Hopp til innhold

Vågsbygd FUS barnehage

Vågsbygd FUS barnehage as

Vi er byens eneste dedikerte idrettsbarnehage. Vårt personale inspirerer, motiverer og hjelper barna til å utvikle seg sosialt, motorisk og kunnskapsmessig gjennom lek og bevegelse.
Avdelingene har ekstra fokus på fysiske øvelser og aktiviteter som stimulerer sansene våre. Målet er barn som er aktivt med i god lek, noe som er viktig for sosiale ferdigheter og gir barna en god start når de etter hvert skal begynne på skolen. 

Hos oss skal barna opplever varme, trygge og nære voksne som ser det enkelte barn. Vi har fokus på hvordan vi møter barns følelser på en god måte, med bakgrunn i nyeste forskning rundt psykologi og tilknytningsteori som omhandler hjernens utvikling i samspill med barn og voksne. 

Planløsningen i bygget er slik at barna opplever at det er to til tre avdelinger i barnehagen i stedet for de 10 vi har til sammen. I praksis betyr det at vi er organisert slik at vi er ute med få avdelinger om gangen, og at barna kun forholder seg til sin egen og naboavdelingen mens de er inne. Barn og foreldre vil derfor ikke oppleve myldring og bråk, men struktur og ro.

Vi har egen utdannet kokk som lager sunn og velsmakende mat til oss hver dag.

For de yngste barna har vi foreldreaktiv tilvenning, inspirert av Jåttåmodellen, over 5 dager. Modellen er basert på kunnskap av hva små barn trenger for å være trygge og trives. Se beskrivelse under "Dokumenter" til høyre.
Vi bygger vår praksis på nyere forskning og tilknytningsteorier.

Vi har åpent fra 6,30 til 17,00. Åpent også i Juli!

Følg oss også på Facebook og se bilder på vår Instagram: vagsbygd_fus

Søk barnehageplass

Avdelinger

Bjørnehola
Pedagogiske ledere:
Kjell Olav
Tlf: 91915043
bjornehola.vagsbygd@bhg.no
Savmyra
Pedagogisk leder:
Lise
Tlf: 41571733
savmyra.vagsbygd@bhg.no
Halvveisodden
Pedagogiske ledere:
Philip, Kristin
Tlf: 91587552
halvveisodden.vagsbygd@bhg.no
Kjoseneven
Pedagogiske ledere:
Beate, Henriette
Tlf: 91797448
kjoseneven.vagsbygd@bhg.no
Bispelona
Pedagogiske ledere:
Sanela, Cecilie
Tlf: 95483413
bispelona.vagsbygd@bhg.no
Kronmarka
Pedagogiske ledere:
Thomas, Randi
Tlf: 95428763
kronmarka.vagsbygd@bhg.no
Melkemyra
Pedagogisk leder:
Kåre, Tone
Tlf: 90537745
melkemyra.vagsbygd@bhg.no
Trollsåsen
Pedagogisk leder:
Anne Mette, Ina
Tlf: 97006877
trallsasen.vagsbygd@bhg.no
Timlingen
Pedagogisk leder:
Helene
Tlf: 41550440
timlingen.vagsbygd@bhg.no
Furukollen
Pedagogiske ledere:
Oda, Linda Cecilie
Tlf: 95428730
furukollen.vagsbygd@bhg.no
Nestleder

Lasse Løvhaug
Tlf: 90211156
nl.vagsbygd@bhg.no
Kontaktperson for søknader og betaling bl.a.