Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Søre Neset FUS barnehage

Avdelinger

Katlaberget
Avdelingsleder:
Karina Lunde Gaassand
Tlf: 41534455
karina.gaassand@bhg.no
Småbarnsavdeling med barn fra 0-2 år
Kongshaugen
Avdelingsleder:
Kari Mikalsen
Tlf: 41534456
kari.mikalsen@bhg.no
Avdeling med barn fra 2- 3 år.
Vargavågen
Avdelingsleder:
May Christin Fjærestad
Tlf: 41534457
may.fjaerestad@bhg.no
Avdeling med barn fra 4-6 år

Vis alle

Ansatte

Edle Nøkleby

Dag leder 

Utdannet barnehagelærer med videreutdanning i veiledning, pedagogisk utviklingsarbeid, lederutdanning fra NHH og Class ressursperson.  Jeg er opptatt av at alle ansatte i Søre Neset FUS vet hvor viktig de er for en god hverdag for barna i barnehagen vår.  Jeg er opptatt av at barn og foreldre skal oppleve at vi vil det beste for dem og setter barna først.

Karina Lunde Gaassand

Pedagogisk leder  Katlaberget

Barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk.

Jeg har jobbet i Søre Neset FUS barnehatge siden 2018. I mitt arbeid er jeg opptatt av barns medvirkning. Alle barna skal føle seg sett og hørt. Jeg jobber for at barna skal vite at jeg er en voksen de kan stole på og møte forståelse fra, uansett hva de måtte ha på hjertet.

Karina Wulf Sørland

Barnehagelærer

Katlaberget

Camilla Kristiansen

Fagarbeider

Katlaberget

For meg er det viktig at alle barn får trygghet, omsorg og blir sett hver dag. Jeg er glad i å gå turer i det flotte nærområdet vi har rundt barnehagen vår. Når barna er ute på tur leker de på en annen måte og opplevelse av kos og samhold blir helt annerledes.  Jeg synes humor og glede er en viktig del av hverdagen vår i barnehagen.

Janiche Hauge Lygre

Fagarbeider

Katlaberget 

Jeg har jobbet i Søre Neset FUS siden 2007.

For meg er det viktig at barna får den tryggheten de trenger og at jeg klarer å fremme lek og fantasi hos barna. Jeg brenner for å bruke naturen som læringsarena og bruker hver anledning jeg har til å være ute på tur i nærmiljøet.

Sissel Orrebakken

Assistent

Katlaberget

Jeg har jobbet i Søre Neset FUS barnehage siden 2009 og stortrives her sammen med både små og store.  For meg er det viktig å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barna.  Jeg har alltid en hånd eller et fang barna kan søke trygghet i.

Kari Mikalsen

Ped.leder

Kongshaugen

Jeg har vært pedagogisk leder siden 2008.  Jeg er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning i småbarnspedagogikk, barnehagepedagogikk, musikk og 5-10 års pedagogikk. Jeg er opptatt av å gi barna i barnehagen en trygg og stabil hverdag, Jeg bruker mye av min relasjonskompetanse til å jobbe med sosial kompetanse og livsmestring sammen med barna. Jeg setter stor pris på den gode samtalen og det å få være en betydningsfull voksen for det enkelte barn.

Silje Nerhus

Barnehagelærer - Kongshaugen

Jeg er barnehagelærer med fordjupning i barnehagen som forebyggende arena.

Eg blei ferdig utdannet barnehagelærer våren 2023 og startet å jobbe i Søre Neset FUS barnehage september 2023. Eg er ein leiken barnehagelærer som elsker å være sammen med barna. Eg jobber for å skape ein trygg atmosfære der det er godt å være. Det er viktig for meg at alle barn blir sett og hørt kvar einaste dag. Alle barn skal bli inkludert i leiken og oppleve meistring. Eg er også svært glad i å være ute i naturen og ønsker å spre denne gleden til barna.

Trine Hermansen

Assistent

Kongshaugen

Jeg har jobbet i Søre Neset FUS barnehage siden 2007.

I vår barnehage jobber jeg for at hvert enkelt barn skal ha sin beste dag - hver dag.

Hildegunn Moberg

Assistent

Kongshaugen

Jeg har jobbet i Søre Neset FUS siden 2008. Jeg er opptatt av å gi barna god omsorg og trygghet.  Jeg brenner for at barna skal få gode opplevelser ute i naturen. Du finner meg ofte i grønnsakshagen vår sammen med barna!

Anne Karin Henne

Assistent -  Kongshaugen.

Magdalena Kjej-Dzielak

Assistent 

Kongshaugen

Har jobbet i barnehagen siden mars 2023.

May Christin Fjærestad

Pedaogisk leder.

Vargavågen

Jeg har jobbet i Søre Neset FUS barnehage siden 2009.  Jeg er opptatt av å gi det lille ekstra til barna. Jeg vil at barna skal føle seg trygge og sett hver dag. Glede og humor er viktig for meg. Kan jeg le, spøke og ha det moro sammen med barna, er dagen god. Et godt foreldresamarbeid er viktig for meg og jeg ønsker at alle foreldre skal være trygge på at barna har det godt i barnehagen vår.

Julie Celine Steen Halhjem

Barnehagelærer - Vargavågen

Jeg er ferdig utdannet barnehagelærer  nå våren 2022 og er i mitt arbeid opptatt av å skape et godt og trygt barnehagemiljø for alle barna. Det er viktig for meg å være en trygg voksne som er tilgjengelig og tilstedeværende med barna. Jeg vil at barna vet og kjenner at jeg er der for de. Jeg ønsker å være imøtekommende overfor barnas behov for lek og omsorg i hverdagen. Jeg gleder meg hver dag over verdifulle små øyeblikk jeg har sammen med barna her i Søre Neset FUS barnehage.

Kristiane Røttingen Møller

Vikar på alle avdelingene.

Studerer på HVL og skal bli barnehagelærer.

For meg er det viktig at alle barn skal føle seg sett og anerkjent i barnehagen. Eg er opptatt av at barna skal få et tilbod der dei kan utvikle seg gjennom leik og læring både inne og ute. Det er også viktig for meg at alle barn får oppleve tryggheit, tilhørigheit og trivsel i barnehagen. Ein barnehagekvardag kan være travel og desto viktigare er det å ta seg tid til gode samtalar og undring med barna.

Ida Indredavik Kleivane

Barne og ungdomsarbeider - Vargavågen

Eg er opptatt av at alle skal ha det bra, både store og små.

Eg er også veldig glad i i være ute i det fri og synes det er viktig at barna får vert ute og lekt sammen.

Aleksander Solli

Assistent

Vargavågen

Jeg har jobbet i Søre Neset FUS siden 2020. 

Som voksen er jeg opptatt av å gi barna trygghet, ro og et sted hvor de kan erfare mestring. Å hjelpe barn til å mestre lek i sandkassen, tegning med fargeblyanter og delta i samling er viktig for meg. Jeg er opptatt av at alle barn skal bli sett og få følelsen av å være en del av et felleskap.

Mari Kvalheim Askvik

Assistent 

Vargavågen

Jeg studerer barnehagelærer deltid på Høgskulen på Veslandet. Jeg er opptatt av at barn skal føle trygghet og skape gode relasjoner til barn og voksne i barnehagen. Det er viktig for meg at barna er delaktige og får muligheten til å medvirke i sin hverdag i barnehagen.

Silje Sleen Fiskerstrand

Ped.leder -Vargavågen

I permisjon frem til 1.8.2024

Jeg har jobber i barnehage siden 2008, og som pedagogisk leder siden 2017 .Jeg har videreutdanning i veiledning og er også Class. TIK ressursperson i barnehagen. For meg er det viktig at alle barn har et trygt og godt opphold i barnehagen. Jeg er opptatt av å skape gode relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne. I møte med meg skal barn føle seg trygg,anerkjent, sett og hørt. Leken skal ha en viktig plass i barns liv.

I permisjon fra august 2023- august 2024

Andreas Lind Olsen

Vikar/assistent.

Vargavågen og Kongshaugen.

Studerer på HVL og skal bli barnehagelærer.