Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vågsbygd FUS barnehage

Vågsbygd FUS barnehage as

COVID- 19

For de som har barn i barnehagen henviser vi til vår kommunikasjons-APP og -portal "MyKid". Der legger vi ut informajon og oppdateringer om endringer og rutiner.

 
Vår åpningstid er grunnet Covid-19 og gult smittenivå inntil videre: 7:00-16:30

____________________________________________________________________________________________________

Vågsbygd FUS barnehage er sentralt plassert i Vågsbygd ved Vågsbygd idrettsplass. Vi har herfra kort vei til både skog og vann, samt at vi har et unikt uteområde som stimulerer til lek og bevegelse. 

Hos oss skal barna opplever varme, trygge og nære voksne som ser det enkelte barn. Vi har fokus på hvordan vi møter barns følelser på en god måte, med bakgrunn i nyeste forskning rundt psykologi og tilknytningsteori som omhandler hjernens utvikling i samspill med barn og voksne. Relasjoner er livets viktigste oppgave og gode relasjoner er avgjørende for tryggheten til barna. For å lære trenger vi alle å være trygge, derfor er vårt viktigste arbeid å bidra til at barna i vår barnehage er trygge for å få mest mulig ut av dagene sammen med oss! 


Vi har også fokus på begelsesglede, sansestimulering og motorikk. Vårt personale inspirerer, motiverer og hjelper barna til å utvikle seg sosialt, motorisk og kunnskapsmessig gjennom lek og bevegelse.
Avdelingene har ekstra fokus på fysiske øvelser og aktiviteter som stimulerer sansene våre. Målet er barn som er aktivt med i god lek, noe som er viktig for utvikling av sosiale ferdigheter og gir barna en god start når de etter hvert skal begynne på skolen. 


Planløsningen i bygget er slik at barna opplever at det er to til tre avdelinger i barnehagen i stedet for de 10 vi har til sammen i bygget. I praksis betyr det at vi er organisert slik at vi på uteområdet vårt med få avdelinger om gangen, og at barna kun forholder seg til sin egen og naboavdelingen mens de er inne. Barn og foreldre vil derfor ikke oppleve myldring og bråk, men struktur og ro.

Vi har egen utdannet kokk som lager sunn og velsmakende mat til oss hver dag.

For de yngste barna har vi foreldreaktiv tilvenning, inspirert av Jåttåmodellen, over 5 dager. Modellen er basert på kunnskap av hva små barn trenger for å være trygge og med lavt kortisolnivå/lite stress i kroppen. Se beskrivelse under "Dokumenter" til høyre.


Vi bygger vår praksis på nyere forskning og tilknytningsteorier.

Åpent også i Juli!
Sommerbarnehagen innebærer at vi slår sammen avdelinger og fløyer, der det er kjente voksne fra fløyen som er til stede. Det organiseres gøye og spennende aktivieter gjennom sommeren, før vi bruker de siste ukene til å bli kjent på stor avdeling for de som skal opp fra 15/8. 

Nye barn får tilbud om plass fra 15/8, mens de som begynner på skolen har plass til 14/8

Vi har åpent fra 6:30 til 17:00. 
Julaften og nyttårsaften er stengt.

Onsdag før skjærtorsdag stengt fra 12:00


I forbindelse med jul og påske, samt i juli er åpningstiden 07:00-16:30
Søk barnehageplass

Avdelinger

Bjørnehola (1-3)
Pedagogiske ledere:
Tone
Tlf: 91915043
bjornehola.vagsbygd@bhg.no
Savmyra (1-3)
Pedagogiske ledere:
Lise og Stina
Tlf: 41571733
savmyra.vagsbygd@bhg.no
Halvveisodden (3-6)
Pedagogiske ledere:
Philip og Cecilie
Tlf: 91587552
halvveisodden.vagsbygd@bhg.no
Kjoseneven (3-6)
Pedagogiske ledere:
Tone, Sanela og Vilde
Tlf: 91797448
kjoseneven.vagsbygd@bhg.no
Bispelona (3-6)
Pedagogiske ledere:
Helene og Kjell-Olav
Tlf: 95483413
bispelona.vagsbygd@bhg.no
Kronmarka (3-6)
Pedagogiske ledere:
Thomas og Randi
Tlf: 95428763
kronmarka.vagsbygd@bhg.no
Melkemyra (3-6)
Pedagogiske ledere:
Kåre og Kristin
Tlf: 90537745
melkemyra.vagsbygd@bhg.no
Trollsåsen (1-3)
Pedagogiske ledere:
Ina og Veslemøy
Tlf: 97006877
trollsasen.vagsbygd@bhg.no
Timlingen (1-3)
Pedagogiske ledere:
Espen og Linda Cecilie
Tlf: 41550440
timlingen.vagsbygd@bhg.no
Furukollen (1-3)
Pedagogiske ledere:
Tone Eline og June
Tlf: 95428730
furukollen.vagsbygd@bhg.no
Nestleder

Henriette Kjellevand
Tlf: 90211156
nl.vagsbygd@bhg.no
Faktura og betaling
Kontormedarbeider
Roksana Watson
Tlf: 94856470
kontor.vagsbygd@bhg.no
Tilgjengelig tirsdag, onsdag og fredag
Daglig leder

Linn Høyland Larsen
Tlf: 47515508
dl.vagsbygd@bhg.no