Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Søre Neset FUS barnehage

Avdelinger

Katlaberget
Avdelingsleder:
Andreas Håvik
Tlf: 41534455
andreas.havik@bhg.no
Småbarnsavdeling med barn fra 0-3 år
Kongshaugen
Avdelingsleder:
Kari Mikalsen
Tlf: 41534456
kari.mikalsen@bhg.no
Avdeling med barn fra 2- 6 år.
Vargavågen
Avdelingsleder:
Silje Sleen Fiskerstrand
Tlf: 41534457
silje.fiskerstrand@bhg.no
Avdeling med barn fra 2-6 år

Vis alle

Ansatte

Edle Nøkleby

Dag leder 

Utdannet barnehagelærer med videreutdanning i veiledning, pedagogisk utviklingsarbeid, lederutdanning fra NHH og Class ressursperson.  Jeg er opptatt av at alle ansatte i Søre Neset FUS vet hvor viktig de er for en god hverdag for barna i barnehagen vår.  Jeg er opptatt av at barn og foreldre skal oppleve at vi vil det beste for dem og setter barna først.

Silje Sleen Fiskerstrand

Ped.leder -Vargavågen

Jeg har jobber i barnehage siden 2008, og som pedagogisk leder siden 2017 .Jeg har videreutdanning i veiledning og er også Class. TIK ressursperson i barnehagen. For meg er det viktig at alle barn har et trygt og godt opphold i barnehagen. Jeg er opptatt av å skape gode relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne. I møte med meg skal barn føle seg trygg,anerkjent, sett og hørt. Leken skal ha en viktig plass i barns liv.

May Christin Fjærestad

Barnehagelærer

Vargavågen

Jeg har jobbet i Søre Neset FUS barnehage siden 2009.  Jeg er opptatt av å gi det lille ekstra til barna. Jeg vil at barna skal føle seg trygge og sett hver dag. Glede og humor er viktig for meg. Kan jeg le, spøke og ha det moro sammen med barna, er dagen god. Et godt foreldresamarbeid er viktig for meg og jeg ønsker at alle foreldre skal være trygge på at barna har det godt i barnehagen vår.

Anne Karin Henne

Assistent -  Vargavågen.

Janiche Hauge Lygre

Fagarbeider

Vargavågen

Jeg har jobbet i Søre Neset FUS siden 2007.

For meg er det viktig at barna får den tryggheten de trenger og at jeg klarer å fremme lek og fantasi hos barna. Jeg brenner for å bruke naturen som læringsarena og bruker hver anledning jeg har til å være ute på tur i nærmiljøet.

Trine Hermansen

Assistent

Vargavågen

Jeg har jobbet i Søre Neset FUS barnehage siden 2007.

I vår barnehage jobber jeg for at hvert enkelt barn skal ha sin beste dag - hver dag.

Rebecka Mikkelsen

Barne og ungdomsarbeider

Vargavågen

Ida Indredavik Kleivane

Barne og ungdomsarbeider - Katlaberget

Eg er opptatt av at alle skal ha det bra, både store og små.

Eg er også veldig glad i i være ute i det fri og synes det er viktig at barna får vert ute og lekt sammen.

Andreas Håvik

Pedagogisk leder

Katlaberget

Jeg er utdannet barnehagelærer og har jobbet i Søre Neset FUS siden høsten 2019. 

Jeg er opptatt av å skape et trygt miljø for barna hvor de føler seg inkludert i barnegruppen. Det er viktig for meg at barna føler at deres meninger har betydning. Humor og lek er gode verktøy i bruk for å skape gode relasjoner mellom voksne og barn.

Camilla Kristiansen

Fagarbeider

Katlaberget

For meg er det viktig at alle barn får trygghet, omsorg og blir sett hver dag. Jeg er glad i å gå turer i det flotte nærområdet vi har rundt barnehagen vår. Når barna er ute på tur leker de på en annen måte og opplevelse av kos og samhold blir helt annerledes.  Jeg synes humor og glede er en viktig del av hverdagen vår i barnehagen.

Sissel Orrebakken

Assistent

Katlaberget

Jeg har jobbet i Søre Neset FUS barnehage siden 2009 og stortrives her sammen med både små og store.  For meg er det viktig å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barna.  Jeg har alltid en hånd eller et fang barna kan søke trygghet i.

Julie Celine Steen Halhjem

Barnehagelærer - Katlaberget

Jeg er ferdig utdannet barnehagelærer  nå våren 2022 og er i mitt arbeid opptatt av å skape et godt og trygt barnehagemiljø for alle barna. Det er viktig for meg å være en trygg voksne som er tilgjengelig og tilstedeværende med barna. Jeg vil at barna vet og kjenner at jeg er der for de. Jeg ønsker å være imøtekommende overfor barnas behov for lek og omsorg i hverdagen. Jeg gleder meg hver dag over verdifulle små øyeblikk jeg har sammen med barna her i Søre Neset FUS barnehage.

Kari Mikalsen

Ped.leder

Kongshaugen

Jeg har vært pedagogisk leder siden 2008.  Jeg er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning i småbarnspedagogikk, barnehagepedagogikk, musikk og 5-10 års pedagogikk. Jeg er opptatt av å gi barna i barnehagen en trygg og stabil hverdag, Jeg bruker mye av min relasjonskompetanse til å jobbe med sosial kompetanse og livsmestring sammen med barna. Jeg setter stor pris på den gode samtalen og det å få være en betydningsfull voksen for det enkelte barn.

Aleksander Solli

Assistent

Kongshaugen

Jeg har jobbet i Søre Neset FUS siden 2020. 

Som voksen er jeg opptatt av å gi barna trygghet, ro og et sted hvor de kan erfare mestring. Å hjelpe barn til å mestre lek i sandkassen, tegning med fargeblyanter og delta i samling er viktig for meg. Jeg er opptatt av at alle barn skal bli sett og få følelsen av å være en del av et felleskap.

Karina Lunde Gaassand

Barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk.

Kongshaugen. Jeg har jobbet i Søre Neset FUS barnehatge siden 2018. I mitt arbeid er jeg opptatt av barns medvirkning. Alle barna skal føle seg sett og hørt. Jeg jobber for at barna skal vite at jeg er en voksen de kan stole på og møte forståelse fra, uansett hva de måtte ha på hjertet.

Hildegunn Moberg

Assistent

Kongshaugen

Jeg har jobbet i Søre Neset FUS siden 2008. Jeg er opptatt av å gi barna god omsorg og trygghet.  Jeg brenner for at barna skal få gode opplevelser ute i naturen. Du finner meg ofte i grønnsakshagen vår sammen med barna!

Mari Kvalheim Askvik

Assistent 

Kongshaugen 

Jeg studerer barnehagelærer deltid på Høgskulen på Veslandet. Jeg er opptatt av at barn skal føle trygghet og skape gode relasjoner til barn og voksne i barnehagen. Det er viktig for meg at barna er delaktige og får muligheten til å medvirke i sin hverdag i barnehagen.

Andreas Lind Olsen

Vikar/assistent.

Vargavågen og Kongshaugen

Tone Byrkje Tømmernes

Ped.leder - i permisjon fra 1.8.2022

Katlaberget 

Jeg var med å åpne barnehagen i 2007 og stortrives her sammen med små og store. Mitt daglige mål er å se hvert enkelt barn og skape magiske øyeblikk sammen.

Videre brenner jeg for lekens egenverdi, samspill og trygge relasjoner mellom barn og voksne.  Det er viktig for meg å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barna gjennom struktur og rutiner.
Humor, sang og lek er en stor del av min hverdag.