Hopp til innhold

Vågsbygd FUS barnehage

Vågsbygd FUS barnehage as

Vi har spesielt fokus på begelsesglede, sansestimulering og motorikk. Vårt personale inspirerer, motiverer og hjelper barna til å utvikle seg sosialt, motorisk og kunnskapsmessig gjennom lek og bevegelse.
Avdelingene har ekstra fokus på fysiske øvelser og aktiviteter som stimulerer sansene våre. Målet er barn som er aktivt med i god lek, noe som er viktig for utvikling av sosiale ferdigheter og gir barna en god start når de etter hvert skal begynne på skolen. 

Hos oss skal barna opplever varme, trygge og nære voksne som ser det enkelte barn. Vi har fokus på hvordan vi møter barns følelser på en god måte, med bakgrunn i nyeste forskning rundt psykologi og tilknytningsteori som omhandler hjernens utvikling i samspill med barn og voksne. 

Planløsningen i bygget er slik at barna opplever at det er to til tre avdelinger i barnehagen i stedet for de 10 vi har til sammen i bygget. I praksis betyr det at vi er organisert slik at vi er ute med få avdelinger om gangen, og at barna kun forholder seg til sin egen og naboavdelingen mens de er inne. Barn og foreldre vil derfor ikke oppleve myldring og bråk, men struktur og ro.

Vi har egen utdannet kokk som lager sunn og velsmakende mat til oss hver dag.

For de yngste barna har vi foreldreaktiv tilvenning, inspirert av Jåttåmodellen, over 5 dager. Modellen er basert på kunnskap av hva små barn trenger for å være trygge og trive med lavt kortisolnivå i kroppen. Se beskrivelse under "Dokumenter" til høyre.
Vi bygger vår praksis på nyere forskning og tilknytningsteorier.

Åpent også i Juli! Sommerbarnehagen innebærer at vi slår sammen avdelinger og fløyer, der det er kjente voksne fra fløyen som er til stede. Det organiseres gøye og spennende aktivieter gjennom sommeren, før vi bruker de siste ukene til å bli kjent på stor avdeling for de som skal opp fra 15/8. 

Nye barn får tilbud om plass fra 15/8, mens de som begynner på skolen har plass til 14/8

Vi har åpent fra 6,30 til 17,00. 
Julaften, nyttårsaften er stengt. Onsdag før skjærtorsdag stengt fra 12.00
I forbindelse med jul og påske, samt i juli er åpningstiden 0700-1630
Søk barnehageplass

Avdelinger

Bjørnehola
Pedagogiske ledere:
Tone
Tlf: 91915043
bjornehola.vagsbygd@bhg.no
Savmyra
Pedagogisk leder:
Lise, June
Tlf: 41571733
savmyra.vagsbygd@bhg.no
Halvveisodden
Pedagogiske ledere:
Philip, Kristin
Tlf: 91587552
halvveisodden.vagsbygd@bhg.no
Kjoseneven
Pedagogiske ledere:
Henriette
Tlf: 91797448
kjoseneven.vagsbygd@bhg.no
Bispelona
Pedagogiske ledere:
Sanela, Cecilie
Tlf: 95483413
bispelona.vagsbygd@bhg.no
Kronmarka
Pedagogiske ledere:
Thomas, Randi
Tlf: 95428763
kronmarka.vagsbygd@bhg.no
Melkemyra
Pedagogisk leder:
Kåre, Kjell Olav
Tlf: 90537745
melkemyra.vagsbygd@bhg.no
Trollsåsen
Pedagogisk leder:
Anne Mette, Ina
Tlf: 97006877
trollsasen.vagsbygd@bhg.no
Timlingen
Pedagogisk leder:
Helene, Espen
Tlf: 41550440
timlingen.vagsbygd@bhg.no
Furukollen
Pedagogiske ledere:
Linda Cecilie, Tone Eline
Tlf: 95428730
furukollen.vagsbygd@bhg.no
Nestleder

Lasse Løvhaug
Tlf: 90211156
nl.vagsbygd@bhg.no
Kontaktperson for søknader etc
Betaling og merkantilt

Roksana
Tlf: 94 85 64 70
kontor.vagsbygd@bhg.no
mandag-onsdag-fredag