Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tomter FUS barnehage

Ledig barnehageplass

Har du/dere behov for barnehageplass, så har vi kapasitet. Avtal gjerne tidspunkt for et besøk.

Alle er hjertelig velkommen til å bruke uteområdet etter stengetid eller helger/fridager. 


Bilderesultat for barnet først fus    

Tomter FUS barnehage ligger i naturskjønne omgivelser på Nordby i Rælingen kommune. Barnehagen har et fantastisk uteområde, som byr på allsidig og variert lek.

Nærmiljøet gir oss mange muligheter både for korte og lengre turer, det gir utviklende opplevelser og læring. Inne i barnehagen er det ulike rom, som innbyr til variert lek og hverdagsmagi. I Tomter går leken først: gjennom lek danner det seg vennskap, sosial kompetanse, bygger motorikk, får en større språkforståelse, o.l.

Gjennom leken, foregår det læring. Derfor må Tomter ha et personalet som er opptatt av barnets interesser, som er tilstede i leken og observerer det som skjer, bidra til å utvikle leken på en god måte og være en rollemodell for barna. Barnet først. Tomter har i mange dyktige og kreative ansatte som er villig til å gjøre forandringer og vi er hele tiden på jakt etter å bli bedre i den jobben vi gjør. Dette for å øke kvaliteten i barnehagen. Gjennom samarbeid med hverandre, foreldre og andre instanser, skal vi skape et godt, trygt og et omsorgsfullt sted for barnet ditt. Vi er opptatt av at barna skal bli hørt, respektert og få den anerkjennelsen de trenger for å bygge en god selvfølelse og være trygg på seg selv.

Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner og LØFTE barnet til å mestre nye oppgaver.

image viewer image

Bilderesultat for facebook

Følg oss på facebook. Her legges det ut bilder av hverdagen i barnehagen.

https://nb-no.facebook.com/tomterfusbhg

Søk barnehageplass

Avdelinger

Granskogen
Baseleder
Kristine Ruud
Tlf: 99203734
kristine.ruud@bhg.no
Barnehagelærerere annie.tomter@bhg.no emilie.hvattum@bhg.no mette.ruud@bhg.no
Furuskogen
Baseleder
Hanne Kjeksrud
Tlf: 99203733
hanne.kjeksrud@bhg.no
Barnehagelærerere hanne.kjeksrud@bhg.no maiken.vambeset@bhg.no