Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Arkitekt for barns hjerne

Arkitekt for barns hjerne

Etter forskning, vet vi viktigheten av gode relasjonelle interaksjoner mellom voksene og barn.  For at barn skal lykkes videre på skolen og livet, må barna ha: språklige ferdigheter, sosiale ferdigheter og selvregulering. Det vil forhåpentlig føre til en god selvfølelse til barn, der barnet er trygg på seg selv, håndterer motstand og håndterer konflikter.

Språklige ferdigheter:

For å bidra til et godt språk hos barn må anatte; gjenta det barna sier, være på barns nivå, lytte på hva barnet sier, tenke læring i alle situasjoner, være med i leken, veilede barn i lek, lese sammen med barn, synge sammen med barn, leke med språket, legge til nye ord i en setning, være nysgjerrig på barns interesser og stille åpne spørsmål

Sosiale ferdigheter

Voksne bidrar til vennskap, da må ansatte i barnehagen: megle mellom konflikter, få med alle barn i en lek, forstå at barna i barnehagen er ulike, vise omsorg, vise respekt, anerkjenne barna , ha gode relasjonelle ferdigheter, trøste, vise at en bry seg, gi alle barn et trygt miljø og bygge relasjoner.

Selvregulering

Ansatt må bidra til å barna kan takle sine emosjonelle utfordringer, ved at: informere om at det er greit å være lei seg, anerkjenner følelsene, lytte på det barns sier, sette seg inn i frustrasjonen til barn, sette rammer som barna forstår, akseptere ulikhetene og hjelpe til at barna håndtere følelsene sine.

 

Etter endt barnehagetid, håper barnehagen at hvert enkelt barn har en ryggsekk fylt av positiv opplevelse. Der barna er klare til å håndtere nye situasjoner og arenaer.

Gjennom forskning vet vi at:

  • Det er ulik kvalitet både i hjemme og barnehagen.
  • At hjernen er mest mottakelig for ny læring når barna er 1- 3 år.
  • At kvaliteten i barnehagen har stor betydning, for barn videre utvikling.
  • At lav kvalitet i barnehagen, kan føre til at barna får store lærevansker i skolen.
  • At samarbeid mellom foreldre og barnehagen, kan ha stor innvirkning for barns trivsel og læring.
  • At vold og psykisk belasting i barnehagen og i hjem, kan føre til store vansker videre i livet.
  • At det er 30 millioner i ordforråd, når barna går i 4.klasse. Der kvaliteten i barnehagen og hjemme, er av stor betydning.

Derfor må både ansatte og foreldre være: ARKITEKT FOR BARNS HJERNE. Der vi «bygger» ny læring, undrer seg og bidrar til grunnelementer for barns videre utvikling.