Kompetanser: Barns bevegelse og bevegelsesglede – Barns naturopplevelser

 Sammen med barna legger jeg vekt på: at barna skal ha den beste dagen i barnehagen hver dag. Ved å fokusere på barns innspill og signaler, og forme barnehagehverdagen deretter ønsker jeg å forsikre barns medvirkning i sin egen hverdag.