Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vassenga FUS barnehage

Vassenga FUS barnehage as

Velkommen!

I Vassenga FUS barnehage legger vi vekt på at barnet opplever en hverdag, preget av varme og glede. Derfor har vi fokus på et godt miljø hvor barn, som voksne trives. Vi legger også stor vekt på nær kontakt og gode samtaler med foreldrene.

Vi mener godt samarbeide er avgjørende for barnets trygghet og trivsel, og medvirker til god grobunn for utvikling og vekst. Vi jobber hver dag med at tilrettelegge for utvikling av egenledelses ferdigheter.

Egenledelse i lek og læring er avgjørende funksjoner for læring og mestring i lek og daglige aktiviteter, og en viktig forutsetning for utvikling av vennskap og god sosial kompetanse.

Vi ønsker å fremme fysisk aktivitet, utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek, ute og inne. Vi vil at våre barn får mulighet til at være i bevegelse og fremme motorisk utvikling ved at tilrettelegge miljøet for alle.

Vårt mål etter å gjøre hverdagen litt mer magisk. Barna skal oppleve en hverdag som inneholder spennende, fantastiske og fascinerende magiske øyeblikk. En dag med mange muligheter, mestring, glede og engasjement. Her er rom for å være begeistret, entusiastisk, henrykt, i fyr og flamme, ivrig, lidenskapelig, og strålende.

Hos oss ønsker vi å fremme engasjementet hos barn, foreldre og personal. Det handler om å vise interesse, ha handlekraft og muligheten til å kunne gjøre en forskjell.

Hos oss ønsker vi å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø, hvor alle trives og hvor alle barn føler seg som en del av fellesskapet. Dette mener vi er byggesteinene for en god barnehagetid som barnet med glede vil tenke tilbake på.

I Vassenga FUS barnehage gir vi vennegaranti, gjennom støtte til barna i å skape relasjoner gjennom lek og aktiviteter. Hverdagen tilrettelegges for lek og sosialt samspill. Vi legger vekt på at lære barn å ha empati, omsorg og være forståelsesfulle ovenfor hverandre.

Kontakt oss: Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss som jobber i Vassenga FUS barnehage, enten det gjelder barnehageopptak, ledige stillinger eller annet knyttet til barnehagens arbeid. Avtal gjerne et møte på forhånd hvis du er nysgjerrig på hvordan barnehagehverdagen hos oss ser ut.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Dråpene
Pedagogiske ledere
Lorena/Christine
Tlf: 47628234
Snøfnuggene
Pedagogisk ledere
Elena/Sara
Tlf: 91005168
Vulkan
Pedagogiske ledere
Jesper/Berivan
Tlf: 91005201
Tornado
Pedagogiske ledere
Veronica/Andy
Tlf: 94855980