobber tett med barna. Barneantallet er i endring fra år til år alt etter hvor mange barn som starter på skolen og hvor mange som søker plass på Fossen. Antall pedagogiske medarbeidere vil derfor variere ut fra barneantallet på Fossen.

Personalet brenner for dette og innehar god kompetanse. Her er det opplevelser gjennom sansene som står i høysete. Det jobbes etter skoggruppemetoden. Det vil si at barna er aktivt med i planlegging, gjennomføring og evaluering av dagen. Vi ønsker å tilføre minst mulig i form av ferdigproduserte leker, vi leker med det vi finner i naturen og lager leker selv.

Årstidene er en naturlig ramme rundt driften, slik at vær og vind blir noe vi kan nyttiggjøre oss av, og ikke en bakdel.

Tirsdag til torsdag er vi på tur. Mandag og fredag er vi i barnehagen og har aktiviteter sammen med de andre barna i barnehagen. Vi deltar også på alle fellesarrangementer og felles aktiviteter.

På turene har barna medbrakt egen sekk med skiftetøy, drikke, hodelykt og spikkekniv. I tillegg har de ansatte sekk med innhold som ulike redskaper og materiell barna står fritt til å bruke, for eksempel øks, sag, hammer og klatretau.

Fossen har en egen grillhytte som står inne på barnehagens uteområde, det er basen til Fossen. Her spises måltider, vi arbeider med ulike prosjekter og vi kan varme oss der. På Fossen skal barna lære og ta vare på seg selv og sine venner, samtidig få en forståelse av hvordan ting henger sammen. Som for eksempel veien fra ku til melk, regn til drikkevann og sol og varme. De vil også se og føle hva som skjer når man tar ulike valg, som det å bli våt, kald, trett, sliten og varm, og hvordan man løser de situasjonene. Vi skal dyrke et fellesskap der alle er like viktige, med en grunntanke om at alle kan nå det samme målet, men ved bruk av ulike metoder. Vi er alle gode på noe. En litt annerledes hverdag, litt andre opplevelser der barna får stor innvirkning på sin egen hverdag.

Fossen er lære for livet!